CZ SK EN

JAK NEJLÉPE ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ŠETRNÉ BUDOVY?

Vydáno dne: 18. 8. 2016 10:02 ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY

Od 1. října 2016 vstoupí v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Ta se týká i zadávání zakázek na stavby v nejširším slova smyslu – od komplexních i dílčích renovací až po novostavby. Legislativa EU v rámci směrnice EPBD II zavazuje Českou republiku k energeticky šetrné výstavbě: od roku 2020 se musí všechny budovy stavět s téměř nulovou spotřebou energie. Pro všechny veřejné budovy to platí již od roku 2018. Zadavatelé z řad municipalit, kteří mají obvykle s výstavbou šetrných budov málo zkušeností, mohou mít proto právem obavy, jak vypsat veřejnou zakázku, aby budova byla nejen kvalitní, ale splňovala i požadavky na energetickou úspornost. Česká rada pro šetrné budovy proto připravila podzimní sérii seminářů, kde všem zájemcům erudovaně a přístupnou formou ukáže způsoby a možnosti, jak nejlépe veřejné zakázky na stavby zadávat, a prodiskutuje s nimi jejich každodenní komplikace a obavy při vypisování tendrů v této oblasti. Totéž se týká i služeb, souvisejících s přípravou projektů a provozováním budov.

Na seminářích, které postupně proběhnou v Brně a Ostravě a vyvrcholí v Senátu v Praze, poskytneme jejich účastníkům také informace o možnostech financování formou dotačních programů a energetických služeb, stejně jako příklady již úspěšně realizovaných projektů," uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka Rady. Na semináře, které se konají v rámci grantového programu Rady Build Upon, je vstup zdarma s nutností registrace předem

Speciální příručka pro zadavatele veřejných zakázek na stavby

V neposlední řadě bude na seminářích k dispozici příručka, kterou Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj připravila pro zadavatele veřejných zakázek na stavby. Ta může být velmi užitečná pro zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů i zástupce příspěvkových organizací. „Příručka obsahuje detailní postupy procesu zadávání zakázek, které odpovídají jak požadavkům na kvalitu budovy, tak i nárokům na optimální provoz, trvanlivost a udržitelnost. Odpovídá i na častou otázku zadavatelů veřejných zakázek, proč nebývá vždy výhodné soutěžit pouze na nejnižší cenu - a jak zároveň dostát povinnosti veřejných zadavatelů, aby veřejné prostředky byly co nejhospodárněji využity," dodává Petr Zahradník, projektový manažer Rady.

První seminář již v září v Brně

Sérii celodenních seminářů začne Rada již 7. září v Brně ve školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj se svým centrem Brnem má pro výstavbu šetrných budov velký potenciál, mimo jiné i proto, že na akademické půdě vychovává nové odborníky v oboru environmentálně šetrné výstavby. Zájemcům o seminář z řad regionálních municipalit poskytne Rada ve spolupráci s krajem dostatek informací k tomu, aby byli schopni s maximální kompetencí vypisovat veřejné zakázky na veřejné stavby. Akce tohoto typu tak mohou přispět k tomu, aby se Česká republika přiblížila stejnému standardu výstavby udržitelných budov, jaký je běžný ve vyspělých státech západní Evropy. Mezi přednášejícími a panelisty brněnského semináře budou vedle České rady pro šetrné budovy mimo jiné také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Jihomoravského kraje. Své k tématu řeknou rovněž architekti a odborní konzultanti. Další workshop uspořádá Rada 6. října v Ostravě. Vše vyvrcholí 10. listopadu v Praze seminářem v budově Senátu.

Investice do zvýšení energetického standardu budov jako nástroj k růstu HDP

Již brzká povinnost stavět pouze energeticky úsporné stavby je jen jedna strana mince. Ta druhá je, že energetické úspory v budovách se státu mnohonásobně vyplatí, ať už jde o novostavby, či rekonstruované budovy. Velmi známá už je například studie ekonoma Miroslava Zámečníka, která došla k závěru, že investice do zvýšení energetického standardu budov jsou vzhledem k velkému podílu stavebních prací s vysokým multiplikátorem nejvhodnějším nástrojem k růstu HDP. Každá koruna státní podpory vložená do energetických úspor vydělá 2,13 - 3,59 korun. Svůj smysl proto mají různé podpůrné operační programy jako například Nová zelená úsporám či Modrá úsporám.


Poznámka pro editory:
Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z celého hodnotového řetězce oboru šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Její misí je podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplně prostředí, zvyšující kvalitu života. CZGBC od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací - Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. CZGBC má v současné době téměř 80 členů.


Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.

PhDr. Kamila Čadková
Account Director
Tel.: + 420 222 927 111
Gsm : + 420 731 613 609
e-mail: kamila.cadkova@crestcom.cz

Marie Cimplová
Tel.: +420 731 613 602
e-mail: marie.cimplova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
CZGBC_Plocha certifikovaných budov dle regionů v m2.png
CZGBC_Plocha certifikovaných budov dle regionů v m2.png
CZGBC_ZŠ Dobřichovice.jpg
Základní škola v Dobřichovicích (investor: město Dobřichovice) Architekt: Šafer Hájek Architekti Projektant: AED project Ocenění: - titul v soutěži Stavba roku 2015 - Cena čtenářů mediálních partnerů v soutěži „Best of Realty – Nejlepší z realit 2015“
CZGBC_ZUŠ Karla Malicha_Holice.jpg
Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích (investor: město Holice) Architekt: Ing. Arch. Dalibor Borák, Ing. Arch. Helena Boráková Ocenění: - Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2015
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.