SK CZ EN

EFG OTEVŘELA NOVOU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU V AREÁLU ECR RAPOTÍN

Publikované dňa: 11. 7. 2019 10:36 ENERGY FINANCIAL GROUP

Společnost Energy financial group (EFG) v červnu slavnostně otevřela za účasti představitelů obce Rapotín novou administrativní budovu v areálu Energetického recyklačního centra Rapotín. Bývalá provozní budova místních skláren bude nyní sloužit jako zázemí pro pracovníky Energetického centra a zároveň jako návštěvnické centrum pro exkurze, ale i pro základy environmentálního vzdělávání školních a předškolních dětí či vědeckovýzkumné projekty spolupracujících vědeckých pracovníků VŠCHT v Praze.

Slavnostního otevření zrekonstruované budovy se spolu s Petrem Štěrbou, členem představenstva Energy financial group, ujal starosta obce Rapotín Bohuslav Hudec, Markéta Csölleová, první místostarostka a Lenka Zindulková, referentka ŽP obce Rapotín.

„Nová budova bude sloužit nejen našim pracovníkům, ale bude využívána také naším vzdělávacím projektem EFG Educa. Ten je zaměřen na širší poučení a lepší orientaci žáků a studentů základních a středních škol v problematice řešení odpadů a získávání energie z nich. Projekt bude dále rozšířen a specializován na řešení této problematiky a poskytování informací a inspirace pracovníkům místních samospráv a průmyslových podniků z míst a okresů sousedících s Rapotínem, Svazku obcí údolí Desné a Olomouckého kraje," zdůraznil ve svém slavnostním projevu k otevření budovy Mgr. Petr Štěrba, člen představenstva Energy financial group.

Starosta Mgr. Bohuslav Hudec ve svém krátkém slavnostním projevu zmínil příkladnou spolupráci obce a rapotínského energetického centra. Jako zastupitel obce se zúčastnil před čtyřmi lety jeho spuštění. Dnes může s potěšením potvrdit, že vzájemná spolupráce obce a společnosti EFG nese dobré plody.

Pro více informací kontaktujte:

Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2006 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradu bioplynu na biometan využitelný například jako biopalivo II. generace, tzv. BioCNG. Společností vybudované a spravované moderní energetické centrum recyklace (ECR) v Rapotíně u Šumperka je vybaveno nejmodernější technologií a bylo jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. EFG se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami, věnuje se problematice ukládání elektrické energie a výrobě energie v solárních elektrárnách. Vizí společnosti je podpora zodpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrnému k životnímu prostředí.

Prílohy

Obrázky
EFG foto otevreni admin. Rapotin.jpg
Ing. Markéta Csölleová, 1. místostarostka obce Rapotín, starosta Mgr. Bohuslav Hudec, Mgr. Petr Štěrba, člen představenstva Energy financial group a Mgr. Lenka Zindulková, referent ŽP obce Rapotín si prohlížejí fotografie dokumentující stav před rekonstrukcí budovy, z jejího průběhu a po ní.
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.