CZ SK EN

PLANRADAR ČR

http://www.planradar.com/cs/

PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály fungující na bázi SaaS (z anglického Software as a Service neboli „software jako služba"). Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoliv přes internet. Využít ji lze pro stavební dokumentaci a dozor na stavbě, řízení závad a úkolů, při předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu atd. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) je možné sledovat, zaznamenávat a sdílet se svým týmem jakýkoli druh informací prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovního postupu zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje chybovost a šetří čas: zákazníci PlanRadaru hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 120 000 uživatelů z více než 65 zemí sledovat, připojovat se a řešit stavební a realitní projekty po celém světě.

Tiskové zprávy

Vydáno dne: 29. 5. 2023 11:40 PLANRADAR ČR

Stavebnictví je často kritizováno za přílišný konzervatismus a byrokratické zpracování dokumentace. Zavádění nových technologií není snadný úkol, ale jsou to právě ony, díky nimž jsou budovy inteligentnější, bezpečnější a udržitelnější. PlanRadar, poskytovatel přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví, přináší přehled nejužitečnějších moderních technologií, které se prosazují v oboru a naplňují i ty nejodvážnější vize o budoucnosti.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 24. 5. 2023 10:00 PLANRADAR ČR

Na realizaci stavebních projektů se dlouhodobě podílí široké spektrum profesí, které pracují podle přesně určeného harmonogramu s cílem zajistit včasné dodání staveb v požadované kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu. Naneštěstí koordinace všech účastníků výstavby, a to včetně týmů subdodavatele, je velmi složitá a často vede k různým časovým kolizím či chybám a nedodělkům, které je nutné následně řešit. Podle aktuálních průzkumů na ně dokonce padne 5–15 % celkových nákladů. Přitom současná praxe ukazuje, že k výraznému zpoždění projektů či překročení nákladů dochází až ve 30 % případů. Na druhou stranu již existuje také spásné řešení v podobě rostoucí integrace moderních technologií do stavebních procesů. Ukazuje se, že digitalizace s těmi správnými nástroji a podporou výrazně zkvalitňuje stavební procesy, když prostřednictvím vyšší efektivity práce, nižší chybovosti a rychlé, transparentní komunikace významně šetří čas i peníze. Nasazení jednoho takového PropTech řešení (z anglických slov property & technology) na konkrétním příkladu rezidenčního projektu Astrid Garden v Praze 7 – Holešovicích popisuje Jan Chládek, technický dozor stavebníka ze společnosti NOSTA-HERTZ. Ta zajišťuje komplexní dohled a kontrolu během realizace projektu s využitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 12. 4. 2023 10:00 PLANRADAR ČR

Od rozmachu výstavby prvních obchodních domů v tuzemsku již uběhlo přes dvacet let, takže se nyní v řadě případů hlásí ke slovu rekonstrukce. Během uplynulých let totiž došlo nejen k zásadnímu vývoji v oblasti zákaznického chování, ale také k nástupu nových technologií a trendů včetně většího důrazu na design a udržitelnost. Rozsáhlá modernizace tudíž zůstává jedinou možností, jak udržet krok s dobou a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu. Navíc při správném plánování a řízení výstavby, ideálně s využitím digitální platformy, která pomáhá se sdílením dat a informací v reálném čase a současně s efektivní koordinací případných vad a nedodělků, může proběhnout i za plného provozu. Příkladem je právě dokončená rekonstrukce a rozšíření obchodního domu IKEA v Brně, který je součástí nákupního centra Avion Shopping Park. Své zkušenosti a postřehy z výstavby prezentuje Ing. Adam Paulenda, projektový manažer společnosti DELTA Group ČR, která celý projekt koordinovala a řídila s využitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 27. 3. 2023 11:17 PLANRADAR ČR

PlanRadar, jedna z předních evropských platforem pro digitalizaci procesů během výstavby a správy nemovitostí, rozšířila svou komplexní sadu nástrojů o nový systém pro řízení dokumentů. Tato funkce bude sloužit pro bezpečné a efektivní nakládání s dokumenty: jejich sdílení a elektronický oběh, a to s využitím verzování a přístupových práv. Navržena byla přímo v reakci na poptávku realitních profesionálů z oboru, kteří ke své každodenní práci potřebují snadno použitelný a intuitivní nástroj dovolující shromažďovat, spravovat a sdílet velké množství dokumentů mezi jednotlivými týmy v terénu i back-office. Nový nástroj od PlanRadaru umožní udržet si jasný přehled o veškerém dění na projektu a přispěje ke zlepšení vzájemné koordinace. Navíc v krajním případě hrozícího soudního sporu poslouží jako průkazná auditní stopa.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 7. 3. 2023 10:52 PLANRADAR ČR

Aplikace PlanRadar umožnila lépe monitorovat vzniklé vady a opravy, zvýšit produktivitu práce a snížit počet návštěv na staveništi: Digitalizace stavebnictví je stále častějším tématem rezonujícím na tuzemském realitním trhu – ať už v souvislosti se zaváděním technologie BIM, která bude od roku 2024 povinná u všech nadlimitních veřejných zakázek, anebo novelou stavebního zákona, jenž má právě s využitím digitalizace vést k tolik potřebnému zrychlení stavebního řízení. Ovšem „impulsy“ k modernizaci českého stavebnictví přicházejí nejen shora od státní správy, ale také od progresivních developerů, architektů a projektantů, kteří spatřují benefity plynoucí z využívání moderních technologií každý den ve své praxi. Digitalizace vnitřních procesů během všech fází životního cyklu nemovitosti, tj. od plánování přes výstavbu až po následnou správu, totiž významně šetří jejich čas i peníze, a to prostřednictvím vyšší efektivity práce, nižší chybovosti a rychlé, transparentní komunikace. Své zkušenosti s jedním takovým PropTech řešením (z anglických slov property & technology) představuje Ing. arch. Marek Šnyrch, projektový manažer a CDE specialista společnosti DELTA Group ČR. Ta zajišťovala projektový management, řízení nákladů, technický dozor a koordinaci bezpečnosti práce v průběhu výstavby prémiové kancelářské budovy DOCK in Five v Praze 8 – Libni. Veškeré činnosti přitom koordinovala s vyžitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Zobrazit celou zprávu

Soubory ke stažení
PLANRADAR ČR

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.