CZ SK EN

AUTOMOBILOVÉMU PRŮMYSLU SE STÁLE DAŘÍ. S NOVÝMI ADMINISTRATIVNÍMI PROSTORY POMÁHAJÍ MODULOVÉ STAVBY TOUAX

Vydáno dne: 28. 6. 2017 15:38 TOUAX

O tom, že se českému automobilovému průmyslu daří, není pochyb. Na domácí průmyslové produkci se odvětví podílí z 24,7 % a tvoří více jak 20 % českého exportu. Objem produkce, který ročně představuje 122 vozidel na 1000 obyvatel, navíc Českou republiku řadí na přední příčky světových producentů osobních aut. Díky úspěšné pozici tohoto odvětví tuzemského průmyslu a rozšiřování výroby musí řada podniků řešit otázku zajištění dostatečného množství pracovního zázemí pro své zaměstnance. Tomuto problému čelil i západočeský závod firmy Elkamet, který posléze našel rychlé a efektivní řešení v modulových stavbách od společnosti Touax.

Výrobce profilů z technických polymerových materiálů Elkamet patří mezi úspěšně rostoucí společnosti automobilového průmyslu, a to především díky své silné exportní schopnosti a mezinárodní obchodní aktivitě na trzích v Německu, USA a České republice. V celkově čtyřech provozech po světě zaměstnává více než 850 pracovníků. Kvůli rostoucí expanzi výroby a nutnosti odpovědět na aktuální požadavky trhu začal jeden z jeho závodů v Myslince nedaleko Plzně už v roce 2008 využívat modulovou technologii značky Touax. Díky ní je Elkamet schopen flexibilně a rychle rozšiřovat své stávající výrobní prostory o administrativní zázemí potřebné pro zaměstnance.

„Spolupráci s firmou Elkamet jsme navázali v dubnu 2008 - tehdy ještě prostřednictvím našeho zákazníka, který pro Elkamet zajišťoval stavební práce a poptal u nás moduly pro stavbu kanceláří. Dodávky dalších objektů už probíhaly napřímo. Za devět let prošla výstavba celkem pěti fázemi, během nichž v areálu přibylo šest nových budov. Postupně tak byly postaveny jak administrativní prostory pro nové pracovníky závodu včetně souvisejícího sociálního zázemí, tak i technologický modul či servisní místnost pro IT pracovníky. Modulová technologie vždy umožnila rychle a efektivně reagovat na aktuální požadavky a poskytnout tak řešení na míru s úměrnými náklady na pořízení a následný provoz budov," uvádí marketingový a exportní ředitel společnosti Touax Jan Petr.

V první fázi rozšíření administrativních prostor s toaletami dodala firma Touax závodu v Myslince dvoupodlažní sestavu o vnitřní výšce 2,5 m a podlahové ploše 66 m2 složenou ze čtyř modulů. Ta byla propojena s výrobní halou, skrze níž vedl vstup do nového objektu. Průchod z prvního do druhého podlaží byl vyřešen také v rámci haly, a to pomocí venkovního schodiště s podestou.

Po delší pauze v důsledku hospodářské krize a mírné stagnace automobilového průmyslu byly v únoru 2013 během druhé etapy postaveny dva dvoupodlažní objekty pod názvem „SEVER" a „JIH" navazující na výrobní halu. Každý z nich byl tvořen deseti moduly o vnitřní výšce 2,5 m a podlahové ploše 175 m2. V prvním podlaží stavby SEVER byla vybudována kotelna s betonovou podlahou a venkovním vchodem. V prvním podlaží je též denní místnost přístupná z vnitřku haly a strojovna s technologií, dodávající stlačený vzduch pro stroje ve výrobní hale. Druhé podlaží je přístupné pomocí schodiště s podestou uvnitř výrobní haly a slouží jako dodatečné kanceláře a toalety. Kapacita stavby JIH pokryla kromě kanceláří a souvisejícího zázemí i požadavky na servisní místnost s betonovou podlahou pro IT technologie.

Třetí fáze výstavby proběhla v září 2014. V rámci rozšíření administrativních prostor bylo k původnímu modulu připojeno duo s vnějším vstupem. Vznikla tak budova tvořena třemi moduly, uvnitř propojena posuvnými dveřmi a podlahové ploše 44,5 m2. „Právě takovéto řešení svědčí o flexibilitě modulové technologie, která dokáže variabilně reagovat a v krátké době nacházet optimální řešení pro aktuální požadavky výrobců," vysvětluje Jan Petr. V následující fázi výstavby v prosinci téhož roku dodala společnost Touax firmě Elkamet technologický modul, uvnitř kterého byla umístěna laboratorní technologie pro čištění pochozích rohoží z výrobního závodu. Proces rozšiřování prostor byl prozatím završen dodáním jednopodlažní sestavy skládající se ze tří modulů se stříškou nad vchodovými dveřmi a podlahovou plochou 55 m2. V ní byla zřízena denní místnost pro zaměstnance výrobního závodu.

***
Touax s.r.o. je dceřinou společností Divize modulových staveb francouzské skupiny Touax, která patří mezi přední evropské firmy na trhu modulových staveb. Specializuje se na projektování, průmyslovou výrobu a stavbu dočasných nebo trvalých objektů stavebnicovým systémem modulů. V České republice má v Supíkovicích hlavní výrobní závod a vývojové oddělení pro celou divizi. V tuzemsku působí již od roku 1991 a těží z více než čtyřicetileté zkušenosti celé skupiny Touax, zejména z modulových trhů Evropské unie.
Skupina Touax, která byla založena již za Napoleona III. v roce 1853, se specializuje na operativní leasing a prodej námořních kontejnerů, nákladních železničních vagónů, nákladních říčních člunů a modulových objektů. Denně pronajímá tato hmotná aktiva více než 5000 zákazníkům po celém světě, a to jak na vlastní účet, tak z pověření investorů. Správa aktiv v hodnotě více než 2 miliardy dolarů řadí skupinu TOUAX mezi vůdčí evropské společnosti na daném trhu.
Společnost Touax je kótovaná na pařížské burze NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartment C (kód ISIN FR0000033003) a je součástí indexů CAC® Small a CAC® Mid & Small a SRD Long-only.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Kukaňová
tel.: +420 731 613 618
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
Touax_modulova stavba pro Elkamet_01.jpg
Dvoupodlažní budova SEVER - postavená z modulů Touax - propojená s výrobní halou
Touax_modulova stavba pro Elkamet_02.jpg
Dvoupodlažní budova JIH - postavená z modulů Touax - propojená s výrobní halou
Touax_modulova stavba pro Elkamet_03.jpg
Technologický modul od společnosti Touax
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.