CZ SK EN

Brno days in New York

 

BRNO DAYS IN NEW YORK (1. - 2. 10. 2012, Česká národní budova - Bohemian National Hall na Manhattanu)

Projekt byl navržen a proveden pro statutární město Brno.

Shrnutí projektu

Kompletní zajištění velké akce mezinárodního významu (Event Management a Media Relations). Jejím cílem bylo
1) posílit stávající vazby Brna a v něm působících společností/institucí s americkými obchodními partnery a navázat další kontakty s případnými novými investory,
2) ukázat výjimečný kulturní a architektonický genius loci města a návaznost na kulturní a architektonické tradice, ilustrované vilou Tugendhat jako perlou funkcionalismu zapsanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Zatímco první den byl věnován vile Tugendhat, druhý den Brno v rámci podnikatelské mise prezentovalo svůj obchodní a vědecko-výzkumný potenciál.
Akce se uskutečnila pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR, velvyslance USA v ČR, velvyslance České republiky v USA, Svazu průmyslu a dopravy ČR a ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v New Yorku, Americkou obchodní komorou v České republice a Českým centrem New York. Dalšími spolupracujícími subjekty byly mimo jiné Americká obchodní komora v České republice, agentura CzechInvest, Jihomoravské inovační centrum, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Regionální hospodářská komora Brno, Takeplace a Vinařský fond České republiky.

Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil

Rizika projektu byla spojena především s jeho produkcí. Pro hladký průběh akce samotné bylo nejtěžší koordinovat velké množství partnerů - zúčastněných firem a institucí (více než 30). Navíc na přípravu celé akce byla poměrně krátká doba (cca 35 dnů). V přípravné fázi s napnutým časovým harmonogramem bylo třeba počítat s tím, že vzhledem k časovému posunu ČR - New York (- 6 hod.) nelze řadu urgentních záležitostí řešit operativně ihned.

Popis realizovaných aktivit

• koordinace veškerých příprav celé akce v České republice (mj. průběžná komunikace s generálními partnery, partnery a spolupracujícími subjekty, s vilou Tugendhat, s Generálním konzulátem ČR v New Yorku, se všemi subdodavateli - od grafického studia přes catering a hudební vystoupení až po spedici výstavy o vile Tugendhat a potřebných materiálů na místo konání a zpět)
• koordinace příprav celé akce na místě v New Yorku dva dny před akcí
• kompletní produkce akce 1. a 2. října včetně moderování společenského večera prvního dne
• poradenství a koordinace všech redakčních prací, spojených s produkcí různých materiálů a informačních zdrojů pro akci (speciální web akce, elektronická a tištěná pozvánka, 32stránková brožura k akci, program akce-leporelo, roll-upy) včetně samotné redakční práce, korektur a překladů části dodaných textů do angličtiny
• medializace akce (Press Kit v české a anglické verzi jako podrobný souhrn informací pro média, zpracování materiálu „Často kladené otázky a odpovědi k akci Brno Days in New York", vytvoření tří tiskových zpráv - dvou před akcí a jedné po akci - a jejich distribuce českým a zahraničním médiím).

Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele

Event Management:
Odborný seminář o vile Tugendhat a navazující společenský večer prvního dne, zakončený mezinárodní premiérou dokumentárního filmu České televize Osud jménem Tugendhat, navštívilo 120 hostů. Podnikatelské mise druhého dne se zúčastnilo 80 hostů. Návštěvnost obou dnů v poměrech New Yorku, kde se konají desítky akcí tohoto typu každý den, lze považovat podle slov vedoucího ekonomické sekce Generálního konzulátu ČR v New Yorku za úspěch.

Medializace:
O akci informovaly mj. tiskové agentury (ČTK New York, tisková agentura PR Newswire - z ní převzala článek řada amerických webů), deníky (Brněnský deník, Právo), elektronická média (Česká televize - Studio 6 /Dobré ráno/, Bloomberg Radio), i místní newyorkská média (www.allny.com).

Úspěšnou realizací tohoto projektu jsme potvrdili, že dokážeme na vysoké úrovni realizovat i zahraniční akce v tak konkurenčním prostředí, jakým je New York. Kvalitu naší práce ocenilo město Brno děkovným dopisem. Zástupci města vyzdvihli zejména velmi aktivní přístup Crestu ve složitých situacích, kdy bylo třeba koordinovat velké množství partnerů, a míru nasazení všech členů agenturního týmu.

Přílohy

Obrázky
NY_202.jpg
Martin Dvořák (druhý zprava), Generální konzul ČR v New Yorku, zahajuje akci BRNO DAYS IN NEW YORK. Vedle něj vpravo Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat, vlevo Aleš Langr (moderátor – Crest) a Marie Zezůlková, vedoucí delegace města Brna.
NY_brno_days_145.jpg
Program podnikatelské mise 2. den zahájila za město Brno Marie Zezůlková. Vedle ní zprava Martin Dvořák (Generální konzul ČR v New Yorku), Virend Somers (Mayo Clinic), Tomáš Kára (FNUSA-ICRC) a Stanislav Beneš (vedoucí ekonomické sekce Generálního konzulátu ČR v New Yorku).
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.