EN CZ SK

4 KROKY, JAK OPTIMALIZOVAT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Released: 20. 5. 2020 10:13 MANUTAN s.r.o.

Ve větších i menších firmách neexistuje standardní vzorec pro optimální nakládání s odpady. Obvykle je to ale tak, že každá společnost má vytvořená svá vlastní pravidla. Společnost Manutan, dodavatel výrobků a řešení pro průmyslový sektor i veřejnou právu, představuje osvědčený postup, který umožňuje nakládání s odpady optimalizovat.

1) Provést kompletní diagnostiku
Nejprve je důležité identifikovat a „prostudovat" odpady, které v dané výrobní firmě, společnosti nebo veřejné instituci vznikají. V tomto kroku jde o práci v terénu. Je zapotřebí projít různá místa pro pozorování a zachycení práce provozního personálu. Při této příležitosti je potřeba zejména analyzovat použité suroviny, produkci odpadu a naléhavost řešení vzniklých situací. „S tímto „odpadovým auditem" souvisí také zjištění informací o objemu, typologii, kvalitě třídění samotného odpadu, toku lidí nebo volných vnitřních i venkovních prostor," sdělil Josef Mik, marketingový ředitel společnosti Manutan.

2) Určit vhodná řešení
Po dokončení auditu nastává výběr konkrétních řešení, která nejlépe vyhovují stavu na místě a jednotlivým pracovním týmům. U výběru vhodné nádoby na odpad je nutné brát v úvahu daný typ nádob na odpad přizpůsobený kapacitě množství odpadu (od 1litrového popelníku po 2 500litrový kontejner), jejich prostředí (kontejner a vnitřní nebo venkovní třídicí přihrádka) i specifické vlastnosti (pro suť, sloužící jako popelník, s přihrádkou atd.). Odpad je také možné likvidovat zařízením instalovaným na místě (například kompaktor, dopravník, drtič atd.).

„Uvažování o vhodných řešeních by mělo směřovat také k optimalizovanému umístění v rámci chodu provozu, organizaci toků odpadu a sběru odpadu, který je připravený na míru poskytovateli. Firmy by měly vzít na vědomí také doplňkové služby, jako je digitální aplikace pro sledování odpadu nebo sledování a shromažďování odpadu na vyžádání," uvedl Josef Mik ze společnosti Manutan.

3) Komunikace se zaměstnanci
Komunikace je katalyzátorem veškerých procesů. Pro projektový tým nebo jednotlivé řešitele optimalizace nakládání s odpady je důležité ujištění, že má podporu nejvyššího managementu a také nastaven způsob, jak o nakládání s odpady informovat zaměstnance. Protože jde o změnu jejich návyků, je nutné prokázat určité vzdělávací schopnosti, sdílet společné cíle a informovat je o předpisech, aby se celá iniciativa legitimizovala.

4) Následná opatření
Nakládání s odpady je potřeba monitorovat a vyhodnocovat. Obě činnosti umožní sledovat dodržování nakládání s odpady a případně zahájit nezbytná nápravná opatření, jako je postupná implementace komunikačních kampaní. „Aby bylo nakládání s odpady úspěšné, je vhodné tyto čtyři kroky (diagnostiku, řešení, komunikaci a měření) pravidelně opakovat," doplnil Josef Mik z Manutanu.

Kontakt pro média:
Lukáš Klapil, Crest Communications Ostrava, Mob.: 603 824 194, E-mail: klapil@crestmorava.cz

Download

Images
Ilustrační foto_Manutan_1.png
Ilustrační foto_Manutan_1.png
Ilustrační foto_Manutan_2.png
Ilustrační foto_Manutan_2.png
Ilustrační foto_Manutan_3.png
Ilustrační foto_Manutan_3.png
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.