EN CZ SK

NADAČNÍ FOND VEOLIA ZÍSKAL ZVLÁŠTNÍ CENU TPA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Released: 2. 12. 2019 12:50 TPA

Nadační fond Veolia podporuje projekty šíření osvěty a vzdělávání zaměřené převážně na ochranu životního prostředí a sociální oblast. Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor za výroční zprávu získal nadační fond v rámci vyhlášení výsledků soutěže Hodnocení firemní komunikace Sdružení Czech TOP 100. Slavnostní předání ocenění nejlepších výročních zpráv, firemních časopisů a ceny Česká značka 2019 proběhlo 27. listopadu v pražském Obecním domě.

„Výroční zpráva Nadačního fondu Veolia nás zaujala zejména širokým rozsahem podporovaných projektů a aktivit zaměřených na volnočasové aktivity dětí i seniorů, sociální programy a ochranu životního prostředí. Zpráva splnila všechny náležitosti a je hezky graficky a přehledně zpracovaná," uvádí k výběru Nadačního fondu Veolia pro ocenění Zvláštní ceny TPA pro neziskový sektor Markéta Schück, partnerka TPA.

Nadační fond Veolia je firemní neziskovou organizací společnosti Veolia. Podporuje komunitní prostředí, realizuje vlastní programy zaměřené na sociální oblast (volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců, kvalita života seniorů, vytváření dlouhodobých pracovních míst) a ochranu životního prostředí a dále podporuje projekty s prvkem dobrovolnictví konané ve veřejném zájmu. Mezi programy a projekty nadačního fondu patří např. MiNiGRANTY skrze které mohou zaměstnanci společnosti Veolia zažádat o finanční podporu obecně prospěšného projektu, na jehož realizaci se sami ve svém volném čase podílí. Dále pak program STARTér, Věř si a podnikej!, který poskytuje finanční podporu začínajících drobných a malých podnikatelů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v oblastech jako jsou tradiční či netradiční řemesla a výroba, organizace volného času dětí, mládeže či seniorů, služby pro obyvatelstvo a domácnosti či sociální služby pro handicapované občany a rodiny s dětmi. Více informací na https://www.nfveolia.cz/.

Pro více informací kontaktujte:
Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory:

Skupina TPA Group poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Skupina TPA Group je nezávislým členem aliance Baker Tilly Europe Alliance, jejímiž dalšími členy je celosvětová poradenská síť Baker Tilly International a samostatný člen Baker Tilly International, Baker Tilly v Německu. Díky členství v Baker Tilly Europe Allience nabízí skupina TPA Group svým klientům služby globální sítě Baker Tilly International, která patří do první desítky celosvětových poradenských sítí.

Download

Images
TPA_CZECH TOP 100_Zvlastni cena TPA_1.JPG
Zleva: Markéta Schück, partnerka TPA, a Kateřina Přibylová projektová manažerka Nadačního fondu Veolia
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.