EN CZ SK

SKUPINOVÉ VODOVODY JSOU NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM PRO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Released: 17. 8. 2018 10:12 ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST

Šumperk, 17. 8. 2018 – Mnozí vlastníci individuálních zdrojů pitné vody se v poslední době potýkají s její kvalitou. Přibližně 80 % vzorků vody ze studní klientů, které zpracovala laboratoř Šumperské provozní vodohospodářské společnosti (ŠPVS), od loňska do současné doby, v některých parametrech nevyhovělo limitům pro pitnou vodu. Dalším problémem individuálních zdrojů je jejich nedostatečná kapacita, která se projevuje nejvíce v letních měsících. Vznikají tak požadavky na rozšiřování vodovodní sítě i do těch oblastí, kde dosud nebyly problémy se samozásobováním.

Od roku 2017 do současnosti zpracovala akreditovaná zkušební laboratoř ŠPVS přibližně 700 vzorků vody ze studní, z nichž asi 80 % obsahovalo nevyhovující většinou mikrobiologické parametry. Z chemických parametrů často nevyhověly dusičnany, železo a zákal. Tato situace je sice řešitelná pravidelnou údržbou studny a průběžnou desinfekcí odebírané vody, ale přináší potřebu dalších finančních nákladů, které tak zatím „zdarma" odebíranou vodu významně ekonomicky prodražují. Optimální řešením pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou je tak skupinový vodovod, jehož největší výhodou je, že při jakýchkoli omezeních některých zdrojů či částí sítí lze zajistit dodávku z jiných zdrojů a jinou cestou. Síť je proto nepřetržitě monitorována a jsou vyhodnocovány průtoky v jednotlivých jejích částech, aby bylo možné vzniklé poruchy a jiné úniky vody identifikovat a odstranit v co nejkratším čase.
Šumperská provozní vodohospodářská společnost (ŠPVS) zásobuje na svém území více než 80 tis obyvatel, pro které vyrobí až 4,5 mil m3 pitné vody ročně. Provozuje celkem 17 vodovodů, z toho 7 skupinových, 56 vodojemů, 4 úpravny pitné vody a 658 km vodovodních sítí. K červenci 2018 převzala společnost ŠPVS, a.s. do svého portfolia také provozování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Rájec na Zábřežsku. Vodovod, který byl za více než 20 mil. Kč vybudován obcí s využitím dotací a který byl zprovozněn ke konci roku 2011, provozovala donedávna společnost Ekozis Zábřeh. Vodovod nemá vlastní zdroj, ale je napojen na skupinový vodovod Zábřeh, který je ve vlastnictví municipální společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a je provozován společností ŠPVS, a.s.
1.etapa výstavby vodovodu v obci Rájec byla povolena již v roce 2006, postupně následovaly další etapy. Celkem bude vodovod tvořit přes 4,5 km rozvodných řadů a zásobovat bude až 480 obyvatel. V současné době obec rovněž připravuje výstavbu kanalizace.

Kontakt:
Mgr. Ing. Jan Havlíček
Obchodně správní ředitel
Šumperská provozní vodohospodářská společnost
724 140 265
E-mail: jan.havlicek@spvs.cz

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.