CZ SK EN

NEBEZPEČÍ SE SKRÝVÁ V PODZEMÍ, MUSÍME MU ČELIT SPOLEČNĚ

Vydáno dne: 26. 4. 2018 10:16 ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST

Šumperk, 26. 4. 2018 - Na začátku je otázka: Kdo je to? Žije především pod zemí a je součástí lidské civilizace. Čím má člověk větší životní úroveň, tím lépe se mu daří. Přežije pád z více než desetimetrové výšky a umí plavat několik dnů bez odpočinku. Dožívá se až tří let a jeden pár může za rok přivést na svět až 2 000 potomků. Přenáší řadu nebezpečných nakažlivých nemocí pro člověka, od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii nebo Weilovu žloutenku. Podle různých zdrojů může ve městě dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1. Odpověď zní: Potkan!

Každý člověk denně vyprodukuje přibližně 150 litrů odpadní vody, která proudí systémem stok do čistírny odpadních vod, kde ji dostupné technologie dokáží dokonale vyčistit. Bohužel, než se tak stane, jsou zbytky jídel v odpadní vodě bohatě prostřeným jídelním stolem pro potkany, které pestrá potravní nabídka odpadků nenutí shánět si potravu v přírodě. Dobrou životní úroveň a kvalitu bydlení umožňují potkanům především staré kanalizační stoky a domovní přípojky, kde si může vyhrabat prostorné nory a zahnízdit v bezprostřední blízkosti zdroje potravy. Na povrchu se pak objevují propady v chodnících a cestách a vzniká zde nebezpečí úrazu.

Aby se zamezilo množení potkanů, provádí každoročně Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., (dále jen ŠPVS) na své náklady plošnou deratizaci v jarní a podzimní kampani, během kterých se do kanalizace pokládají nástrahy. Každý rok se naklade na území obcí, kde ŠPVS působí, až 2400 kusů návnad o celkové hmotnosti 480 kg. Nástraha není na bázi jedu, ale působí jako antikoagulant, jehož cílem je snižovat srážlivost krve a způsobit infarkt. V rámci ochrany zvířat byly tyto látky testovány a doporučeny jako účinné a bezbolestné. Jsou aplikovány ve formě „salámu", který obsahuje přesnou dávku pro hubení potkanů. Pro bezpečnost ostatních zvířat, která by mohla přijít s nástrahou do styku (psi, kočky), je dávka přesně stanovena na hmotnost potkana. U větších zvířat způsobí pouze částečnou nevolnost. Při plošné deratizaci není populace potkanů v kanalizaci zcela vyhubena, ale drží se na únosné míře.

ŠPVS rovněž plošně monitoruje robotem s televizní kamerou stav kanalizační sítě a postupně ji rekonstruuje, což rovněž omezuje životní podmínky pro potkany. Nová plastová potrubí jsou odolnější proti narušení hlodavci než starý zvětralý beton a spolehlivé napojení domovních přípojek s přesným těsněním také bezpečně omezí přístup potkanů ke zdroji potravy.

Pro důslednou deratizaci je však nezbytné, aby souběžně proběhlo kladení nástrah i v přilehlých nemovitostech, které nejsou součástí kanalizace a ŠPVS tam tuto činnost nemůže provádět. Obecnou povinností všech vlastníků nemovitostí je pravidelné zajišťování deratizace rizikových prostor (zejména sklepy, suterénní prostory, kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace, apod.). Je proto nezbytně nutné, aby se k postupu v opatřeních proti hlodavcům připojili jmenovaní vlastníci a ostatní občané pomohli tím, že nebudou do kanalizace vyhazovat zbytky jídel. Od toho jsou kontejnery na domovní odpad, které je nutné uzavírat tak, aby se do nich hlodavci nedostali.

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: management@crestcom.cz
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: info@crestmorava.cz
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: management@crestcom.sk
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.