EN CZ SK

PASSERINVEST GROUP

http://www.passerinvest.cz

PASSERINVEST GROUP, a. s., je ryze česká developerská a investiční společnost, jejíž jméno je spojováno zejména s realizací multifunkčního areálu BB Centrum v Praze 4 – Michli. Tímto, svého druhu nejúspěšnějším a nejrozsáhlejším českým projektem si společnost založená roku 1991 Radimem Passerem vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, vstřícný vztah k nájemcům-uživatelům budov a zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Ve svém portfoliu má PASSERINVEST GROUP další zajímavé developerské projekty.

Press releases

Released: 22. 5. 2019 13:51 PASSERINVEST GROUP

Park Drama věků ve Štětkovicích ožije v neděli 26. května od 12:30 hod. sportovními atrakcemi pro děti i dospělé. Připraveny budou hry pro ty nejmenší jako např. prolézačky, skákací hrady, tanec, ale i rafty. Vetší děti i dospělí si zajisté užijí letošní novinku, přeskakování obřích nafukovacích koulí Crazy Balls nebo tříkolky MG Drift Trike. Na U rampě si mohou zajezdit společně s nejlepším českým BMX jezdcem Michaelem Berry Beranem. Pořadatelem Dětského dne je organizace Maranatha a sbor Církve adventistů sedmého dne ve Štětkovicích.

Read more
Released: 21. 5. 2019 14:18 PASSERINVEST GROUP

Zaměstnanci banky MONETA Money Bank sídlící v Budově A v multifunkčním areálu BB Centrum v Praze 4 – Michli si mohli jednoho jarního rána zpříjemnit den snídaňovým balíčkem. Akci, na níž se rozdala rovná tisícovka snídaní, zorganizovala investiční a developerská společnost PASSERINVEST GROUP, majitel budovy.

Read more
Released: 20. 5. 2019 12:30 PASSERINVEST GROUP

Building B, with a total leasable space of 15,600 m2 of offices and 250 underground parking spots, will be getting a new modern façade, grand reception, restaurants, a brand new garden for the public in an open atrium and a relaxational green rooftop through reconstruction. All the technology ensuring a quality internal environment will be modernised. The main entrance will be moved from Vyskočilova Street to the western side of the building, where a small square, or piazzetta, will be created with mature trees, seats and a water feature. The investment into the reconstruction is estimated at CZK 40 million and it is slated for completion in Q1/2020. The investor and owner of the building is PASSERIVEST GROUP, which is constantly developing the BB Centrum complex and modernising the existing buildings in order to constantly offer first-class services. The author of the design for the revitalisation is the A8000 architecture atelier.

Read more
Released: 20. 5. 2019 12:24 PASSERINVEST GROUP

Květen věrný svému názvu láká zelenající se přírodou a rozkvetlými parky. Při svých toulkách třeba po pražském Baarově parku v BB Centru se můžete zastavit na některé z pořádaných akcí. Na výběr je festival pouličního jídla, oblíbený cestovatelský večer nebo zábavné odpoledne pro děti. Na své si přijdou taky sportovci a milovníci umění. Výběr je zcela na vás.

Read more
Released: 20. 5. 2019 11:02 PASSERINVEST GROUP

Administrativní Budova B s celkovou pronajímatelnou plochou 15 600 m2 a 250 parkovacími místy v podzemí získá rekonstrukcí novou moderní fasádu, velkorysou recepci, restaurace, zcela novou zahradu pro veřejnost v otevřeném atriu a zelenou relaxační střešní terasu. Budou zmodernizovány veškeré technologie zajišťující kvalitní vnitřní prostředí. Hlavní vstup bude přemístěn z Vyskočilovy ulice na západní stranu budovy, kde vznikne malé náměstí, tzv. piazzetta se vzrostlými stromy, posezením a vodním prvkem. Investice do rekonstrukce se odhaduje na 400 mil. Kč a její dokončení je naplánováno na 1. čtvrtletí 2020. Investorem a majitelem objektu je společnost PASSERIVEST GROUP, která neustále rozvíjí areál BB Centra a modernizuje stávající objekty tak, aby trvale nabízely prvotřídní služby. Autorem návrhu revitalizace je architektonická kancelář A8000.

Read more

Download
PASSERINVEST GROUP

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: management@crestcom.cz
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: info@crestmorava.cz
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: management@crestcom.sk
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.