CZ SK EN

VĎAKA REGULÁCIÁM IMO 2020 BUDE PREVÁDZKA LODÍ EKOLOGICKEJŠIA

Vydáno dne: 2. 12. 2019 10:37 DACHSER SLOVAKIA

V januári 2020 vstúpia do platnosti nové usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) ohľadom ekológie, ktoré sa dotýkajú celosvetovej lodnej prepravy. Čítajte ďalej a dozviete sa, aké dopady to môže mať na životné prostredie.

Autá majú svoje elektromotory, hybridné pohony a palivové články, zatiaľ čo v oblasti medzinárodnej námornej prepravy sú nastavené IMO 2020 na zmiernenie dopadov na životné prostredie. Na základe týchto regulácií bude od 1. januárom 2020 od lodí vyžadované zníženie emisií oxidov síry až o 85 percent. Vzťahuje sa to na všetky typy palív, ktoré využívajú lode plaviace sa na otvorenom mori po celom svete. V tejto chvíli ide o prevažnú väčšinu kontajnerových lodí, ropných tankerov, nákladných lodí aj výletných lodí, ktoré využívajú na pohon nejaký druh námorného paliva tzv. "marine fuel oil" (MFO). IMO 2020 reguluje limit pre obsah síry v týchto palivách na 0,5 percenta, z pôvodných 3,5 percent.

Medzinárodná námorná preprava každoročne vyprodukuje približne miliardu metrických ton oxidu uhličitého, čo zodpovedá 3 percentám všetkých veľmi jemných prachových častíc vzniknutých ľudskou činnosťou. IMO 2020 je preto dôležitým krokom k dosiahnutiu väčšej ekologickej rovnováhy v rámci tohto priemyslu. DACHSER, ako poskytovateľ logistických služieb, neprevádzkuje svoje vlastné lode, avšak spolupracuje s hlavnými lodnými prepravcami, ako sú Maersk, Hapag Lloyd a ďalší.

V budúcnosti budú môcť tieto spoločnosti využiť viacero možností, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Napríklad si môžu vybrať, či pokračovať vo využívaní ťažkých vykurovacích olejov a k tomu zabudovať špeciálne čistiace systémy ("práčky") na výfukové plyny, alebo môžu prejsť na lacnejšie a technologicky ľahko dosiahnuteľné riešenie. Tým je prechod na alternatívne palivá ako sú skvapalnený zemný plyn (LNG), palivá s veľmi nízkym obsahom síry (VLSF) alebo motorová nafta (MDO). Prístavné úrady príslušných krajín zodpovedajú za dodržiavanie IMO 2020 a môžu to skontrolovať pomocou detektorov a lodných záznamov. Porušovatelia sa vystavujú riziku pokuty, zadržaniu lode alebo dokonca uväzneniu.

Model palivových nákladov DACHSER
Bez ohľadu na to, akú možnosť si prevádzkovatelia námornej dopravy zvolia, IMO 2020 predstavuje pre ich priemysel obrovskú výzvu. Náklady sa zdvihnú, trhový podiel sa môže prelievať medzi rôznymi sektormi (projektová preprava veľkých zásielok verzus kontajnerové lode, obchodné lode špeciálne navrhnuté pre prepravu nebaleného sypkého nákladu atď.), o predpokladaných vplyvoch na rafinérie a svetový ropný trh ani nehovoriac. V každom prípade, lodní prepravcovia sa tejto výzve postavia - nielen preto, že musia, ale pretože tým posúvajú sami seba k dosiahnutiu lepšej ekologickej rovnováhy. Mnoho prepravcov už prišlo s modelmi, vďaka ktorým si ich zákazníci môžu spočítať palivové náklady a presnejšie ich alokovať na vlastné zdroje.

„Je v našom záujme hľadať tú prirodzene najudržateľnejšiu cestu k zabezpečovaniu našich transportných záväzkov," hovorí Rolf Mertins, šéf divízie Global Management Ocean pre DACHSER. „Zároveň chceme našim zákazníkom ponúkať spoľahlivé plánovanie. To je dôvod, prečo sme v spolupráci s našimi partnerskými dopravcami vyvinuli náš vlastný model palivových nákladov „Dachser Bunker Adjustment Referencie Floater" (DBAF). Ten nahradí doterajší Standard Bunker Factor (SBF) a počíta sa na základe cien pohonných hmôt vo všetkých relevantných námorných prepravách. Cieľom je zabezpečiť predovšetkým to, aby všetky náklady na pohonné hmoty, boli pokryté bez ohľadu na výber dopravcu."

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.


Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com

DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Soubory ke stažení

Obrázky
4_Container_ship_2048_1152_rdax_65.jpg
4_Container_ship_2048_1152_rdax_65.jpg
Dokumenty
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.