SK CZ EN

LOGISTICKÉ PARTNERSTVÁ A SPOLOČNÝ RAST V OBLASTI KONTRAKTNEJ LOGISTIKY

Publikované dňa: 19. 11. 2021 11:43 DACHSER SLOVAKIA

Víno a liehoviny nie sú jediným odvetvím, v ktorom existuje dopyt po skladovaní a individuálnych službách s pridanou hodnotou. Kontraktná logistika DACHSER poskytuje riešenia a spĺňa širokú škálu požiadaviek zákazníkov. Rozhovor s Alexander Tonn, riaditeľom pre podnikovú kontraktnú logistiku v spoločnosti DACHSER.

Pán Tonn, ako kontraktná logistika vytvára pridanú hodnotu?

Kontraktná logistika je o integrovaných riešeniach. Kombinujeme prichádzajúcu a odchádzajúcu dopravu so špecializovaným skladovaním a službami s pridanou hodnotou na mieru. Naším cieľom je využiť túto inteligentnú kombináciu služieb na optimalizáciu nákladov našich zákazníkov. DACHSER do toho investoval značnú sumu. Napríklad za posledných päť rokov sa počet paletových miest zvýšil o 22 percent - na 2,4 milióna. To, či obchodné a priemyselné spoločnosti využívajú externé služby v oblasti skladovania, a dokonca v akom rozsahu, sa v jednotlivých odvetviach líši a čiastočne závisí od vývoja na trhu.

Ako vyvažujete individuálne riešenia so štandardnými službami, ktoré sú potrebné pre veľké zberné siete?

Tieto služby si navzájom neodporujú. Naša sila spočíva v našom štandardnom portfóliu: s existujúcimi skladovými riešeniami v 177 lokalitách siete DACHSER, ktoré slúžia viac ako 1 430 zákazníkom po celom svete, môžeme stavať na komplexnom spektre osvedčených procesov. Približne 60 až 80 percent krokov v každom procese je rovnakých. Zvyšok tvoria vyššie uvedené služby s pridanou hodnotou na mieru alebo časť procesov súvisiacich s prijatým a odoslaným tovarom. Tu, naši odborníci na plánovanie a prevádzku využívajú svoje odborné znalosti na úpravu procesov pred ich integráciou do nášho systému riadenia skladu Mikado a ich optimalizáciou - to všetko v záujme našich zákazníkov.

Na aké odvetvia sa DACHSER zameriava v rámci kontraktnej logistiky?

Zameriavame sa na odvetvia a produkty, v ktorých sme si už vybudovali odborné vedomosti a komplexné poznatky, a to v rámci našich európskych sietí pozemnej dopravy, ako aj leteckej a námornej logistiky. Naša obchodná línia Food Logistics je určená pre obchodné a priemyselné spoločnosti v potravinárskom priemysle pre chladený aj nechladený tovar, zatiaľ čo naša ďalšia obchodná línia European Logistics slúži zákazníkom v iných odvetviach, ako je rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG) a tovar dlhodobej spotreby (DCG), nehovoriac o DIY-Logistics, Chem-Logistics a elektronike.

Veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor.

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.


Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com


DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Prílohy

Obrázky
Skladové riešenia v 177 lokalitách slúžia viac ako 1 430 zákazníkom po celom svete..jpg
Skladové riešenia v 177 lokalitách slúžia viac ako 1 430 zákazníkom po celom svete..jpg
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.