CZ SK EN

Wilo

https://wilo.com/cz/cs/

 

Wilo je nadnárodní technologická skupina, která patří k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Společnost byla založena roku 1872 v Dortmundu, v průběhu své dlouhé a úspěšné historie se rozvinula do podoby významného globálního hráče. V současnosti zaměstnává více než 8 200 lidí po celém světě. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost globálním trendům jako je urbanizace, změna klimatu, řešení nedostatku vody a zvýšení energetické soběstačnosti, stejně jako technologickému pokroku a digitalizaci.

 

Tiskové zprávy

Vydáno dne: 4. 9. 2023 11:43 Wilo

V době nestabilních cen elektřiny a plynu se stále hledají efektivní řešení, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Investování do fotovoltaiky, či pořizování úsporných spotřebičů se stalo téměř standardem. Často jsou ale opomíjena oběhová čerpadla, která nejsou denně na očích. V České republice je většina budov stále vybavena neúspornými oběhovými čerpadly z konce devadesátých let. Jejich výměna by přitom mohla přinést až 80% úsporu elektřiny. Tato problematika se stala velkým předmětem diskuzí v Německu, kde v rámci novelizace zákona o energetické náročnosti budov (GEG) je věnován prostor také oběhovým čerpadlům. Druhé a třetí čtení tohoto zákona je plánováno na tento týden (od 5. do 8. září). Pokud bude návrh zákona přijat, nařídí majitelům a správcům budov povinnost obměnit zastaralá čerpadla do tří let. Za zastaralé čerpadlo je považováno každé oběhové čerpadlo, které bylo instalováno před rokem 2013.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 10. 8. 2023 8:23 Wilo

Hluk vycházející z otopné soustavy může být pro majitele domu velkým problémem. Často se šíří kapalinou, potrubím či zdivem a nepříjemné zvuky se pak nesou napříč celým objektem. Příčiny mohou být různé a je jim potřeba věnovat pozornost, jelikož mohou vést k nevratnému poškození otopné soustavy a jednotlivých komponent. Základním úspěchem je vhodný výběr oběhového čerpadla. Nadnárodní technologická skupina Wilo, výrobce čerpadel a čerpacích systémů, využívá vlastní akustickou komoru, kde provádí podrobné testy hlučnosti. K tomuto testování využívá speciální akustickou kameru, která vizuálně odhalí hlučná místa na zkoumaném čerpadle. Odhalí dokonce i zvuk, který lidské ucho nezaznamená.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 19. 7. 2023 9:44 Wilo

Stejně jako ve zdravotnictví nachází výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti technologií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní technologická skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní a vývojové Smart Factory v Dortmundu. Díky rentgenovému záření je možné nedestruktivně nahlížet dovnitř předmětu, aniž by bylo nutné jej demontovat. Celý proces kontroly kvality je mnohem jednodušší a rychlejší, nežli tomu je u tradičních testovacích metod. Kromě nalézání chyb pomáhá CT také při vývoji nových produktů, jelikož umožňuje analyzovat a porovnávat prototypy s konečnými produkty. Takto skupina Wilo snadněji optimalizuje návrhy a efektivně eliminuje potencionální problémy u konečných produktů a dlouhodobě přispívá ke kvalitě čerpadel a čerpacích systémů.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 5. 6. 2023 8:59 Wilo

Na dnešní den připadá oslava výročí Světového dne životního prostředí. Snahou OSN, která tuto událost každoročně připomíná, je zvýšení povědomí o ekologických otázkách a upření pozornosti na zásadní ekologické výzvy, kterým v současnosti jako společnost čelíme. Udržitelnost se v posledních letech stala také nedílnou součástí dlouhodobé strategie úspěšných firem. Jednou z nich je nadnárodní technologická skupina Wilo, která se aktivně zabývá globálními trendy jako je změna klimatu, urbanizace či nedostatek vody i energií. V souvislosti s vodním hospodářstvím se například zapojila do významného projektu Toshka v Egyptě, pro který dodala více než 300 čerpadel s dělenou spirální skříní pro udržitelné zásobování regionu vodou. V souvislosti s energetickými úsporami realizuje dlouhodobou kampaň „Join the ecolution“, jejíž prostřednictvím seznamuje veřejnost s výraznou úsporou energií i CO2 pomocí výměny zastaralých neefektivních čerpadel.

Zobrazit celou zprávu
Vydáno dne: 17. 5. 2023 9:46 Wilo

Wilopark, sídlo nadnárodní technologické skupiny Wilo je futuristickým průmyslovým komplexem a jedním z největších výrobních areálů v Severním Porýní-Vestfálsku i celém Německu. Wilo si zde vytvořilo základnu pro efektivnější výrobu, optimalizovaný tok materiálu a inteligentní logistiku. Park naplňuje koncept průmyslu 4.0, navíc vše v souladu s udržitelností a šetrností k okolnímu prostředí. Všechny budovy, které se v areálu nachází, jsou projektovány ve standardech Německé rady pro udržitelné budovy (DGNB) Gold a také Leadership in Energy and Environmental (LEED) Gold. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost ochraně klimatu, proto se v celém parku dbá na šetrné zacházení s vodou, rozvoj zelených ploch, i využívání síťově propojených dopravních prostředků bez řidičů. Z hlediska energetiky je klíčovým parametrem zásobování výroby elektřinou z vlastní vodíkové elektrárny. Ta vyrábí tzv. zelený vodík výhradně z obnovitelných zdrojů, převážně využitím střešních solárních panelů.

Zobrazit celou zprávu

Soubory ke stažení
Wilo

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.