CZ SK EN

OBERMEYER HELIKA SE STALA SPRÁVCEM STAVBY PRO NOVÝ PAVILON FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR

Vydáno dne: 29. 1. 2019 11:10 OBERMEYER HELIKA

Fyzikální ústav Akademie věd ČR postaví v Praze Na Slovance v rámci projektu SOLID 21 Nový pavilon s multifunkčním přednáškovým sálem, laboratořemi, kancelářemi a kvalitním zázemím pro vědecké pracovníky i doktorské studenty. Autorem architektonického návrhu je Bogle Architects s.r.o. Divize projektového řízení společnosti OBERMEYER HELIKA bude v pozici Správce stavby realizovat služby zahrnující řádnou kontrolu, koordinaci a dohled nad přípravou, prováděním, uvedením do provozu a kolaudací stavby. Tyto služby jsou plně v souladu s principy tzv. FIDIC White Book.

Výstavba Nového pavilonu začne v 1. čtvrtletí 2019 a dokončení je plánováno na 4. čtvrtletí 2020. Náklady stavby jsou odhadovány na cca 220 mil. Kč + DPH, přičemž zastavěná plocha činí 1 830 metrů čtverečních.

Navrhovaný pavilon bude využíván převážně k vědeckým účelům, a to v oblastech nanoelektroniky, fotoniky, magnetizmu, funkčních a bioaktivních materiálů a plazmatických technologií. Počítá se s umístěním technicky náročného společného přístrojového vybavení (SPZ), které přispěje k celkovému zvýšení výzkumného potenciálu Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., a spolupracujících institucí. Budou zde umístěny různé typy laboratoří a v nich přístroje citlivé na vibrace a čistotu. Náročným požadavkům na minimum vibrací a čistotu prostředí proto odpovídá navržené vybavení laboratoří, a to ve formě klimatizací, propustí - airlockem -, samostatně větratelných chemických skříní či dalších technických zabezpečení. Kromě laboratoří bude v prostorách nové budovy vytvořeno kvalitní zázemí pro studenty a vědecké pracovníky participující na výzkumných projektech včetně multifunkčního přednáškového sálu, seminárních místností a kanceláří.

„Pro dosažení vysoké kvality se v případě této zakázky plně ztotožňujeme s principy FIDIC White Book. Tato vzorová smlouva, která řeší vztah mezi klientem a konzultantem, mimo jiné přesně specifikuje rozsah a kvalitu konzultantských služeb či povinnosti obou stran spolupracovat v dobré víře a vzájemné důvěře. Věříme, že plnění těchto nároků přispěje ke spokojenosti zadavatele," sdělil Ing. Petr Špaček z projektového týmu společnosti OBERMEYER HELIKA.

Řešení Nového pavilonu
Nový pavilon, který je navržen ve tvaru písmene U, bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je provedena převážně z monolitického železobetonu. V podzemní části se jedná o stěnový systém, v nadzemní části jde o kombinaci sloupového a stěnového systému. Na všech třech úrovních bude Nový pavilon propojen spojovacím krčkem s chodbami v jižním křídle stávající budovy FZÚ.

Technické zařízení budovy bude umístěno v podsklepené dvoraně budovy, jež je orientovaná na východ. Odstínění a vizuální oddělení atria (dvorany) zajistí porost zeleně situovaný v ocelové konstrukci na nerezových lankách.

Fasáda budovy bude na severní i jižní straně zalícována se stávající budovou FZÚ. Provětrávaná fasáda s povrchem z obkladových pohledových panelů vyrobených z matného smaltovaného skla bílé barvy je použita v hlavní části budovy směřující do ulice Pod Vodárenskou věží. Naopak fasáda otevřené dvorany je osazena hliníkovými pásovými okny tmavě šedé barvy v kombinaci s vyzděným parapetem a železobetonovým nadpražím. Plné části fasády otevřené dvorany jsou řešeny jako provětrávané s obkladem z kompozitního obkladového materiálu v tmavě šedé barvě s matným povrchovým provedením.

Plochá střecha nad 2. NP má minimální spád 2 % a její povrch bude pokryt kačírkem. Za akustickou zástěnou se zde nachází technologický prostor, který bude využit pro umístění jak chlazení, tak jednotek a zařízení VZT. Zajímavě je řešena střecha nad 1. PP, která tvoří vnitřní atrium. Představuje kombinaci chodníku lemujícího fasádu atria a centrální části určené pro výsadbu travin a stromů.

Parkování vozidel je vzhledem k požadavku investora na minimální přenos vibrací do objektu navrženo mimo budovu.


www.obermeyer.cz
www.opb.de

Společnost OBERMEYER HELIKA a.s. patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť. Mezi její nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí. Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990-1991 a od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.

Kontaktní údaje:
Crest Communications a.s.
Radka Langrová Kerschbaumová
Account Manager
mobil: 733 185 662
radka.kerschbaumova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
aerial with BA logo.jpg
aerial with BA logo.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.