SK CZ EN

BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ V DACHSERI

Publikované dňa: 12. 11. 2021 13:38 DACHSER SLOVAKIA

Nedostatočne chránené informácie predstavujú významný rizikový faktor, ktorý dokonca ohrozuje existenciu spoločností, pretože sú terčom čoraz častejších kybernetických útokov. V logistike, ktorá je na mnohých miestach mimoriadne závislá od fungujúcich IT, sú spoľahlivé a bezpečné dodávateľské reťazce v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ochrana údajov a dôveryhodnosť je preto pre DACHSER najvyššou prioritou.

V súčasnosti sa hekerské útoky vykonávajú čoraz cielenejšie a profesionálnejšie prostredníctvom tzv. ransomvérových útokov. Ak existuje zraniteľnosť, hekeri preniknú do podnikových IT systémov, zašifrujú dôležité údaje, ako sú informácie o zamestnancoch alebo finančné údaje, a hrozia zverejnením citlivých údajov. Pred poskytnutím kľúča k zašifrovaným údajom potom požadujú výkupné. Okrem výkupného má útok za následok vysoké náklady na obnovu IT. Čím dôležitejšia je digitálna časť spoločnosti, tým vyššia je hodnota hrozby.

Logistika je oblasťou, ktorá je obzvlášť závislá od fungujúcich IT: vysoko komplexné a optimalizované hodnotové reťazce môžu v digitálnom svete fungovať len vtedy, ak sa príslušné informácie spracúvajú nepretržite, správne, dôverne a v súlade s právnymi požiadavkami na tok tovaru. Preto sa v posledných rokoch výrazne zvýšil význam informačnej bezpečnosti aj v logistike.

Spoločnosť DACHSER si uvedomuje dôležitosť bezpečnosti IT, a preto ponúka vysokú úroveň informačnej bezpečnosti, čo je aj hlavnou úlohou nového oddelenia IT a vývoja. Spoločnosť DACHSER IT bola tiež jedným z prvých poskytovateľov logistických služieb, ktorí získali certifikát ISO/IEC 27001, hlavný medzinárodný štandard pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS), najdôležitejší certifikát pre kybernetickú bezpečnosť.

Okrem toho spoločnosť DACHSER prijíma organizačné, technické a konštrukčné opatrenia na ochranu údajov zákazníkov, pravidelne investuje do zabezpečenia vlastných systémov a každoročne vykonáva audity na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti a aktualizáciu certifikátov. Organizačné aspekty zahŕňajú dohody o dôvernosti s tretími stranami, usmernenia pre používateľov IT, bezpečné pripojenie mobilných pracovných staníc, implementáciu nariadenia o bezpečnosti IT a GDPR alebo komplexnú organizáciu incidentov medzi IT a prevádzkou. Technické opatrenia zahŕňajú antivírusovú ochranu, ochranu proti nevyžiadanej pošte, zabezpečenie proti poruchám, plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a pravidelné zálohovanie všetkých kritických údajov. Prevádzka nezávislých, najmodernejších a paralelných dátových centier, vysoký štandard bezpečnosti na pobočkách alebo záložné systémy na zabezpečenie napájania decentralizovanej IT bezpečnosti patria medzi projektové opatrenia, ktoré spoločnosť DACHSER uplatňuje na zabezpečenie vysokej úrovne informačnej bezpečnosti.

Údaje zákazníkov v spoločnosti DACHSER sú chránené najmä šifrovaním pri prenose skutočne všetkými kanálmi a podliehajú koncepcii autorizácie na ochranu pred neoprávneným zobrazením alebo manipuláciou.

Vďaka týmto komplexným opatreniam predchádzame hospodárskym škodám, chránime seba a svojich zákazníkov pred zlyhaním systému i útokmi hekerov a zaručujeme bezpečné a dôveryhodné zaobchádzanie s údajmi v celom prepravnom reťazci.

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.


Základné informácie o skupine DACHSER

Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com


DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Prílohy

Obrázky
DGI_002068_rdax_65_rdax_65.jpg
Ochrana údajov a dôveryhodnosť je preto pre DACHSER najvyššou prioritou
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.