SK CZ EN

DACHSER A CHARITATÍVNA ORGANIZÁCIA TERRE DES HOMMES ROZŠIRUJÚ SPOLUPRÁCU

Publikované dňa: 16. 12. 2019 10:58 DACHSER SLOVAKIA

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER a medzinárodná organizácia pre pomoc deťom – terre des hommes, rozširujú svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti v regiónoch južnej Ázie, južnej Afriky a Latinskej Ameriky.

Trpezlivosť, húževnatosť a vytváranie kultúrnych základov sú kľúčom k úspechu spoločných rozvojových projektov.

V centre pozornosti všetkých projektov, ktoré sú organizované podľa princípu „Pomoc k svojpomoci", stojí boj proti porušovaniu ľudských práv, najmä v podobe násilia páchaného na deťoch a ženách, aktivity pre zdravé a čisté životné prostredie a tiež vzdelávanie mladých ľudí - predovšetkým dievčat a mladých žien - a ich podpora na ceste k nájdeniu zamestnania.

Špeciálna pozornosť je venovaná ochrane klímy a zodpovedajúcim kompenzačným opatreniam, pretože práve rozvojové a rozvíjajúce sa krajiny hrajú rozhodujúcu úlohu v boji proti zmenám klímy. Každý z troch projektových regiónov - južnú Áziu, južnú Afriku a Latinskú Ameriku - podporí DACHSER v nasledujúcich piatich rokoch darom vo výške 200 000 eur ročne.

„Aby rozvojová pomoc skutočne mohla niečo zmeniť, potrebujete vytrvalosť a zakorenenie sociálnej zodpovednosti v miestnych komunitách," hovorí Bernhard Simon, CEO skupiny DACHSER a dodáva, „potom sú podporované oblasti, ktoré to skutočne potrebujú. Terre des hommes a jej lokálni partneri zaručujú, že skupiny mladých ľudí a žien majú príležitosť vyjadriť to, čo ich trápi, a s našou pomocou sa zasadiť o udržateľný sociálny a ekologický rozvoj lokálnej komunity."

Nové projekty v Indii a Nepále

DACHSER a terre des hommes pôsobia v severoindickej spolkovej krajine Uttarpradéš už od roku 2005 a za tú dobu sa im podarilo dosiahnuť skvelé výsledky: takmer 32 000 detí bolo informovaných o ich právach proti násiliu, detskej práci a sexuálnemu zneužívaniu. Cez 18 000 detí bolo pripravených na pravidelnú školskú dochádzku, 5 400 mladistvých, predovšetkým dievčat, sa vyučili v jednoduchých činnostiach, ako sú krajčírstvo, šitie alebo tkanie, aby si mohli zarábať vlastné peniaze a tak finančne podporovať svoje rodiny. 5 000 mladých ľudí sa angažovalo v pouličných divadlách alebo ďalších aktivitách, aby upozornili na násilie páchané na deťoch a ženách. A cez 4 000 mladistvých sa zúčastnilo workshopov na tému ochrany životného prostredia a v rámci obnovy lesných porastov vysadilo skoro 50 000 stromov.

Okrem projektov v dvoch oblastiach v Uttarpradéša a dvoch mestských slumoch v Novom Dillí, ktoré budú aj naďalej podporované, pribudnú v období 2020 - 2025 nasledovné nové aktivity:

• V severoindickom štáte Bihár žije každý tretí človek na hranici chudoby, to znamená bez prístupu k čistej pitnej vode a sanitárnemu zariadeniu, bez bývania, vzdelania alebo práce. Najmä násilie na ženách a dievčatách je veľmi rozšírené: na dennom poriadku je predaj a únos dievčat pre vynútené sobáše. V obzvlášť postihnutých distriktoch Katihar a Munger bude DACHSER v nasledujúcich piatich rokoch podporovať dve miestne organizácie, aby tam poskytovali dievčatám lepšiu ochranu.

• Distrikt Bajura v najzápadnejšej časti Nepálu trpí čoraz viac suchom a nedostatkom potravín, pričom ľudia tu prežívajú len vďaka poľnohospodárstvu. Vzdelanie a šance na pracovné príležitosti takmer neexistujú, takže mladí ľudia sa často musia vysťahovať do indických veľkomiest, aby tu našli prácu. Do roku 2025 tu bude DACHSER podporovať jednu lokálnu organizáciu v tom, aby sa zlepšilo vzdelávanie a životné podmienky pre celkovo 600 rodín.

Okrem toho budú pokračovať a ďalej sa rozvíjať aj existujúce projekty s terre des hommes v južnej Afrike a Latinskej Amerike.


Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.

Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com

DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Prílohy

Obrázky
Albert Recknagel_tdh_Bernhard Simon_Dachser.jpg
Albert Recknagel_tdh_Bernhard Simon_Dachser.jpg
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.