CZ SK EN

POSTAVIT CHYBĚJÍCÍ ŠKOLKY A ŠKOLY RYCHLE, S FINANČNÍ ÚSPOROU, FLEXIBILNĚ A ESTETICKY? ŘEŠENÍM MŮŽE BÝT MODULOVÁ TECHNOLOGIE

Vydáno dne: 9. 10. 2017 10:09 TOUAX

Od září platí novela školského zákona, která zavádí povinné předškolní vzdělávání pro všechny děti, které k 31. srpnu dosáhly pěti let. Kapacity školek jsou ve většině českých regionů dlouhodobě nedostačující a další příliv předškoláků tento stav ještě zhorší. Řešením, jak rychle a finančně úsporně lze tento problém vyřešit, je výstavba modulovou technologií. Modulové školky mají přitom veškerý komfort trvalých staveb. Jsou schopny vyhovět všem stavebně-technickým normám a přísným hygienickým předpisům a lze je postavit již za dva měsíce. Nejnovější modulová školka MŠ Pastviny stojí od září v brněnské čtvrti Komín a realizovala ji společnost Touax.

Přestože si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako jeden ze svých hlavních cílů vytklo podporovat rozvoj kapacit v regionálním školství, zahrnující také novou výstavbu, rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení , nedostatek míst ve státních školkách stále přetrvává. Navíc se vlivem baby boomu z let 2008 - 2010 postupně přesouvá do základních škol. Tam se někdy učí v prostorách nevhodných pro výuku, jako např. ve školních jídelnách apod. „Města a obce jako zřizovatelé mateřských a základních škol přitom mají pouze omezené finanční prostředky. To je dalším důvodem, proč se rozhodnout právě pro výstavbu z modulů, jejíž náklady jsou až o třetinu nižší než na klasickou zděnou stavbu. Vedle rychlosti a ekonomické úspornosti je velkou výhodou modulových staveb flexibilita, což je ideální právě pro objekty veřejného zájmu. Díky stavebnicovému charakteru modulů lze totiž u školek a škol podle požadavku zadavatele měnit jejich dispozice, velikost a umístění. Nejčastěji jde o rozšiřování přístavbou nebo nástavbou do patra. Možné je samozřejmě i zmenšování objektu nebo jeho přesun na jiný pozemek. Schopnost majitele objektu pružně reagovat v čase na měnící se kapacitní potřeby a tím řídit i náklady na provoz zařízení je hlavním důvodem, proč se právě modulová technologie ve velkém využívá pro výstavbu škol a školek například v Německu," uvádí Jan Petr, marketingový a exportní ředitel společnosti Touax.

I přes výše uvedené výhody je v ĆR povědomí státní správy o možnostech výstavby modulovou technologií stále poměrně nízké (od roku 2009 bylo touto technologií postaveno pouze cca 70 mateřských a základních škol, z toho třetina od Touaxu). Důkazem, že v sousedním Německu je výstavba školských objektů modulovou technologií naprosto běžná a vyhledávaná, může být například město Brémy. To si letos přes prázdniny pořídilo více než 20 mateřských školek najednou.

První školka z modulů na jižní Moravě
Dnešní moderní modulové stavby již nelze vnímat jako na sebe naskládané stavební buňky nebo kontejnery. Speciálně u školských zařízení nároky na estetiku stále rostou a tomu odpovídají i realizace společnosti Touax z poslední doby. Moduly jsou skryty pod líbivým exteriérem: hezkou, často vícebarevnou fasádou, která vyvolává dojem klasické zděné stavby. Typickým příkladem je jednotřídní mateřská škola pro 25 dětí o celkové podlahové ploše 162 m2, kterou Touax koncem září předal do užívání městské části Brno-Komín. Realizace proběhla ve velmi krátkém čase, a to i přes složité zakládací podmínky dané geologickými vlastnostmi pozemku, v jejichž důsledku má stavba železobetonové základy, které jsou podepřené dvanácti mikropiloty. Hrubá stavba trvala 8 hodin a samotná jednopodlažní budova vznikla za 5 týdnů. S veškerými úpravami a souvisejícími realizačními pracemi včetně terénních pak celková výstavba zabrala pouhé tři měsíce. „Kapacita našich stávajících třech školek se pro letošní školní rok ukázala jako nepostačující, a proto jsme chtěli tento problém co nejrychleji řešit. Vzhledem k tomu, že nejvhodnější místo pro výstavbu školky se nacházelo v již zrevitalizovaném areálu základní školy, potřebovali jsme najít nejen rychlé, ale i čisté řešení stavby. Klasickým způsobem postavená zděná stavba nám však toto neumožňovala. Když jsme navštívili jiné modulové školky, abychom se přesvědčili o vhodnosti technologie, bylo rozhodnuto," vysvětluje Milada Blatná, starostka městské části Brno-Komín. „Městská část jako investor kladla značný důraz na kvalitu provedení a stěžejní pro ni bylo, aby se děti v nové školce cítily co nejlépe. Pečlivě zvažovala výběr materiálů, správnou volbu povrchů a dalšího zařízení. To je samozřejmě vidět na finální podobě školky. Podlahy v herně jsou z přírodního lina. V ostatních prostorech a zejména v koupelnách byly použity keramické protiskluzové dlaždice. V herně je navíc pro lepší tepelné podmínky a pohodlí dětí instalováno podlahové topení," uvádí Jan Petr. „Standard provedení byl pro nás klíčovým aspektem. V porovnání s obvyklým vybavením podobných školských modulových objektů jsme investovali jak do kvalitních pochozích povrchů, tak do zateplené provětrávané fasády, klimatizace či vnějších dálkově ovládaných elektrických žaluzií," uzavírá starostka městské části Brno-Komín. Modulová stavba zdejší školky vyšla městskou část na 7,5 mil. korun.

Mateřská a základní škola v Třebotově se díky modulům rychle rozšířila o kuchyni a jídelnu
Modulová technologie umožňuje řešit nedostatek kapacit i jen na přechodnou dobu. Příkladem za všechny je mateřská a základní škola ve středočeském Třebotově. „Máme rozestavěnou novou budovu mateřské a základní školy včetně kuchyně a školní jídelny, v důsledku čehož bychom tento školní rok nebyli schopni poskytovat stravovací služby v rozsahu jako dříve. Proto jsme řešili, jak tento výpadek nahradit. Zvažovali jsme různé varianty včetně možnosti obědy dovážet. Nakonec jsme jako ekonomicky i provozně nejlepší variantu zvolili pronájem modulové budovy s veškerým zázemím potřebným pro kuchyň a jídelnu, jako jsou sklady, šatny či toalety. Vše máme od Touaxu pronajato na 14 měsíců, než postavíme novou budovu," říká starostka obce Třebotov Jitka Šůrová a oceňuje, že výstavba byla velmi rychlá: hrubá stavba trvala dva dny, kompletní budovu Touax postavil za pouhých 14 dní. Přitom se jedná o stavbu v některých aspektech netypickou: s ohledem na potřeby kuchyně včetně přísných hygienických předpisů školního stravování bylo třeba zajistit mimo jiné nestandardní řešení odpadů a vody či velmi kvalitní odvětrání v rámci celého vzduchotechnického systému. Po dobu letních prázdnin bylo dost času přestěhovat sem veškeré zařízení a vybavení a vše si v klidu připravit a vyzkoušet. Již první školní den tak v nájemní budově o celkové ploše více než 200 m2 usedlo k obědu více než 200 třebotovských školáků a předškoláků. Ti se stejně jako dřív u oběda postupně střídají podle svého školního rozvrhu, protože maximální počet míst u stolů je 60.

Nájemní školská zařízení jako běžná praxe v Německu
„Modulová školská zařízení je možné realizovat i jako nájemní. Někdy totiž není dlouhodobé vlastnictví ideálním řešením - a výhodou modulové stavby je, že se dá rychle rozmontovat a odvézt. V Německu je to běžná a velmi efektivní praxe. Naši sousedé si modulové školky pronajímají nejčastěji na 5 let. V takovém případě zůstává objekt majetkem pronajímatele; město nebo obec platí nájemné a případně další služby související s užíváním prostor, například používání nábytku, úklid nebo zabezpečení," vysvětluje Jan Petr. Inspirativním příkladem je město Brémy, jehož vedení vypsalo na začátku tohoto roku veřejné zakázky na vybudování více než 20 školek najednou po celém městě, a to ve formě pronájmu na 2 - 5 let. V březnu vybralo vítěze jednotlivých zakázek - a v srpnu před zahájením školního roku byly již všechny školky dokončené. Většina z nich je postavena na pozemku sousedícím s již existující budovou. Některé objekty budou sloužit k navýšení kapacity, některé jen jako dočasné řešení po dobu, než se původní školský objekt stavebně upraví, aby sloužil současným potřebám a požadavkům. „Budovy se realizují podle jednotného architektonického návrhu, vypracovaného architekty pověřenými městem. Jde o objekty tzv. KiTa, v nichž se kombinuje školka s denním centrem podle věkových kategorií dětí (do 3 let věku a nad 3 roky). Ty se liší vybavením a zařizovacími předměty, odpovídajícími věku předškoláků. Budovy jsou navržené buď jako přízemní dvoutřídky s hrubou plochou 290 m2 a kapacitou 40 dětí (ty se staví vždy jen pro jednu věkovou skupinu), nebo jako přízemní nebo patrové čtyřtřídky s hrubou plochou 580 m2 pro celkem 80 dětí. Touax letos v Brémách v červnu realizoval jeden objekt pro děti do 3 let a jeden pro starší předškoláky nad 3 roky. Každý objekt postavil Touax na místě za pouhý týden, celková doba výstavby s veškerými úpravami a souvisejícími realizačními pracemi trvala tři měsíce," doplňuje Jan Petr.

Modulové školky v Česku
Zastupitelé měst a obcí z celé ČR jezdí již 7 let pro zkušenosti s výstavbou a provozem modulové školky do středočeských Poříčan. Zde Touax postavil jedno z prvních zařízení tohoto typu, postavené modulovou technologií. Mezi další realizace se řadí mj. mateřské školy v Liberci, Hradci Králové či v Lesnici na Šumpersku. První tuzemský školský objekt do nájmu - základní školu v Tuklatech na Kolínsku - postavil Touax před třemi lety. Příkladem z poslední doby je výše uvedené rozšíření MŠ a ZŠ v Třebotově o stravovací zařízení.

Videa k mateřským školkám realizovaným společností Touax:
MŠ Liberec: https://www.youtube.com/watch?v=1B9smJqk8bA&t=61s
MŠ Teplýšovice: https://www.youtube.com/watch?v=Wh1vgfYBQxY&t=4s
MŠ Meziškolská, Praha 6: https://www.youtube.com/watch?v=_Tvcz-THf_o&t=139s
MŠ Poříčany: https://www.youtube.com/watch?v=0GjUbjdhfkQ&t=40s

***
Touax s.r.o. je dceřinou společností Divize modulových staveb francouzské skupiny Touax, která patří mezi přední evropské firmy na trhu modulových staveb. Specializuje se na projektování, průmyslovou výrobu a stavbu dočasných nebo trvalých objektů stavebnicovým systémem modulů. V České republice má v Supíkovicích hlavní výrobní závod a vývojové oddělení pro celou divizi. V tuzemsku působí již od roku 1991 a těží z více než čtyřicetileté zkušenosti celé skupiny Touax, zejména z modulových trhů Evropské unie.
Skupina Touax, která byla založena již za Napoleona III. v roce 1853, se specializuje na operativní leasing a prodej námořních kontejnerů, nákladních železničních vagónů, nákladních říčních člunů a modulových objektů. Denně pronajímá tato hmotná aktiva více než 5000 zákazníkům po celém světě, a to jak na vlastní účet, tak z pověření investorů. Správa aktiv v hodnotě více než 2 miliardy dolarů řadí skupinu TOUAX mezi vůdčí evropské společnosti na daném trhu.
Společnost Touax je kótovaná na pařížské burze NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartment C (kód ISIN FR0000033003) a je součástí indexů CAC® Small a CAC® Mid & Small a SRD Long-only.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Kukaňová
tel.: +420 731 613 618
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
Touax_modulova skolka_Bremy.jpg
Interiér modulové školky od Touaxu v Brémách
Touax_modulova skolka_Brno Komin.jpg
Nová budova MŠ Pastviny v Brně-Komíně postavená modulovou technologií společnosti Touax
Touax_modulova skolka_Kraluv Dvur.jpg
Mateřská škola Pod Hájem v Králově Dvoře
Touax_modulova skolka_Lesnice.jpg
Mateřská škola v Lesnici na Šumpersku
Touax_modulova skolka_Liberec.JPG
Mateřská škola Čtyřlístek v Liberci
Touax_modulova skolka_Poricany.JPG
Mateřská škola v Poříčanech ve Středočeském kraji
Touax_modulova skolka_Trebotov.jpg
Montáž kuchyně s jídelnou v Třebotově, která bude strávníkům sloužit tento školní rok
Současní klienti
Referenční klienti
108 AGENCYA LA MAISONARIELASENTAL LANDB4B INKASSOBALANCE CLUB BRUMLOVKABECHEROVKA LEMONDBEST EMPLOYERS - AON HEWITTBONATRANS GROUPCENTRAL PARK PRAHACODECOCOLEMAN S.I.CON CS s.r.o.,CTPČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVYDACHSER CZECH REPUBLICDARAMISDŮM SE ZELENOU STŘECHOUEDENREDEDIFICE CONSTRUCTION & CONSULTINGEFKOELOPAKEMCOEPD - PALLADIUMFASHION ARENA OUTLET CENTERFORUM KARLINGES REALHARIBO CZHARIBO SKHB REAVISHOCHTIEF DEVELOPMENTHORMENHSBCHUISMAN KONSTRUKCEINVEST MORE 2015INVEST MORE 2016IROBOTKERAMIKA SOUKUPKetoMix CZKetoMix SKKOFOLAKURZ HORSKÉ MEDICÍNYLEXXUSLIGHTHOUSE GROUP - GALERIE HARFALIKO-SMANNERMČR v lezení na obtížnostMILLAMINISMIPIMMLÉKÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍMORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTRMORPHY RICHARDSMS DEVELOPMENT - PROJEKT ZAHRADAMT LEGALOBECNÍ DVŮROBCHODNÍ CENTRUM QUADRIOOLMAOLYMPIA TEPLICEOSTROJP3 CZP3 SKPALÁC FLÓRAPALÁC PARDUBICEPATÉ DU CHEFPHILADELPHIAPIONEER INVESTMENTS ČRPLZEŇSKÝ PRAZDROJ - MASTERPLZEŇSKÝ PRAZDROJ, VELKOPOPOVICKÝ KOZELPORGPRAZDROJ LIDEMPREZENTACE BRNA V NEW YORKU 1. - 2. 10. 2012PROFIAUTOREALITNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNYREHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚRENOMIA CZRI OKNAROCKWOOLROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJESchwarzkopf ProfessionalSKROSSSOLIGHT HOLDING s.r.o.SPAR ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.Strojmetal Aluminium ForgingSUEZ WaterŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOSTTEVATHE ORCHARDTOUAXTROOSTWIJKUBM BOHEMIAVÍTKOVICE STEELVZÁŘÍ - FESTIVAL SVĚTLA A VIDEOMAPPINGUWOLF THEISSWWW.KDECHCIBYDLET.CZ
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.