SK CZ EN

VSTUP MÖLNLYCKE DO ROZVOJOVÉ ZÓNY DUKLA V HAVÍŘOVĚ JE DALŠÍM KROKEM NA CESTĚ K PROMĚNĚ REGIONU

Publikované dňa: 28. 1. 2015 16:38 ASENTAL LAND

Mölnlycke Health Care, jeden z předních světových výrobců chirurgických prostředků pro jednorázové použítí a zakázkových chirurgických operačních setů, přichází do rozvojové zóny Dukla Industrial Park v Havířově-Dolní Suché, aby zde investoval okolo 1,6 mld. Kč. Vstup společnosti do zóny již schválilo havířovské zastupitelstvo, které na jejím rozvoji úzce spolupracuje se společností Asental Land, spoluvlastníkem pozemků. Mölnlycke je tak prvním velkým investorem, jenž do Dukly vstupuje. Od roku 2002 již působí v karvinské průmyslové zóně Nové Pole a v regionu hodlá expandovat. Na Dukle se chystá postavit novou továrnu, která je rozšířením již existujícího závodu v Karviné a která má zahájit provoz v roce 2017. Během prvních tří let poskytne práci 200-300 zaměstnancům. Pracovní příležitosti poskytne jak lidem s nižším a středním vzděláním pro výrobní procesy, tak i zájemcům o práci s vysokoškolským vzděláním na manažerských pozicích. Vstup této významné švédské firmy s celosvětovou působností je dalším krokem k pokračující transformaci celého Moravskoslezského regionu a může se stát příkladem pro další světové společnosti, které se rozhodují, kam umístit své investice.

Emmanuel Chilaud, generální ředitel výrobního závodu Mölnlycke v Karviné, uvádí důvody, proč se společnost rozhodla právě pro vstup do zóny Dukla. „Nejdůležitějším kritériem výběru našeho potenciálního nového působiště byla blízkost Karviné. Dalšími aspekty, které jsme přirozeně museli vzít
v úvahu, byla logistika, finance a lidské zdroje. V celkovém souhrnu proto byly pro nás Havířov
a rozvojové území Dukla tou nejatraktivnější volbou." O pozitivních dopadech vstupu nového investora do Dukly hovoří Eduard Heczko, náměstek primátora Havířova: „Realizace záměru společnosti Mölnlycke přinese pro město nejen tolik potřebná pracovní místa, ale bude mít i navazující efekty: využití volných bytů pro jejich zaměstnance, zvýšení kupní síly místních obyvatel a tím i podporu podnikání v oblasti obchodu, služeb či kultury. V neposlední řadě to může být impulsem pro další potenciální zájemce, kteří budou chtít umístit své podnikatelské aktivity v areálu bývalého Dolu Dukla."

Území, na němž má nová továrna Mölnlycke na celkové zastavěné ploše téměř 70 000 m2 vzniknout, je součástí rozvojové zóny Dukla Industrial Park 2 km od centra města Havířov. Původně zde byl hlubinný uhelný důl, který byl v roce 2007 uzavřen a veškeré stavby související s důlní činností byly odstraněny. Pozemky o ploše 30 ha spoluvlastní město se společností Asental Land (součástí skupiny Asental Group). Kapacita brownfieldu je okolo 135 000 m2 pro lehký průmysl, komerční aktivity, administrativu a případně i volnočasové aktivity. Urbanistickým záměrem je propojit nové průmyslové využití území s funkcí pro aktivní odpočinek v návaznosti na postupně rekultivované lesoparky v okolí Havířova a v jeho širší aglomeraci. Tento záměr sleduje aktuální trend zdravého zaměstnání, počítá s pohybovými aktivitami
a nezávislou dopravou do zaměstnání na kole, kolečkových bruslích apod. Celé rozvojové území, jehož technická infrastruktura a dopravní napojení byly dokončeny na jaře 2014, má potenciál k vytvoření až
1 200 pracovních míst. Po vstupu Mölnlycke probíhají v současné době jednání s dalšími potenciálními investory, na nichž spolupracují Asental Land, město Havířov a agentura CzechInvest.

Území Dukla je součástí atraktivního konceptu Moravskoslezské rozvojové zóny, která může přispět
k další transformaci moravskoslezského regionu a lepšímu životu v něm. Skupina Asental Group vlastní nejen pozemky na Dukle, ale i další dvě rozvojová území (František a Nad Barborou). Ta investorům nabízejí velmi širokou škálu příležitostí. Jejich budoucí úspěšný rozvoj je klíčem k budoucí prosperitě Moravskoslezského kraje, protože vzájemná synergie těchto území vytváří potenciál ke vzniku tisíců nových pracovních míst. Brownfieldy leží v centru geografického trojúhelníku, vytyčeného městy Ostrava, Karviná a Havířov, v němž v dosahu jedné hodiny jízdy od jeho středu žije více než 1,2 mil. lidí. František, Dukla a Nad Barborou jsou od sebe vzdálené pouze 5 minut jízdy. Spojuje je čtyřproudová páteřní síť rychlostních silnic, která se napojuje na dálnice D47 a D56. Výše uvedená území, postižená v minulosti těžební činností, lze úspěšně zrevitalizovat, aby přispěla k řešení současných problémů regionu a nadále mu přinášela užitek. Příkladem pro Asental Group a budoucí rozvoj brownfieldů jsou obdobná území
v Evropě, která již v minulosti prošla obdobnou proměnou. Jmenujme například německé Porúří, skotský Glasgow a okolní aglomeraci či velšský Cardiff a jeho okolí.

Podle Anthonyho Caina, generálního ředitele skupiny Asental Group, je třeba vidět v souvislostech všechny tři brownfieldy, z nichž se skládá Moravskoslezská rozvojová zóna a které jsou součástí jednoho rozvojového konceptu. „Vzájemná blízkost území František, Dukla Industrial Park a Nad Barborou vytváří významné operační synergie. Například mezi velkým výrobcem nebo logistickou společností, která již
v regionu působí či se sem chystá v nejbližší době vstoupit, a jejími subdodavateli či poskytovateli podpůrných služeb. Ti mají důvod působit nedaleko od sebe, ale přitom netrvají na tom, aby to bylo
v rámci jednoho území. A právě pro tyto společnosti je Moravskoslezská rozvojová zóna atraktivní příležitostí, vezmeme-li navíc v potaz její strategickou geografickou polohu v blízkosti průmyslových oblastí České republiky, Slovenska a Polska i snadné dopravní spojení do těchto oblastí," říká Anthony Caine. Vzhledem k velikosti celé zóny je třeba rozvoj území František, Dukla Industrial Park a Nad Barborou realizovat v úzké koordinaci a spolupráci Asental Land jako vlastníka pozemků s veřejným sektorem. Spolupráce s veřejným sektorem (obec Horní Suchá v případě brownfieldu František, město Havířov v případě Dukla Industrial Parku a Moravskoslezský kraj v případě území Nad Barborou) pomůže zajistit budoucím investorům a výrobním společnostem, aby se jejich potřebám ze strany veřejné a státní sféry dostalo významné podpory. Jde například o státní podporu a daňové pobídky na vytvoření nových pracovních míst. „Rozvoj brownfieldů typu František, Dukla a Nad Barborou je zásadní pro rozkvět regionu, a to nejen ekonomický. Rostoucí příliv komerčních investic a s tím související rozšiřující se nabídka pracovních příležitostí přirozeně povedou ke zvýšení životní úrovně v celém kraji i k jeho dalšímu pozitivnímu demografickému rozvoji: lidé včetně mladých vzdělaných absolventů zdejších vysokých škol budou všechny důvody zde zůstat a budovat si tu svou profesionální kariéru," dodává Anthony Caine.


O skupině Asental Group a její divizi Asental Land
Asental Land. s. r. o. - hlavní vlastník pozemků tří rozvojových území v rámci Moravskoslezské rozvojové zóny (František, Dukla a Nad Barborou) - je součástí realitní skupiny Asental Group. Ta zastřešuje společnosti, které dohromady vlastní a spravují více než 45 milionů m2 převážně nezastavěné plochy a více než 100 komerčních nemovitostí o celkové hodnotě více než 200 mil. EUR. Většina z těchto aktiv se nachází v Moravskoslezském kraji
v ostravsko-karvinské aglomeraci, kde žije téměř milion obyvatel. Mezi hlavní aktivity Asental Group patří správa komerčních nemovitostí, nakládání s pozemky, rekultivace a realitní development. Základní funkcí skupiny je poskytovat strategické, řídící a organizační zastřešení svým třem divizím: Asental Business, Asental Reserve
a Asental Land. Vzhledem k rozsáhlému portfoliu pozemků a komerčních nemovitostí, které vlastní, se skupina Asental Group velkou měrou podílí na celkové ekonomické revitalizaci regionu.

Asental Land spravuje řadu pozemků určených k budoucímu rozvoji. Portfolio společnosti se na celkové hodnotě skupiny podílí 154,3 mil. EUR. Pro umožnění využití pozemků v Moravskoslezském regionu úzce spolupracuje
s krajskou samosprávou a příslušnými městy a obcemi. Spolupráce má řadu podob: od aktivní účasti při tvorbě strategických plánů využití pozemků postižených dřívější průmyslovou činností, podílu na projektech jednotlivých měst a obcí a řešení bezpečnosti až po rozvoj infrastruktury, regionální marketing i tvorbu a společný rozvoj průmyslových zón, obytných území a rekreačních oblastí. Asental Land s veřejným sektorem spolupracuje rovněž jako partner společných projektů. Vedle rozvojových území František, Dukla Industrial Park a Nad Barborou patří mezi klíčové projekty společnosti Asental Land pozemek Přívoz ve stejnojmenné ostravské čtvrti a pozemek Orlová ve stejnojmenném městě 10 km od Ostravy, na němž se počítá s rezidenční zástavbou.


O společnosti Mölnlycke Health Care
Švédská společnost Mölnlycke Health Care je jeden z předních světových výrobců produktů pro ošetřování ran, chirurgických prostředků pro jednorázové použití, zakázkových chirurgických operačních setů a poskytovatel služeb pro zdravotnický sektor. Obchodní značka je odvozena od švédského městečka Mölnlycke nedaleko Göteborgu, kde byla v roce 1849 založena stejnojmenná textilní továrna. V obchodních zastoupeních a výrobních závodech společnosti po celém světě pracuje na 7 500 zaměstnanců. Vedle ČR se továrny Mölnlycke nacházejí také v Polsku, Belgii, Finsku, Francii, Velké Británii, Malajsii, Thajsku a USA. Ředitelství společnosti sídlí v Göteborgu.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Kamila Čadková
Account Director
Tel.: +420 222 927 111
Gsm: +420 731 613 609
e-mail: kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Asental Land
Marcela Tomášková - ředitelka speciálních projektů
Tel.: 596 262 222
E-mail: marcela.tomaskova@asental.eu
www.asental.eu

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.