CZ SK EN

PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ „BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ Z REALIT“ ZNÁ VÍTĚZE LETOŠNÍHO ROČNÍKU

Vydáno dne: 15. 11. 2018 9:18 BEST OF REALTY 2019

Na slavnostním galavečeru byly včera v Praze v Kongresovém centru České národní banky vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok. O vítězích jubilejního 20. ročníku soutěže „Nejlepší z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla sedmičlenná odborná porota v čele s Ing. Pavlem Kühnem (Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví). Členy jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a dalších profesních sdružení, agentur pro výzkum trhu, bankéřů, realitních makléřů a poradenských společností.

O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší z realit 2018" se mohly ucházet stavby dokončené na území České republiky po 1. lednu 2017, a to v kategoriích Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra, Hotely a Skladové a průmyslové areály. Vedle toho získal Zvláštní cenu poroty projekt, který za uplynulý rok jedinečným způsobem přispěl k rozvoji českého trhu s nemovitostmi či architektury a pozvedl kvalitu lokality, v níž se nachází. Svou cenu „Award for Excellence" udělila i Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, pod jejíž odbornou záštitou soutěž probíhá. Stejně jako vloni byla udělena i Cena čtenářů, kdy prostřednictvím hlasovací stránky mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorie také laici a vyjádřit tak „vox populi".

Soutěž, do níž bylo letos nominováno celkem 58 projektů, je každoročně ukazatelem aktuálního stavu tuzemského developerského trhu a odráží dynamiku jeho vývoje. Předseda odborné jury Pavel Kühn k 20. ročníku uvedl: „Důkazem pokračujícího boomu tohoto trhu je nejenom rekordní počet přihlášených projektů, ale i fakt, že po několika letech byly v soutěži obsazeny všechny vypsané kategorie - včetně kategorie ´Rekonstruované kanceláře´, která v minulém ročníku chyběla. Její loňská absence však byla letos překonána s ohledem na nízkou a dále klesající neobsazenost kancelářských ploch. Pozitivní vývoj je vidět i v segmentech obchodních center a logistických a průmyslových areálů. V posledně jmenovaném segmentu se jedná o pokračující růst trhu způsobený nebývalým zájmem o nové plochy skladů a výrobních areálů, který je výsledkem současného stupně ekonomického rozvoje a zvýšené orientace spotřebitelské poptávky v oblasti e-shopů. Tradičně nejvíce soutěžících měla kategorie ´Rezidenční projekty´, což vedlo odbornou porotu opět k rozhodnutí o rozdělení na dvě skupiny, a to na projekty menšího rozsahu (do 50 bytů) a bytové projekty s vyšším počtem jednotek (nad 51)."

Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality nominovaných projektů byly lokalita, urbanistické a architektonické řešení včetně vnitřních dispozic, kvalita realizace a v neposlední řadě také úspěšnost na realitním trhu.

V nejsilněji zastoupené kategorii rezidenčních projektů získalo letos nominaci celkem dvacet uchazečů: z toho sedm v kategorii menších bytových projektů a třináct v kategorii větších projektů. V první z nich porotci postavili nejvýše projekt Truhlárna v Praze 6. Podle nich projekt dokázal velmi zdařile vyřešit dva nelehké úkoly: vytvořit komorní, luxusní a zároveň velmi netradiční bydlení pro nejnáročnější klientelu a citlivým přístupem přispět nejen k zachování, ale i k podtržení původní atmosféry této části pražského Břevnova. V kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu si vítězství odnesl projekt Luka Living v Praze 13. Jury u něj vyzdvihla velmi odvážný, razantní, a především úspěšný vstup do málo rozvinuté oblasti nájemního bydlení. Ambiciózní projekt nastavil za použití těch nejmodernějších technologií zcela novou úroveň nájemního bydlení v hlavním městě. Navíc díky vhodně zvolené struktuře nebytových prostor výrazně zvýšil úroveň služeb nejen pro obyvatele domu, ale i rezidenty v jeho sousedství.

Mezi novými administrativními centry zvítězil Palmovka Open Park v Praze 8. Projekt získal nejvíce bodů nejen z důvodu nepopiratelného komerčního úspěchu, ale i s ohledem na celkové zlepšení občanského prostředí v rámci lokality Palmovka. Výjimečnost projektu spočívá zejména v citlivém zakomponování historických industriálních prvků do velkoryse pojaté moderní architektury.

Kategorii rekonstruovaných kancelářských objektů dominovala přestavba administrativní budovy Knorr Bremse v Liberci, kde se podle verdiktu poroty podařilo v menším, ale elegantním projektu účelně propojit původní prvky s moderními technologiemi a službami.

V kategorii obchodních center triumfovalo outletové centrum Prague The Style Outlets v Tuchoměřicích u Prahy, a to za převzetí, úspěšnou realizaci a zdárné otevření projektu s komplikovanou historií, díky němuž vzniklo v blízkosti pražského letiště moderní outletové centrum obohacující trh o desítky nových značek.

V kategorii hotelů titul získal Chateau Clara Futura v Dolních Břežanech u Prahy za osobité provedení, náročnou rozsáhlou rekonstrukci a velkorysé úpravy celého okolního prostoru. Jeho ojedinělost spočívá i v pozitivním dopadu projektu na území, v němž se nachází.

V kategorii skladových a průmyslových areálů se na stupni nejvyšším umístil projekt Sécheron Tchequie v logistickém parku P3 v pražských Horních Počernicích, u něhož porota mimo jiné ocenila i skutečnost, že se nájemce rozhodl do budovy umístit také své výzkumné a vývojové centrum, tedy aktivitu s vyšší přidanou hodnotou.

Zvláštní cenu poroty letos získala obnova výstavního pavilonu Louny. Jury ocenila citlivou renovaci funkcionalistického objektu, který již přestal sloužit svému původnímu účelu. Pavilon, postavený v roce 1931 podle návrhu architekta Josefa Chochola, od letošního léta nabízí stylovou kavárnu, prostor pro výstavy a pestrý kulturní program.

Cenu „Award for Excellence", kterou uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, si odnáší Centrum architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na pražských Emauzích. Hlavním posláním CAMPu je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Pomáhá navázat dialog a spolupráci mezi veřejností, developery a investory. Jde o jedinečné místo pro přednášky, diskuze, konference a další akce. Konají se zde výstavy představující nové projekty a jsou zde k dostání materiály a publikace o architektuře a urbanismu.

Cena čtenářů patří projektu Luka Living, který soutěžil (a zvítězil) v kategorii větších rezidenčních projektů.

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň vyhlášen další, v pořadí již 21. ročník. V průběhu roku 2019 se do něj mohou hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 2018 a podzimem roku 2019.

Kompletní přehled projektů oceněných v 20. ročníku soutěže „Best of Realty"

Rezidenční projekty menšího rozsahu
1. místo Truhlárna, Praha 6; developer: skupina T.E; architekt: under-construction architects
2. místo LakePark Residence, Staré Splavy; EBM Partner; Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková (EBM - Expert Building Management)
3. místo U Pernikářky 7, Praha 5; JRD Development; Podlipný Sladký architekti a Vitality Rezidence, Praha 5; SATPO; Schindler Seko Architekti

Rezidenční projekty většího rozsahu
1. místo Luka Living, Praha 13; developer: Luka Residential; architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor
2. místo Rezidence Pod Skálou, Praha 8; CODECO/Rezidence Pod Skálou; Ing. arch. Aleš Holman/EBM - Expert Building Management
3. místo Botanica K 1, 2, Praha 5; Skanska Reality; S. H. S architekti

Nová administrativní centra
1. místo Palmovka Open Park, Praha 8; developer: Metrostav Development/Palmovka 4, Palmovka 3, Palmovka 0; architekt: Aulík Fišer Architekti
2. místo AFI Karlín, Praha 8; AFI EUROPE; David Chisholm (CMC ARCHITECTS)
3. místo Visionary, Praha 7; Skanska Property Czech Republic; Jakub Cigler Architekti

Rekonstruované kanceláře
1. místo Rekonstrukce budovy Knorr Bremse, Liberec; developer: Arcona Capital Czech Republic; architekt: Bogle Architects
2. místo Budova A (BB Centrum), Praha 4; Passerinvest Group; ATELIER 8000
3. místo ABC ALFA, Ostrava-Moravská Ostrava; Asental Business Center; Atelier Simona

Obchodní centra
1. místo Prague The Style Outlets, Tuchoměřice; developer: The Prague Outlet; architekt: APRIS 3MP ve spolupráci s architektem Miroslavem Švarcem z Filmdekor
2. místo IGY Centrum, České Budějovice; CPI Property Group; ATELIER 8000 a Chapman Taylor
3. místo Obchodní centrum Letňany, Praha 9; Letňany Centre; Chapman Taylor

Hotely

1. místo Chateau Clara Futura, Dolní Břežany; developer: Pražské arcibiskupství; architekt: SHA - Šafer Hájek architekti, MIMOLIMIT Barbora Škorpilová (architekt interiérů)
2. místo Pytloun Boutique Hotel Prague, Praha 1; Pytloun Hotels; studio VRTIŠKA • ŽÁK (kompletní interiérové řešení)
3. místo MEET ME 23 (Washingtonova 23), Praha 1; W 23; Jaromír Pizinger, MORIX

Skladové a průmyslové areály
1. místo Sécheron Tchequie P3 Prague, Praha 9 - Horní Počernice; developer: P3 Logistic Parks; architekt: CONSTRUO
2. místo Panattoni Park Cheb pro DHL/ Estée Lauder, Cheb; Panattoni Europe/Accolade; RotaGroup
3. místo SEGRO Logistics Park Prague, Hostivice; SEGRO Czech Republic; CONSTRUO

Zvláštní cena poroty
Obnova výstavního pavilonu Louny
Investor: Město Louny
Architekt: Ing. arch. Ondřej Tuček

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Award for Excellence
CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Praha

Cena čtenářů
Luka Living, Praha 13 (projekt soutěžil v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu)
Developer: Luka Residential
Architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Kamila Čadková

Account Director
Gsm: +420 731 613 609
email: kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
Cena čtenářů Luka Living.jpg
Cena čtenářů Luka Living.jpg
Hotely_1.místo_Chateau Clara Futura.jpg
Hotely_1.místo_Chateau Clara Futura.jpg
Hotely_2.místo_Pytloun Boutique Hotel Prague.jpg
Hotely_2.místo_Pytloun Boutique Hotel Prague.jpg
Hotely_3.místo_MEET ME 23 (Washingtonova 23).jpg
Hotely_3.místo_MEET ME 23 (Washingtonova 23).jpg
Nová admin.centra_1.místo_Palmovka Open Park.jpg
Nová admin.centra_1.místo_Palmovka Open Park.jpg
Nová admin.centra_2.místo_AFI Karlín.jpg
Nová admin.centra_2.místo_AFI Karlín.jpg
Nová admin.centra_3.místo_Visionary.jpg
Nová admin.centra_3.místo_Visionary.jpg
Obch.centra_1.místo_Prague The Style Outlets.jpg
Obch.centra_1.místo_Prague The Style Outlets.jpg
Obch.centra_2.místo_IGY Centrum.jpg
Obch.centra_2.místo_IGY Centrum.jpg
Obch.centra_3.místo_Obchodní centrum Letňany.JPG
Obch.centra_3.místo_Obchodní centrum Letňany.JPG
Rekonst.kancel._1.místo_budova Knorr Bremse.jpg
Rekonst.kancel._1.místo_budova Knorr Bremse.jpg
Rekonst.kancel._2.místo_Budova A (BB Centrum).jpg
Rekonst.kancel._2.místo_Budova A (BB Centrum).jpg
Rekonst.kancel._3.místo_ABC ALFA.jpg
Rekonst.kancel._3.místo_ABC ALFA.jpg
Rezi projekty menší_1.místo_Truhlárna.jpg
Rezi projekty menší_1.místo_Truhlárna.jpg
Rezi projekty menší_2.místo_LakePark Residence.jpg
Rezi projekty menší_2.místo_LakePark Residence.jpg
Rezi projekty menší_3.místo_U Pernikářky.jpg
Rezi projekty menší_3.místo_U Pernikářky.jpg
Rezi projekty menší_3.místo_Vitality Rezidence.jpg
Rezi projekty menší_3.místo_Vitality Rezidence.jpg
Rezi projekty větší_1.místo_Luka Living.jpg
Rezi projekty větší_1.místo_Luka Living.jpg
Rezi projekty větší_2.místo_Rezidence Pod Skálou.jpg
Rezi projekty větší_2.místo_Rezidence Pod Skálou.jpg
Rezi projekty větší_3.místo_Botanica K1,2.jpg
Rezi projekty větší_3.místo_Botanica K1,2.jpg
Sklad. a prům.areály_1.místo_Sécheron Tchequie P3 Prague.jpg
Sklad. a prům.areály_1.místo_Sécheron Tchequie P3 Prague.jpg
Sklad. a prům.areály_2.místo_Panattoni Park Cheb.JPG
Sklad. a prům.areály_2.místo_Panattoni Park Cheb.JPG
Sklad. a prům.areály_3.místo_SEGRO Logistics Park Prague.JPG
Sklad. a prům.areály_3.místo_SEGRO Logistics Park Prague.JPG
Zvláštní cena poroty_Obnova výstavního pavilonu Louny .jpg
Zvláštní cena poroty_Obnova výstavního pavilonu Louny .jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.