SK CZ EN

VŠETCI SME NA JEDNEJ LODI

Publikované dňa: 12. 10. 2021 14:22 DACHSER SLOVAKIA

Už viac ako rok nám v ušiach rezonuje tvrdenie, že koronavírus viedol k veľkým zmenám. Čo sa však skutočne zmenilo? Prinášame vám poznatky a perspektívy z podnikovej kultúry spoločnosti DACHSER.

Celosvetová pandémia COVID-19 sa stala prelomovou udalosťou. To, čo sme si predtým ani netrúfali predstaviť, je teraz realitou, ktorá ovplyvňuje naše osobné aj pracovné životy. Mnohé metódy práce, najmä spôsoby spolupráce, sú veľmi odlišné od tých, ktoré boli zaužívané pred viac ako rokom. Nespočetné množstvo procesov, ktoré neboli elektronizované alebo sa stále vykonávali osobne, sa odvtedy digitalizovalo. Tu je jeden príklad z praxe: vo februári 2020 sa v DACHSER uskutočnilo približne 400 virtuálnych stretnutí formou videokonferencií. V novembri sa tento počet vyšplhal na 28 000. Na začiatku roka 2021 pracovalo z domu viac ako 5 000 zamestnancov.

Hľadanie odolnosti a zmyslu v každodennej rutine

Pandémia však tiež zvýšila povedomie verejnosti o význame logistického priemyslu. Koncept odolnosti sa v súvislosti s COVID-19 objavuje stále znova. Ako sa ľudia prispôsobujú núdzovým situáciám? Zamestnanci DACHSER opisujú, ako sa teraz pozerajú na svoju prácu inými očami a aké konkrétne zmeny priniesla pandémia.

Šárka Jochová, vedúca zmeny v sklade, DACHSER Česká republika, Kladno

„Na začiatku pandémie panoval v našej spoločnosti strach z neznámeho - asi ako všade na svete. Už viac ako rok máme striktne oddelené zmeny, aby sme sa nestretávali, a dodržiavame prísne hygienické pravidlá. Všetko je však založené predovšetkým na veľkej osobnej zodpovednosti všetkých kolegov v sklade. Pandémia pomohla zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti logistiky a my v DACHSER Kladno sme si to uvedomili ešte viac, keďže nám rukami prechádzajú súčasti dýchacích prístrojov. Pracujem v oddelení zmluvnej logistiky pre zákazníka, ktorý okrem iného vyrába zdravotnícku techniku ako komplexné systémy na distribúciu medicinálnych plynov do nemocníc a pre záchranárov, či kyslíkové prístroje na domáce použitie. Ja a moji kolegovia sme veľmi radi, že môžeme pomáhať zachraňovať životy a prispievať k uzdraveniu ľudí prostredníctvom našej práce. Aj ľudská solidarita bola v tomto čase povzbudzujúca, pomáhali sme si navzájom a náš kolektív sa upevňoval. Vedeli sme, že sme všetci na jednej lodi a že spoločne túto náročnú situáciu zvládneme."

Miriam Yosief, DACHSER Air & Sea Logistics Frankfurt, Nemecko

„Pandémia a jej mnohé neočakávané následky zvýšili záujem verejnosti o odvetvie logistiky. A podľa mňa je to tak správne. V situácii, keď sa svet zdanlivo zastavoval, výrazne nám to pripomenulo, že jedlo, prikrývky a vakcíny sa zázračne neobjavia na prahu našich dverí. Moji priatelia a rodina sa teraz viac zaujímajú o moju prácu a oceňujú ju. Spolu s mojím tímom sme pomáhali organizovať letecké charterové lety pre sieť DACHSER. Napriek obmedzeniam medzinárodnej leteckej dopravy sme boli schopní ponúknuť našim zákazníkom riešenia. Počas tohto obdobia som veľmi silno cítila, že moja práca má zmysel. Že je to isté privilégium. Dobre si uvedomujem, že tento pocit úspechu nemôže byť samozrejmosťou v čase pandémie, keď mnoho iných ľudí pochybuje o zmysle svojej práce. Po skončení tejto globálnej krízy nastane "normálna doba 2.0", ktorá bude pravdepodobne bezpečnejšia, pozornejšia a s väčším dôrazom na digitálne technológie."

Torsten Jonathan Heiber, profesionálny vodič kamiónu

„Najviac vás zasiahne obmedzenie kontaktov. Veľmi mi chýbajú každodenné stretnutia s kolegami a zákazníkmi. Okrem toho sa moja každodenná rutina profesionálneho vodiča kamiónu veľmi nezmenila. Ešte pred pandémiou som bol na cestách väčšinou sám. V poslednom čase si zákazníci niekedy sami nakladajú a vykladajú tovar na mieste, čo by sa inak pravdepodobne nestalo. Bohužiaľ, moja práca má stále často zlú povesť. Mnoho ľudí mimo odvetvia logistiky si pravdepodobne neuvedomuje, aká kľúčová je práca, ktorú každý deň vykonávame. Došlo však aj k pozitívnym zmenám. Viaceré spoločnosti prišli s novými riešeniami, ako dodržiavať obmedzenia týkajúce sa kontaktov. Napríklad namiesto odovzdávania papierových dokumentov sa vďaka lepšiemu digitálnemu vybaveniu v mnohých prípadoch celý proces stal bezpapierovým. Osobne si myslím, že takéto inovácie sú fantastické, a rád by som ich v budúcnosti videl ešte viac."

Danny Grimm, IT, centrála DACHSER Kempten

„Najväčšou zmenou bol pomerne rýchly prechod na prácu na diaľku. Hoci osobne uprednostňujem prácu v kancelárii, práca z domu je dôležitá a má veľký zmysel, najmä počas pandémie. A je tiež účinná. Aj pred pandémiou sa moja práca zameriavala na videokonferencie a virtuálne stretnutia. Kedysi sme bežne podporovali niekoľko stoviek používateľov. Naše oddelenie bolo schopné bez problémov zvládnuť tieto počty nad rámec našich ostatných projektov. Od príchodu COVID-19 sa však počet používateľov a počet virtuálnych stretnutí zvýšil desaťnásobne, a to vo veľmi krátkom čase, a tieto čísla prudko rastú aj v súčasnosti. To znamená, že nástroje ako Webex sa stali mojím jediným cieľom. Nedávno sme vybavili viac ako 100 pobočiek novými systémami. Navyše spolupracujeme s rôznymi oddeleniami a pomáhame plánovať najrôznejšie virtuálne podujatia, veľké aj malé, tie, ktoré sa konali na pobočkách pred pandémiou. Dúfam, že poznatky z pandémie budeme môcť využiť aj v budúcnosti, a to nielen v oblasti IT, ale aj vo všeobecnosti, ak ide o progresívne pracovné metódy, pokračujúcu digitalizáciu a zvyšovanie povedomia o dôležitosti fungujúcej IT infraštruktúry."

Florian Langenmayr, letecká a námorná logistika DACHSER USA

„Pred pandémiou COVID-19 boli najdôležitejšími predajnými a komunikačnými kanálmi pre našich zákazníkov osobné rozhovory. Teraz ich, ako všade, nahradili online stretnutia. Je zaujímavé pozorovať, že okrem bežného predaja služieb nadobudol počas pandémie skutočný význam aj aspekt poradenstva. Zákazníci chcú byť informovaní o neustále sa meniacich podmienkach na trhu a hľadajú našu podporu pri identifikácii najvhodnejších dodávateľských reťazcov pre každý prípad. Po skončení pandémie sa mnohé veci vrátia do pôvodného stavu. Počas covidovej éry sme sa však všetci veľa naučili. Jednou z týchto vecí je, že sme teraz lepšie pripravení na nepredvídateľné udalosti a vieme, ako účinne prekonať množstvo prekážok vrátane tých neočakávaných."

Suelen Souza, vedúca oddelenia ľudských zdrojov, letecká a námorná logistika DACHSER Brazília

„Pandémia priniesla veľké zmeny do každodennej práce oddelenia ľudských zdrojov, ale zároveň nám otvorila nové perspektívy, najmä v dôsledku digitalizácie. Náhly prechod na prácu z domu bol výzvou. V našej latinskoamerickej kultúre je tradíciou, že zamestnanci majú medzi sebou veľmi blízke a priateľské vzťahy. Pandémia nás prinútila nájsť úplne nové spôsoby interakcie a spolupráce. Našťastie, DACHSER ponúkol technické nástroje, ktoré sme potrebovali na organizovanie online stretnutí a videoškolení. Verím, že heslom budúcnosti bude odolnosť. Všetci sa budeme musieť prispôsobiť výzvam, ktoré pandémia prináša, a viac sa sústrediť na to, čo je skutočne dôležité. V mojom prípade to znamená viac si vážiť naše osobné a profesionálne vzťahy a prejavovať empatiu voči ostatným. V budúcnosti by bolo tiež dobré nájsť rovnováhu medzi prácou na diaľku a na pracovisku - v závislosti od konkrétnych úloh."

Luca Simone, dispečer európskej logistiky, Kornwestheim, Nemecko

„Prechod na prácu z domu stál veľa energie napriek tomu, že samotná práca sa až tak veľmi nelíši. Veľkou zmenou bolo zvládnuť vzdialené spojenia s kolegami a zároveň zostať súdržnou jednotkou, akou sme boli predtým. Ale úspešne sme to zvládli. Uvedomili sme si, že mnohé veci stále veľmi dobre fungujú online. Museli sme písať viac e-mailov a viac sa rozprávať, ale vďaka tomu sme si udržali konzistentný tok informácií, aj keď sme fyzicky ďaleko od seba. Digitálna výmena prostredníctvom skenerov a mobilných telefónov funguje veľmi dobre pri komunikácii s vodičmi. Čo však jednoznačne chýba, je osobný kontakt: krátky rozhovor počas dňa, načúvanie, osobné riešenie problémov. Keď sa vaša rutina prevráti naruby a budete musieť vytvoriť nové tímy, zistíte, čím je vaša práca taká výnimočná. Pandémia odhalila veci, ktoré sme predtým považovali za samozrejmé. Na tom, čo robíme v logistike naozaj záleží a je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým - pre nás, našich zákazníkov a našu spoločnosť. Napriek všetkým prekážkam sme dokázali udržať všetko v chode a dokázali sme, že sme tím, ktorý sa v náročných časoch môže spoľahnúť jeden na druhého."

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.

Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com

DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Prílohy

Obrázky
Pandémia priniesla konkrétne zmeny a prinútila ľudí prispôsobiť sa mimoriadnym situáciám.jpg
Pandémia priniesla konkrétne zmeny a prinútila ľudí prispôsobiť sa mimoriadnym situáciám.jpg
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.