CZ SK EN

HSBC International Business Awards

 

Projekt byl navržen a proveden pro HSBC Bank plc - pobočka Praha.

Shrnutí projektu

Soutěž pro dynamické české exportéry, která probíhala od listopadu 2014 do května 2015. Společnosti do ní mohly přihlásit své exportní projekty a soutěžit ve dvou kategoriích: „Naděje českého exportu" (cena určená středním firmám s obratem nad 800 milionů korun ročně) a „Mezinárodní inovace" (ocenění určené pro velké společnosti s obratem nad 1,5 miliardy korun ročně). Partnery soutěže byli EY, White & Case, EGAP, Svaz průmyslu a dopravy ČR, ČEB a Czech TOP 100. Soutěž navázala na podobnou předchozí aktivitu banky HSBC - grantovou soutěž „Grant pro export", cílila však na větší společnosti a firmy.

Součástí soutěže byl také odborný seminář „Exports in Focus". Ten nabídnul českým vývozcům praktické rady a užitečné informace pro export a úspěch v zahraničí a možnost setkat se a diskutovat s odborníky v tomto oboru.

Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil

Projekt se musel vyrovnat s několika komunikačními riziky - pod touto hlavičkou proběhl poprvé, oproti svému předchůdci nabízel vítězům plnění formou poradenství a konkrétní podpory odborníků banky HSBC, ale nikoliv finanční plnění, není to jediná soutěž tohoto druhu v České republice. Největší výzvou ale byla změna cílové skupiny soutěžících ze středně velkých společností na největší firmy, které bylo nutné zaujmout, aby se klání zúčastnily.

Informace o výzkumech provedených před samotnou realizací či v průběhu projektu

Nebyly.

Vysvětlení zvoleného strategického postupu

Strategií bylo jednak maximálně zjednodušit přihlášku do soutěže a aktivním přístupem co nejvíce ulehčit proces přihlášení, jednak vysvětlit potenciálním soutěžícím přidanou hodnotu, kterou banka HSBC a partneři soutěže vítězům nabízejí.

Popis realizovaných fází a aktivit projektu

Soutěž začala na sklonku roku 2014 vyhlášením, spuštěním speciální webové microsite. Pokračovala na jaře 2015 seminářem „Export In Focus" určeným členům top managementu významných českých firem - kromě výměny zkušeností byla jeho hlavním smyslem propagace soutěže. Vyvrcholila v květnu dvoukolovým vyhodnocením a na počátku června 2015 slavnostním vyhlášením výsledků na gala večeru za účasti významných osobností českého průmyslu a obchodu. Po celou dobu trvání soutěže ji doprovázela průběžná PR kampaň.

Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele

Vítězi se stali v kategorii „Naděje českého exportu" výrobce zemědělské techniky BEDNAR FMT, s. r. o., jehož exportní projekt mířil do Jihoafrické republiky, a v kategorii „Mezinárodní inovace" pak společnost FERMAT CZ, s. r. o., se svým projektem expanze na strojírenský trh Severní Ameriky prostřednictvím akvizice jedné z lokálních amerických společností. Ocenění tedy putovalo skutečně zajímavým projektům silných českých firem, tento aspekt soutěže se podařilo beze zbytku naplnit. Klient byl rovněž velmi spokojen jak s úrovní obou událostí (seminář a závěrečný galavečer), tak s publicitou spojenou se soutěží.

Přílohy

Obrázky
Foto_Seminář_HSBC_Exports_In_Focus.JPG
Foto_Seminář_HSBC_Exports_In_Focus.JPG
HSCB 2015-06-04 006.jpg
HSCB 2015-06-04 006.jpg
HSCB 2015-06-04 158.jpg
HSCB 2015-06-04 158.jpg
mSCF_HSBC_15_02_346.JPG
mSCF_HSBC_15_02_346.JPG
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.