EN CZ SK

ARIEL

http://www.ariel.co.cz

V některých zemích, zejména na východ od nás, je ještě běžné, že lidé odpadky odhazují na ulici. O tříděném odpadu tam nikdo nikdy neslyšel. U nás je odhazování odpadků na ulici považováno za velkou nevychovanost. Kontejnery na tříděný odpad však používá jen část lidí. V zemích, kde má ekologická výchova dlouhou tradici, jsou ulice čisté. Lidé považují třídění odpadu za samozřejmost. Podobně probíhá vývoj i v tom, jak lidé zacházejí s energií. Ekologický přístup spočívající v důrazu na recyklace a snižování zátěže životního prostředí materiály, je nyní následován energeticky vědomým přístupem, který je založen na snižování emisí CO2 spojených se spotřebou energií.
Uhlíková stopa je měřítkem pro dopad činnosti člověka na životní prostředí pokud jde o množství skleníkových plynů vyprodukovaných, změřených v jednotkách ekvivalentu oxidu uhličitého – CO2. I pro jednotlivce je změna společenského klimatu jednoznačným signálem. Přesto je však ještě mnoho lidí, kteří sami sobě zdůvodňují, proč své chování nezmění. I přes to, že se jedná o rutinní denní činnosti jako například úspora za osvětlení, žehlení či praní, které díky pracím prostředkům Ariel může být energeticky méně náročné.

Press releases

Released: 10. 11. 2008 21:39 ARIEL

Šetřit energií při dnešním konzumním způsobu života a nárocích kladených na domácnosti i každého z nás, není lehkou záležitostí. Společnost P&G přináší efektivní způsob energetických úspor v rámci rutinních prací v domácnostech. Podstatou pracího prostředku Ariel s technologií M-ZIM 5 je, že dobrého a zdařilého výsledku lze dosáhnout již při 30 ºC, a to při mnohonásobně menší spotřebě energie. Prací prostředek Ariel M-ZIM 5 je šetrný a efektivní nejen ve smyslu dodání čistého prádla i při 30 ºC, ale i k účtům za elektrickou energii. V době tlaku na šetření energiemi může být tento benefit užitečným pomocníkem.

Read more
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.