CZ SK EN

PLANRADAR SLOVENSKO

http://www.planradar.com/sk/

PlanRadar je softvérové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov fungujúcich na báze SaaS (z anglického Software as a Service alebo „softvér ako služba"). Svojim používateľom umožňuje pripojiť sa na diaľku ku cloudovej aplikácii a používať ju odkiaľkoľvek cez internet. Je možné ho využiť pre stavebnú dokumentáciu a dozor na stavbe, riadenie porúch a úloh, pri odovzdávaní projektov, ich následnú správu a údržbu atď. Prostredníctvom webovej aplikácie vhodnej pre všetky prehliadače a všetky typy chytrých telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows), je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať so svojim tímom akýkoľvek druh informácií prostredníctvom digitálnych stavebných plánov alebo BIM modelu. Digitalizácia pracovného postupu zlepšuje spoluprácu so všetkými účastníkmi stavebného procesu, znižuje chybovosť a šetrí čas: zákazníci PlanRadaru hlásia úsporu až 7 pracovných hodín týždenne. Spoločnosť so sídlom vo Viedni v Rakúsku a obchodným zastúpením na Slovensku umožňuje viac ako 14 500 profesionálom z viac ako 60 krajín sledovať, pripájať sa a riešiť stavebné a realitné projekty po celom svete.

Tiskové zprávy

Vydáno dne: 23. 5. 2023 10:26 PLANRADAR SLOVENSKO

Stavebníctvo sa často kritizuje pre nadmerný konzervativizmus a byrokratické spracovávanie dokumentácie. Zavádzanie nových technológií nie je jednoduchá úloha, avšak práve ony robia stavby múdrejšími, bezpečnejšími a udržateľnejšími. PlanRadar, poskytovateľ poprednej európskej platformy pre digitalizáciu v stavebníctve, prináša prehľad najužitočnejších moderných technológií, ktoré sa v odvetví presadzujú v stále väčšom rozsahu a napĺňajú aj tie najodvážnejšie predstavy o budúcnosti.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 12. 4. 2023 16:54 PLANRADAR SLOVENSKO

Od rozmachu výstavby prvých obchodných domov v tuzemsku už ubehlo vyše dvadsať rokov, takže sa teraz v mnohých prípadoch hlásia k slovu rekonštrukcie. Počas uplynulých rokov totiž došlo nielen k zásadnému vývoju v oblasti zákazníckeho správania, ale aj k nástupu nových technológií a trendov vrátane väčšieho dôrazu na dizajn a udržateľnosť. Rozsiahla modernizácia teda zostáva jedinou možnosťou, ako udržať krok s dobou a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu. Navyše pri správnom plánovaní a riadení výstavby, ideálne s využitím digitálnej platformy, ktorá pomáha so zdieľaním dát a informácií v reálnom čase a súčasne s efektívnou koordináciou prípadných vád a nedorobkov, môže prebehnúť aj za plnej prevádzky. Príkladom je práve dokončená rekonštrukcia a rozšírenie obchodného domu IKEA v brnianskom nákupnom centre Avion Shopping Park, len kúsok za hranicami Slovenska. Svoje skúsenosti a postrehy z výstavby prezentuje Ing. Adam Paulenda, projektový manažér spoločnosti DELTA Group ČR, ktorá celý projekt koordinovala a riadila s využitím poprednej európskej platformy pre digitalizáciu v stavebníctve PlanRadar.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 27. 3. 2023 11:20 PLANRADAR SLOVENSKO

PlanRadar, jedna z popredných európskych platforiem pre digitalizáciu procesov počas výstavby a správy nehnuteľností, rozšírila svoju komplexnú sadu nástrojov o nový systém pre riadenie dokumentov. Táto funkcia bude slúžiť pre bezpečné a efektívne nakladanie s dokumentmi: ich zdieľanie a elektronický obeh, a to s využitím verzovania a prístupových práv. Navrhnutá bola priamo v reakcii na dopyt realitných profesionálov z odboru, ktorí na svoju každodennú prácu potrebujú ľahko použiteľný a intuitívny nástroj dovoľujúci zhromažďovať, spravovať a zdieľať veľké množstvo dokumentov medzi jednotlivými tímami v teréne aj back-office. Nový nástroj od PlanRadaru umožní udržať si jasný prehľad o všetkom dianí na projekte a prispeje k zlepšeniu vzájomnej koordinácie. Navyše v krajnom prípade hroziaceho súdneho sporu poslúži ako preukázateľná auditná stopa.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 31. 1. 2023 11:18 PLANRADAR SLOVENSKO

Požiare v uzavretých priestoroch budov sú považované za jeden z najviac traumatizujúcich zážitkov. Spôsobujú škody nielen hmotného rázu, ale aj ujmy na ľudskom zdraví a psychike. Podľa rozboru požiarovosti na Slovensku vzniklo v roku 2020 v našej krajine 8356 požiarov s priamou škodou dosahujúcou 45,6 miliónov eur. Z toho takmer 80 % škôd sa týkalo budov a stavieb, čo v prepočte činilo až 36,3 miliónov eur. Tento podiel škôd spôsobených požiarom budov sa na Slovensku v priebehu uplynulých rokoch nijako výrazne nemenil a v priemere sa pohybuje na úrovni 80 %. Každý komerčný subjekt je povinný vybaviť svoje priestory prostriedkami požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostnými zariadeniami. Avšak aktuálne štúdie ukazujú, že je potrebné ísť ešte ďalej: už raná fáza projektovania a konštrukcie budov má zásadný vplyv na priemernú mieru požiarov za rok. Každý projekt má svoje nuansy, ale určité aspekty zostávajú pre všetky projekty zhodné. Základné odporúčania ohľadom požiarnej bezpečnosti i návrhy na jej vylepšenie prináša spoločnosť PlanRadar, popredný autor európskej platformy pre digitalizáciu a zefektívnenie procesov v stavebníctve.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 6. 12. 2022 14:48 PLANRADAR SLOVENSKO

Pandémia koronavírusu v uplyynulých rokoch výrazne ovplyvnila spôsob práce väčšiny kancelárskych zamestnancov. Niektoré zmeny sa preukázali iba ako dočasné, avšak z iných sa postupom času vyvinuli trvalé princípy, ktoré ovplyvňujú celý pracovný trh. Tím spoločnosti PlanRadar, ktorý stojí za poprednou európskou platformou pre riadenie stavieb a správu nehnuteľností, sa vo svojom poslednom prieskume realizovanom v 12 krajinách sveta vrátane tuzemska okrem iného zameral na hlavné trendy, ktoré budú segment kancelárií v budúcnosti utvárať. Z jeho výsledkov vyplýva niekoľko kľúčových zistení, ktoré sa premietnu do spôsobu navrhovania kancelárií, aj riadenia pracovníkov.

Zobrazit celou zprávu
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.