CZ SK EN

EFG VSTUPUJE DO PROJEKTU MOSTEK ENERGO

Vydáno dne: 13. 8. 2019 9:46 ENERGY FINANCIAL GROUP

Energy financial group (EFG) v srpnu vstoupila jako strategický partner do projektu Mostek energo patřícího do finanční skupiny RSJ. Jedná se o elektrárnu produkující energii z obnovitelných zdrojů, především ze zemědělské biomasy, nacházející se v bývalém areálu textilního závodu TIBA na Královedvorsku. EFG vstupuje do projektu s cílem odkoupit 100% podíl a rozšířit tak své portfolio projektů zaměřených na produkci energií z obnovitelných zdrojů.

„Vstupem EFG do projektu Mostek energo do našeho portfolia získáváme první „klasickou" elektrárnu na biomasu. Naším cílem je zefektivnit zdejší technologické procesy, zejména co se týče většího využití dřevní štěpky. Ta je, nutno říci, bohužel s ohledem na současnou kůrovcovou kalamitu, výhodnou energetickou surovinou, navíc při nezpracování i ekologickou hrozbou. Předpokládáme, že díky zavádění inovací budeme v regionu nabízet i nové pracovní příležitosti," uvádí Tomáš Voltr, místopředseda představenstva EFG, důvody vstupu EFG do Mostek energo.

Elektrárna Mostek energo vyrábí elektrickou energii a teplo převážně ze zemědělské biomasy. Elektřina a teplo se využívá nejen pro provoz elektrárny, ale také v sousedním závodě, kde se pěstují sladkovodní řasy pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl. „Elektrárna má jmenovitý výkon 4,9 MW, což je mnohem více než potřebují oba provozy. Elektrická energie je tedy také distribuována do sítě a pro využití zbytkového tepla plánujeme zprovoznění sušárny dřevní štěpky pro výrobu pelet," dodává T. Voltr.


Pro více informací kontaktujte:

Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2006 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradu bioplynu na biometan využitelný například jako biopalivo II. generace, tzv. BioCNG. Společností vybudované a spravované moderní energetické centrum recyklace (ECR) v Rapotíně u Šumperka je vybaveno nejmodernější technologií a bylo jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. EFG se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami, věnuje se problematice ukládání elektrické energie a výrobě energie v solárních elektrárnách. Vizí společnosti je podpora zodpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrnému k životnímu prostředí.

Finanční skupina RSJ
Obchoduje na světových derivátových burzách a spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Finanční skupina RSJ působí na světových trzích s finančními deriváty v Londýně, Chicagu a Frankfurtu. Investuje do klíčových odvětví 21. století - informačních technologií, biotechnologií, zdravých potravin, obnovitelných zdrojů energie anebo oblasti life sciences. Vysoký podíl na spravovaném majetku Finanční skupiny RSJ mají také nemovitostní projekty a investice do zemědělské půdy.

Soubory ke stažení

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.