EN CZ SK

KDO JSOU NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ ČESKÉ REPUBLIKY 2010/2011? JAKÉ JSOU TRENDY V MOTIVOVANOSTI A SPOKOJENOSTI?

Released: 19. 4. 2011 21:48 BEST EMPLOYERS - AON HEWITT

PRAHA – Dnes byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku studie Best Employers Česká republika. Každoročně je tato studie pořádána v celosvětovém rozsahu společností Aon Hewitt, největší poradenskou a outsourcingovou firmou v oblasti řízení lidských zdrojů na světě.

Do studie se letos v České republice přihlásilo 71 společností z různých odvětví a podmínky účasti nakonec splnilo 62 společností. O umístění nerozhoduje porota či subjektivní názor vedení ani jméno, obor či velikost firmy. Mezi nejlepší zaměstnavatele mohou patřit jen ty firmy, které mají vysokou motivovanost a názorovou shodu mezi manažery a zaměstnanci.

Žebříčky nejlepších zaměstnavatelů byly sestaveny ve dvou kategoriích. V kategorii velkých společností (Top 3) se v čele umístila softwarová společnost Red Hat Czech s.r.o. Radovan Musil, ředitel vývojového centra, k vítězství řekl: „Největší hodnotu ocenění vidím v tom, že vzniklo nejen jako vyjádření názoru top managementu, ale především na základě odezvy našich zaměstnanců, mých kolegů. Ti tak potvrdili, že naše firemní kultura, opírající se především o svobodu a otevřenost, je to pravé."

Na prvním místě v kategorii malých a středních společností (Top 10) se umístila společnost Amgen s.r.o., podnikající ve farmaceutickém průmyslu. Martina Hauserová, personální manažerka firmy, k vítězství uvedla: „V letošním roce jsme se do studie přihlásili úplně poprvé a podařilo se nám rovnou vyhrát; proto nás toto ocenění těší dvojnásob. Potvrzuje se tak, že kroky managementu společnosti směrem k zaměstnancům jsou správné. Vítězstvím jsme sami sobě nastavili velmi vysokou laťku pro účast v příštím ročníku, jehož se rovněž hodláme zúčastnit."

Elitní třináctka nejlepších zaměstnavatelů ČR 2010/2011:

kategorie Velké společnosti:

1. Red Hat Czech s.r.o. - IT/Software
2. MICROSOFT s.r.o. - IT/Software
3. Philip Morris ČR a.s. - Rychloobrátkové zboží

kategorie Malé a střední společnosti:

1. Amgen s.r.o. - Farmaceutický průmysl
2. ORIFLAME SOFTWARE s.r.o. - IT/Software
3. Et netera a.s. - IT/Software
4. AQUASOFT spol. s r.o. - IT/Software
5. ComAp, spol. s r.o. - IT/Software
6. AVAST Software a.s. - IT/Software
7. 3 M Česko, spol. s r.o. - Diverzifikované technologie a produkty
8. DuPont CZ s.r.o. - Chemický průmysl
9. Hilti ČR spol. s r.o. - Stavební průmysl
10. HENKEL ČR, spol. s r.o. - Rychloobrátkové zboží

Čím se nejvíce odlišují nejlepší zaměstnavatelé od ostatních?

Nejlepší zaměstnavatelé mají v průměru o 34 % více motivovaných zaměstnanců v porovnání s ostatními společnostmi na trhu. ¾ jejich lidí firmu chválí navenek, jsou proaktivní a přicházejí s novými nápady. Tento typ chování s sebou samozřejmě přináší i lepší obchodní výsledky. Nejlepší zaměstnavatelé vykazují oproti průměru o 15 % vyšší návratnost pro akcionáře a mají vyšší tržby na zaměstnance než zaměstnavatelé průměrní. Lépe vycházejí také personální ukazatele; například nejlepší zaměstnavatelé mají průměrnou absenci z důvodu nemoci na zaměstnance 2,5 dne, přičemž ostatní společnosti se trápí čtyřnásobnou absencí (10 dní). Nejlepší zaměstnavatelé mají také v průměru o 60 % nižší dobrovolnou fluktuaci. U vítězných společností vidíme až o 30 % vyšší motivovanost manažerů oproti ostatním účastníkům. Rozdíl mezi motivovaností manažerů a zaměstnanců je však obvykle velmi nízký - do 10 %.

Ty nejlepší nejvíce odlišuje také to, že dávají svým zaměstnancům pocit, že jsou to nejcennější, co společnost má. Nejlepší zaměstnavatelé hodně dbají na pověst společnosti i na vnitřní soulad s touto pověstí. Dávají svým lidem nejen adekvátní finanční odměny a benefity, ale i nefinanční uznání. Zaměstnanci jsou také spokojeni s možnostmi růstu u příslušných společností. Jejich vyšší spokojenost je vidět naprosto ve všech odpovědích na více než 80 otázek z pracovního života, které se sledují v dotazníku.

Průměrná motivovanost klesá...

„Letošní výsledky studie v České republice zrcadlí trend ve světě, a to je pokles průměrné motivovanosti. V porovnání z roku na rok jde o pokles 3 %, v dlouhodobější perspektivě o 2 %", komentuje letošní výsledky Tereza Kožuská, projektová manažerka studie v ČR. Zajímavým výsledkem je také to, že průměrná motivovanost těch nejlepších zaměstnavatelů oproti loňskému roku ještě vzrostla, a to o 7 %. Co je důvodem poklesu průměrné motivovanosti? Nejvíce jsou lidé nespokojení s firemními politikami a postupy nastavovanými vrcholovým vedením, dále se zpětnou vazbou a nefinančním uznáním poskytovaným jejich nadřízenými, s respektem kolegů a zdroji potřebnými pro práci. Naopak u těch nejlepších zaměstnavatelů oproti loňsku vzrostla spokojenost s uznáním ze strany vrcholového vedení a s jeho schopností vést společnost k cíli; lidé mají silnější pocit souladu mezi pověstí společnosti navenek a realitou uvnitř, líbí se jim jejich pracovní prostředí i poskytované benefity.

Vrcholoví manažeři mají rádi náročné úkoly...

Motivovanost vrcholových manažerů u nejlepších zaměstnavatelů je v průměru o 7 % vyšší než u ostatních společností. Vrcholoví manažeři u nejlepších zaměstnavatelů ve srovnání s ostatními letos lépe hodnotí příležitosti rozvoje a jejich efektivitu, povyšování a odměňování založené na výkonu i poskytovanou zpětnou vazbu. Oceňují, že dostávají náročné úkoly a k jejich plnění mají dostatek pravomocí i zdrojů. Vítají, že nabízené benefity odpovídají jejich potřebám a že finanční motivace mají často dlouhodobý charakter.


Poznámka pro vydavatele:

Metodologie studie

Do studie se mohou přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a které na českém trhu působí alespoň dva roky. Po celou dobu trvání studie bylo přímo osloveno více než 600 nejvýznamnějších firem působících v České republice. Společnosti se o studii mohly dozvědět na stránkách časopisu HR Management, HR Forum, dalších deníků a odborných časopisů, na serveru jobs.cz a na oficiálních stránkách studie www.BestEmployers.cz.

Stanovení žebříčku nejlepších zaměstnavatelů vychází ze dvou základních faktorů - míry motivovanosti a míry souladu. Míra motivovanosti je získána z průzkumu mezi zaměstnanci a určuje procento zaměstnanců, kteří mohou být považováni za motivované. Míra souladu popisuje vztah mezi potřebami zaměstnanců, pohledem vedení společnosti a politikami a nástroji, které společnost využívá v personální práci. Výpočtem těchto dvou charakteristik a jejich váženým průměrem každá společnost získá bodové ohodnocení, které určuje pořadí společností v žebříčku.

Klíčovým pojmem pro stanovení pořadí společností v žebříčku je tzv. motivovanost (engagement) zaměstnanců. Motivovanost je v průzkumech společnosti Aon Hewitt definována jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, který je charakterizován třemi modely chování:
- zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně před svými spolupracovníky, přáteli, potenciálními zaměstnanci a klienty (Say);
- zaměstnanci chtějí pracovat pro firmu i v budoucnu (Stay);
- zaměstnanci v práci vynakládají mimořádnou snahu a nasazení, které přispívá k lepším výsledkům firmy (Strive).

Studie využívá k průzkumu následující 3 nástroje:
1. Průzkum motivovanosti mezi zaměstnanci zúčastněných společností.
2. Dotazník pro vedení společnosti - shromažďuje názory nejvyššího vedení firmy.
3. Audit personálních politik - dotazník zkoumající personální praktiky a politiky ve společnosti.

Aon Hewitt - organizátor studie

Společnost Aon Hewitt je největší mezinárodní poradenská a outsourcingová společnost zabývající se problematikou řízení lidských zdrojů na světě. Více než 29 000 zaměstnanců firmy Aon Hewitt v 90 zemích světa pomáhá společnostem získávat konkurenční výhodu pomocí vytváření motivované a efektivní pracovní síly.

Už více než 70 let vyniká společnost Aon Hewitt netradičními řešeními, službami a produkty v oblasti řízení lidských zdrojů, které jejím klientům pomáhají dosahovat měřitelných úspěchů a zřetelného náskoku před konkurencí.

V České a Slovenské republice společnost Aon Hewitt poskytuje již 14 let poradenské služby v oblastech firemních restrukturalizací a změn, zvyšování efektivity řízení lidských zdrojů, peněžního a nepeněžního odměňování a v oblastech talent managementu, rozvoje vedení a motivovanosti zaměstnanců.

Aon Hewitt poskytuje metodologii pro studii Best Employers a provádí výzkum toho, čím se společnosti nejlepšími zaměstnavateli stávají. Další informace o společnosti Aon Hewitt lze nalézt na internetové stránce www.aonhewitt.com.


Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Jana Bakešová
Account Manager
Tel.: + 420 222 927 111
Gsm : + 420 731 613 604
e-mail: jana.bakesova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Download

Images
spolecnost Amgen.jpg
spolecnost Amgen.jpg
spolecnost Red Hat Czech.JPG
spolecnost Red Hat Czech.JPG
vsichni vitezove Best Employers CR 2010 2011.JPG
vsichni vitezove Best Employers CR 2010 2011.JPG
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.