CZ SK EN

ENERGY EVENING – SETKÁNÍ EFG S OBCHODNÍMI PARTNERY

Vydáno dne: 29. 5. 2019 11:08 ENERGY FINANCIAL GROUP

Poprvé v tomto roce uspořádala společnost Energy financial group podvečerní diskusní setkání ENERGY EVENING se svými obchodními partnery. V prostorech Bar&Books vystoupili a s hosty hovořili Ivo Skřenek a Tomáš Voltr z EFG a jako diskutující přijali pozvání Klára Sutlovičová z Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Jaromír Manhart z Ministerstva životního prostředí.

Ivo Skřenek, zakladatel a předseda představenstva, a Tomáš Voltr, místopředseda představenstva EFG, krátce představili jak dosavadní cestu společnosti a její vizi, tak zejména nové projekty a cíle.

Klára Sutlovičová z FoRS mimo jiné seznámila účastníky s některými body ze strategie ČR a Evropy k ochraně klimatu, omezení produkce skleníkových plynů a přechodu na maximální využití energie z obnovitelných zdrojů. Velmi alarmující je například její upozornění, že z hlediska produkce skleníkových plynů patří Česká republika bohužel k těm významnějším producentům. Zatímco v Číně připadá na 1 občana 7 tun skleníkových plynů za rok, v rámci celé Evropy je to v průměru 8 tun na osobu a v České republice 12,5 tuny!

Jaromír Manhart z MŽP se věnoval problematice skládkování a zákonu o odpadech, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Jeho přijetí plánované na konec roku velmi výrazně ovlivní dosavadní praxi a postupy skládkování, poplatek za něj a mělo by mít vliv i na ještě lepší třídící praxi a zpracování odpadu. Jako opět spíše negativní příklad skládek v České republice uvedl J. Manhart tu u Čáslavi, kde špička hromady je již vyšší než věž čáslavského kostela sv. Petra a Pavla. „Jako jedno z východisek snížení takových nechtěných dominant, jako je ta u Čáslavi ale i jinde v celé republice, vidím jednak v přijetí nového zákona o odpadech, ale také v dalších řešeních zpracování odpadu. Energetické centrum v Rapotíně zpracovávající biologický odpad je jen jedním ze šesti v celé republice. A to je velmi málo. Naopak těch zemědělských zpracovávajících monokulturu v podobě řepky nebo kukuřice je na 600, a to je zase příliš mnoho," upřesnil Jaromír Manhart.

„Přitom v České republice se vyprodukuje na 1,8 mil. tun biologického odpadu, což by stačilo na provoz cca padesáti bioplynových stanic takového typu, jako je Rapotín," upřesnil Tomáš Voltr. „Investice do nich považujeme za přínosné nejen pro investory z hlediska zisku, ale jsou to zároveň investice odpovědné k budoucnosti naší země a k životům našich dětí," doplnil Ivo Skřenek z EFG.

Pro více informací kontaktujte:

Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2006 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradu bioplynu na biometan využitelný například jako biopalivo II. generace, tzv. BioCNG. Společností vybudované a spravované moderní energetické recyklační centrum (ECR) v Rapotíně u Šumperka je vybaveno nejmodernější technologií a bylo jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. EFG se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami, věnuje se problematice ukládání elektrické energie a výrobě energie v solárních elektrárnách. Vizí společnosti je podpora zodpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrnému k životnímu prostředí.

Soubory ke stažení

Obrázky
EFG_setkani_I-Skrenek.jpg
EFG_setkani_I-Skrenek.jpg
EFG_setkani_K-Sutlovicova.jpg
EFG_setkani_K-Sutlovicova.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.