EN CZ SK

METLIFE SE STAL ZODPOVĚDNOU FIRMOU

Released: 24. 11. 2021 10:19 MetLife

Pojišťovna MetLife získala osvědčení Zodpovědná firma, a zařadila se tak po bok dalších společností, kterým záleží na ochraně životního prostředí a udržitelném směřování naší planety. Zodpovědná firma je koncipována jako vzdělávací projekt, který má za úkol prohlubovat znalosti zaměstnanců v oblasti udržitelnosti a představovat možné cesty k ekologicky šetrnému chování.

„Směřovat k celkové udržitelnosti je dlouhodobým cílem MetLife u nás i v zahraničí a nezáleží na tom, jestli jde o velké kroky s mezinárodním dopadem, nebo drobnější lokální krůčky. Považuji za důležité zaměstnance neustále informovat o nejrůznějších možnostech, které se pro ně v oblasti udržitelnosti nabízí, proto jsem rád, že jsme se připojili k projektu Zodpovědná firma, který jim může ukázat nové cesty zejména co se třídění odpadu týče," uvádí k zapojení pojišťovny do projektu Milan Drdoš, Head of Marketing and PR pojišťovny MetLife.

Společnost MetLife letos v září oznámila, že plánuje do roku 2030 vynaložit 500 milionů dolarů na společensky zodpovědné a environmentální projekty. Čtvrtina těchto plánovaných výdajů má jít na projekty související s klimatickou změnou, významnou částkou plánuje MetLife podpořit také zvyšování finanční gramotnosti, a to zejména v nízkopříjmových komunitách. K firemní politice MetLife dlouhodobě kromě udržitelnosti patří podpora diverzity a inkluze nejen na pracovišti, ale v celé společnosti, a to všemi dostupnými prostředky.

Projekt Zodpovědná firma shromažďuje společnosti ze všech odvětví byznysu, kterým záleží na budoucnosti naší planety. Díky zapojení mají přístup k bohatým informacím o třídění odpadu a potenciálu jeho dalšího využití, a mohou tak optimalizovat vlastní chování. Součástí projektu je možnost organizace vzdělávacích seminářů či podpůrných akcí zaměřených převážně na recyklaci.

Pro více informací kontaktujte:

Markéta Damková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 623
www.crestcom.cz
e-mail: marketa.damkova@crestcom.cz

Informace pro editory
Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.