EN CZ SK

LETECKÁ DOPRAVA V ČASE PANDÉMIE

Released: 11. 11. 2020 16:17 DACHSER SLOVAKIA

Letecká preprava je jedným zo sektorov, ktoré boli najviac zasiahnuté súčasnou pandemickou situáciou. O súčasnej situácii a o tom, ako poskytovatelia logistických služieb môžu zvládať túto situáciu rozpráva Marián Miček, Country Manager Air and Sea Logistic, DACHSER Slovakia.

Drastický pokles pasažierskych letov mal markantný dopad aj na nákladnú leteckú prepravu. Prečo je to tak?
Odpoveď treba hľadať vo využiteľnosti nákladného priestoru lietadiel, ktoré prepravujú cestujúcich. Batožina pasažierov zaberie len časť priestoru na spodnej palube lietadiel, zvyšná časť sa využíva na prepravu nákladu a pošty. Vzniká tak pomerne veľký priestor na prepravu carga. Kapacitne sa to líši v závislosti od jednotlivých typov a verzií lietadiel. Pre lepší obraz, Boeing 777 zoberie v priemere 20 t nákladu. Toto číslo je modifikované viacerými faktormi. Závisí od aktuálneho počtu cestujúcich a množstva ich batožiny, od dĺžky letu a v nemalej miere aj od predpokladaného počasia na trati, na základe ktorého sa kalkuluje potrebné množstvo paliva

Čo to znamená pre klientov nákladnej leteckej prepravy?
Spomínaný pokles letov pre cestujúcich spôsobil pomerne veľký medziročný prepad tzv. belly cargo capacity, je to prepad, ktorého dôsledkom bol tlak na ceny a následné navýšenie nákladov za leteckú prepravu tovaru, horšie možnosti bookovania a tým pádom aj dlhší tranzitný čas. Letecká preprava obvykle trvá 1 až 3 dni. Avšak ak nie je voľná kapacita najbližších 7 dní, tak sa čas, kedy príjemca môže očakávať zásielku, predlžuje na 8 až 10 dní. Samozrejme je to veľmi individuálne a závisí to od kapacitných možností a dopytu pre danú destináciu.

Kedy sa začali objavovať prvé problémy s nedostatkom kapacít v nákladnej leteckej preprave? A ako sa následne situácia vyvíjala?
Prvé kapacitné problémy sme ako spoločnosť zaznamenali začiatkom roka smerom na Ďaleký východ, a to hlavne do a z Číny. Pravidelne je toto obdobie spojené s Čínskym novým rokom a nedostatkom voľných kapacít. Začiatkom roka 2020 však bola situácia o to horšia, že vznikajúca pandémia ešte radikálnejšie okresala prepravné kapacity, čo samozrejme nikto nečakal. Výsledkom bol výrazný nárast cien leteckej prepravy.
Situácia sa zhoršila prepuknutím pandémie v Európe a enormným dopytom po zdravotníckych pomôckach, v rámci ktorých je práve Čína jedným z najväčších svetových výrobcov. V tomto období ceny leteckej prepravy vystrelili do astronomických úrovní. Prioritným faktorom nebola cena, ale potvrdené bookovanie. Odozvou na rozbiehajúcu sa pandémiu na európskom kontinente bolo pozastavenie vstupu pre občanov EÚ do USA, čo samozrejme znamenalo takmer okamžitú redukciu a niekde aj pozastavenie letov na tzv. trade lane USA - Európa. Postupne, s rozširujúcou sa pandémiou do ďalších krajín, sa adekvátne kapacitne zhoršovala aj situácia v leteckej preprave tovaru. Bolo skutočnou výzvou zabezpečiť každú jednu objednávku od našich zákazníkov.

Ako sa s touto situáciou vysporiadal sektor nákladnej leteckej prepravy? Dá sa hovoriť o nejakých zásadných zmenách?
Samozrejme, letecký sektor sa snaží adekvátne reagovať a prispôsobiť novým podmienkam. V nedávnej minulosti sa cargo podieľalo rádovo len niekoľkými percentami na celkovom obrate leteckých spoločností. Mám na mysli tie letecké spoločnosti, ktoré sa nesústredili výlučne na cargo prepravu. V súčasnosti vidíme, že cargo predstavuje desiatky percent na obrate leteckých spoločností, dokonca u niektorých bol zaznamenaný vyšší podiel carga ako prepravy cestujúcich.
U leteckých spoločností zaostali príjmy z prepravy cestujúcich za príjmami z prepravy tovaru, s tým, že zaznamenali 50 % medziročný nárast carga. V prvej fáze pandémie, kedy bol obrovský dopyt po medicínskom tovare, boli za účelom poskytnutia čo najväčších prepravných kapacít, sedačky v lietadle, namiesto pasažierov obsadené tovarom. Samozrejme nie každý tovar bolo možné pripútať na sedačku, takže táto možnosť tu bola prevažne pre ľahký a objemný tovar.

Ako reagovala vaša spoločnosť na tieto zmeny?
Spomínaný nedostatok voľných prepravných kapacít ovplyvnil aj služby leteckej nákladnej dopravy poskytované spoločnosťou DACHSER. Uvedomili sme si, že nemôžeme zostať pasívny, ale musíme aktívne hľadať riešenia. Ak pre našich zákazníkov nie sú na trhu dostatočné voľné prepravné kapacity, musíme ich vytvoriť. Nedávno sme zvýšili kapacitu medzi USA a Európou v oboch smeroch prostredníctvom pravidelných týždenných charterových letov, ako aj našu kapacitu z Hongkongu do Európy. Ďalej plánujeme pred blížiacou sa vianočnou sezónou začať charterové lety medzi Európou a Šanghajom, najväčším obchodným uzlom Číny.

Kedy sa podľa vášho odhadu situácia znova dostane do normálu? Máte pred sebou okrem súčasnej druhej vlny koronavírusu nejaké ďalšie výzvy?
Posledné ekonomické čísla a vývoj na trhu nám prinášajú určitú mieru optimizmu aj v oblasti leteckej prepravy tovaru. Treba sa na to však pozerať veľmi opatrne, pretože boj so súčasnou pandémiou a dôsledkami sme ani zďaleka nevyhrali. Osobne sa domnievam, že letecká preprava, tak ako sme ju poznali ešte koncom minulého roka, bude potrebovať čas, ktorý sa bude rátať v rokoch, aby sa dostala do pôvodnej kondície.
Najväčšou výzvou, ktorá nás ešte len čaká, bude distribúcia schválených vakcín proti COVID 19. Mám pocit, že to bude jedna najväčších logistických výziev, ktorej budeme čeliť. Už zazneli prvé úvahy o tom, že bude potrebné zabezpečiť kapacitu lietadiel, ktorá sa nebude počítať na desiatky či stovky, ale dokonca na tisícky. Niektoré údaje hovoria o viac ako 8 tisíc Boeingov 747. Keďže je to prepočítané na jedno z najväčších nákladných lietadiel, tak tých reálnych lietadiel bude v skutočnosti potrebných ešte oveľa viac. Distribúcia síce bude rozložená v čase a tieto kapacity nebudú potrebné v jednom kalendárnom týždni alebo mesiaci, ale určite pôjde o požiadavku na obrovské kapacity.
DACHSER Air & Sea Logistics poskytuje centrálne logistické služby pre klientov zo všetkých odvetví a všetkých veľkostí a zabezpečuje pre nich manažment globálnych zásielok tovaru. DACHSER Air & Sea Logistics udržiava sieť Gateway s prístupom k viac ako 172 pobočkám spoločnosti po celom svete. V Slovenskej republike je služba zabezpečovaná pobočkou ASL v Bratislave, z ktorej zásielky smerujú ďalej k bráne vo Frankfurte, kde sú konsolidované, alebo smerujú priamo k zákazníkovi.

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.


Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com

DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Download

Images
Marián Miček.jpg
Marián Miček, Country Manager Air and Sea Logistic, DACHSER Slovakia
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.