EN CZ SK

TPA VĚNOVALA 20 000 KČ NA PROVOZ LINKY DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA

Released: 22. 1. 2020 11:29 TPA

Poradenská společnost TPA věnovala finanční prostředky na provoz non-stop Linky důvěry Dětského krizového centra zaměřené na rizika v kyberprostoru. Linka poskytuje pomoc se stresujícími či traumatizujícími zážitky dětí v rámci kyberprostoru, zejména kyberšikany. Non-stop Linka důvěry se zaměřením na rizika v kyberprostoru Dětského krizového centra (778 510 510) je v provozu od 1. 7. 2017 a je jedinou službou tohoto typu v České republice.

„Většina z nás je denně na síti, ať už kvůli práci nebo kvůli zábavě a komunikaci se známými, ale i neznámými lidmi. V online světě je důležité být obezřetný. Pokud se i přesto dostaneme my sami nebo někdo z našeho okolí do krizové situace, je důležité nebát se a požádat někoho o pomoc. Proto jsme se rozhodli přispět 20 000 Kč na provoz linky důvěry, která se zaměřuje na rizika v kyberprostoru a pomáhá nejen dětem, ale i dospělým," uvádí Rostislav Kuneš, generální ředitel TPA.

Non-stop Linka důvěry Dětského krizového centra zaměřená na rizika v kyberprostoru poskytuje pomoc a poradenství čtyřmi různými způsoby. Prvním je standardní telefonní linka poskytující krizovou intervenci, druhým typem je online hovor prostřednictvím programu Skype. O pomoc je možné požádat i pomocí e-mailu, on-line formuláře na stránkách ditekrize.cz nebo chatu elinka.iporadna.cz.

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno v roce 1992 a specializuje se zejména na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným, traumatizovaným či jinak ohroženým dětem. Pomáhá také rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Pořádá přednášky či kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních i jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou nebo provozuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti.


Pro více informací kontaktujte:
Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz
Informace pro editory:

Skupina TPA Group poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Skupina TPA Group je nezávislým členem aliance Baker Tilly Europe Alliance, jejímiž dalšími členy je celosvětová poradenská síť Baker Tilly International a samostatný člen Baker Tilly International, Baker Tilly v Německu. Díky členství v Baker Tilly Europe Allience nabízí skupina TPA Group svým klientům služby globální sítě Baker Tilly International, která patří do první desítky celosvětových poradenských sítí.

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.