CZ SK EN

FIDELITY INTENATIONAL: ODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ PŘINÁŠÍ BENEFITY NEJEN PRO SPOLEČNOST, ALE I PRO INVESTORY

Vydáno dne: 10. 7. 2018 14:46 FIDELITY INTERNATIONAL

Nejnovější výzkum společnosti Fidelity International ukazuje, že dluhopisy odpovědných společností, přičemž předmětem analýzy byly jak ty s investičním stupněm, tak i ty s vyšším výnosem, mají menší spready, silnější finanční indikátory a nižší pravděpodobnost nesplacení. Navíc ve vybraném vzorku vykazují nižší volatilitu a lepší výkonnost oproti těm společnostem, které se nechovají odpovědně.

Environmentální, společenská a politická témata (ESG) získávají v komunitě investorů na důležitosti. Základní myšlenkou je alokovat prostředky nejen na základě finančních kritérií, ale i s ohledem na to, zda společnosti berou v úvahu udržitelnost. Analytici z Fidelity International na základě výzkumu zdůrazňují, že nižší náklady na obchodování s dluhopisy platí spíše pro ty společnosti, které jsou odpovědnější, a to i navzdory tomu, že v průměru je jich na trhu obchodován menší objem. To je zřejmě dáno tím, že je v médiích menší pravděpodobnost výskytu negativních zpráv o nich, a tím pádem nižší možnost zviditelnění se.

Vzhledem k dosud nedostatečnému množství dat není podle analytiků z Fidelity International možné přesně říci, jestli odpovědnost firmy je jediným faktorem těchto lepších výsledků. Je proto potřeba dalších analýz, aby se toto zjištění ověřilo.

Analytici Fidelity International dochází k závěru, že odpovědnost může být dobrým komplementem k tradičním nástrojům při výběru vhodných investic. „Našli jsme slabý vztah, nebo někdy spíše mírnou korelaci, s dalšími charakteristikami, jakými jsou úvěrový rating společnosti, poměr spreadu a zadlužení a ocenění. Pokud se firma chová odpovědně, může to pomoci zlepšit vyhodnocení rizika nesplacení v portfoliu celkově a i ex-post. Obojí je podle nás konsistentní jak z teoretického hlediska, tak v souladu s naší empirickou studií," shrnuje Claudio Ferrarese, portfolio manager Fidelity International.

Myšlenka zahrnout odpovědnost společností při investování do dluhu může nabídnout jistou diversifikaci oproti tradičním nástrojům a stejně tak může pomoci i při investování do cenných papírů s fixním výnosem, kde kontrola mezních rizik může být důležitou součástí při stanovování investičních cílů.

Počátky odpovědných investic můžeme hledat v roce 2006, kdy Spojené národy financovaly vypracování zásad Principles for Responsible Investment (PRI). Těchto šest zásad se stalo standardem pro udržitelné investování a v současné době má PRI na 1 100 signatářů a představuje přes 70 miliard v dolarech spravovaných aktiv. První odpovědné investiční strategie zpočátku jen vyloučily kontroverzní sektory jako tabákový nebo herní průmysl nebo se zacílily na konkrétní benefit, který měly zajistit.

Všeobecně uznávané faktory odpovědného chování:

Environmentální:
- Klimatická změna
- Emise uhlíku
- Vyčerpání zdrojů - včetně vody a zeleně
- Znečištění a produkce odpadků

Sociální:
- Pracovní podmínky, včetně otroctví a dětské práce
- Místní komunity, zahrnující konflikty mezi domorodci
- Zdraví a bezpečnost
- Vztahy mezi zaměstnanci a jejich diversita

Politické:
- Platy úředníků
- Korupce a zpronevěra
- Politický lobbying a dary
- Diversita řídících rad a jejich struktura
- Daňové strategie

Cílem odpovědného investování je mimo jiné propojení zájmů majitelů cenných papírů tak, aby se například vyhnuli krátkodobým stimulům před dlouhodobými, aby rozpustili rizika spojená se sociálními a environmentálními problémy, která může mít vliv na ztrátu kapitálu. Jedná se například o pokuty nebo případnou ztrátu licence. Cenná deviza odpovědných investic je i vyšší transparentnost a to jak v zájmu těch, kteří peníze vkládají, tak celého finančního eko-systému. Důležité je i spojení investování se sociální odpovědností a PRI zásadami, které nabývají na důležitosti s tím, jak mladší generace získává kapitál, jejž je možný investovat.


Pro více informací kontaktujte:

Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1

gsm: + 420 731 613 669

e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory:

Fidelity International byla založena v roce 1969 a poskytuje investiční služby a produkty soukromým a institucionálním investorům. Od ostatních globálních investičních společností se liší zejména formou vlastnictví. Jedná o čistě privátní, soukromou společnost vlastněnou přímo členy zakládající rodiny a managementem firmy. Společnost klade veliký důraz na provádění podrobných analýz, na jejichž základě pak identifikují pro klienty nejvýhodnější investiční příležitosti. Její speciální týmy investičních analytiků a odborníků působí ve všech hlavních finančních centrech světa - v Londýně, Frankfurtu, Paříži, Hongkongu, Tokiu, Singapuru, Soulu, Dillí, Bombaji a v Sydney. V současné době administruje aktiva ve výši 87 mld. USD (assets under administration) a globálně pro klienty investovala 290 mld. USD ve 25 zemích napříč Evropou, Asií, Tichomořím, středním Východem a jižní Amerikou. V České republice Fidelity působí od roku 2012 a mezi její klienty patří celá řada významných institucionálních i privátních klientů, všechny významné banky, pojišťovny, finanční společnosti a nezávislí finanční poradci, kteří koncovým investorům zprostředkovávají investiční fondy této globální investiční společnosti.
Upozornění na rizika

Fidelity International zveřejňuje výhradně informace o produktech a všeobecné informace a neposkytuje žádné investiční doporučení. Z minulého vývoje hodnoty není možné odvodit prognózy budoucího vývoje. Investování do investičních fondů je spojené nejen s vysokými šancemi na výnos, ale i s vyššími riziky. Proto může například hodnota podílů investičních fondů kolísat a není zaručená. Na vývoj hodnoty mají kromě toho negativní vliv i individuální náklady a poplatky. Investiční rozhodnutí by se mělo v každém případě opírat o informace důležité pro investory, nejnovější zprávy o hospodářských výsledcích a - pokud byla zveřejněná - o nejnovější půlroční zprávu. Tyto dokumenty tvoří jediný závazný základ pro nákup. Tyto dokumenty získáte bezplatně v pobočce FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, D-61476 Kronberg im Taunus, Německo, nebo v UniCredit Bank Austria AG, Vordere Zollamtstrasse 13, A-1030 Vídeň, nebo v UniCredit Bank Slovakia, a. s., Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, nebo v Unicredit Bank Czech Republic, a. s., náměstí Republiky 3a, 111 21 Praha 1, nebo na adresách www.fidelity.at, www.fidelity.cz, www.fidelity.sk.

Vydává

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien, Mariahilfer Straße 36, 1070 Vídeň, IČO: FN 374007
Fidelity, Fidelity International, logo Fidelity International a symbol F jsou registrované ochranné známky společnosti FIL Limited.


Notes to editors

Fidelity UCITS II ICAV is registered in Ireland pursuant to the Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 and is authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS.
Fidelity only offers information on products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances, other than when specifically stipulated by an appropriately authorised firm, in a formal communication with the client.

Fidelity International refers to the group of companies which form the global investment management organisation that provides information on products and services in designated jurisdictions outside of North America. This communication is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States and is otherwise only directed at persons residing in jurisdictions where the relevant funds are authorised for distribution or where no such authorisation is required.

Unless otherwise stated all products and services are provided by Fidelity International, and all views expressed are those of Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International logo and F symbol are registered trademarks of FIL Limited.

We recommend that you obtain detailed information before taking any investment decision. Investments should be made on the basis of the current prospectus, the relevant supplement and KIID (key investor information document), which is available along with the current annual and semi-annual reports free of charge from our distributors, the entities listed below or from our European Service Centre in Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Austria: Our Austrian paying agent UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Vienna, Austria or on www.fidelity.at. Czech Republic: Our Paying agent UniCredit Bank Czech Republic a.s., Zeletavska 1525/1, 14092 Prag 4 - Michle, Czech Republic. The KIID is available in Czech language. France: FIL Gestion, authorised and supervised by the AMF (Autorité des Marchés Financiers) N°GP03-004, 29 rue de Berri, 75008 Paris. The document is available in French upon request. Germany: FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main or www.fidelity.de. Hungary: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Akademia u. 6, 1054 Budapest. The KIID is available in Hungarian language. Netherlands: FIL (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (registered with the AFM), World Trade Centre, Tower H, 6th Floor, Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel. 0031 20 79 77 100). Poland: Our representative office in Poland or on www.fidelity.pl. The Additional Information for Investors is available upon request. Slovakia: Our paying agent UniCredit Bank Slovakia, a.s., Sancova 1/A 81333, Slovakia. The KIID is available in Slovak language.

Issued by: FIL (Luxembourg) S.A., authorised and supervised by the CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) / FIL Gestion, authorised and supervised by the AMF (Autorité des Marchés Financiers) / FIL Investments Services GmbH.

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: management@crestcom.cz
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: info@crestmorava.cz
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: management@crestcom.sk
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme partnerem
reklamní agentury
Birel Advertising.