CZ SK EN

LINDAB: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ MÁ PŘEDNOST PŘED HONBOU ZA EKONOMICKÝMI VÝSLEDKY

Vydáno dne: 10. 8. 2015 14:49 LINDAB

V červnu byla zveřejněna znepokojivá statistika Státního úřadu inspekce práce deklarující nárůst počtu pracovních úrazů. K největšímu počtu smrtelných úrazů došlo ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a při dopravě a skladování. Podle expertů ze společnosti Bureau Veritas, která se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci specializuje, bývá příčinou navýšení ekonomický tlak, v jehož důsledku firmy na ochranných pomůckách šetří nebo je vůbec svým zaměstnancům neposkytují. Na vině je i lehkomyslnost zaměstnanců, kteří často neodhadnou míru hrozících rizik. Ne všechny společnosti však upřednostňují produktivitu před bezpečností práce. Příkladem za všechny, kdo se řídí heslem „Výkon, termín, kvalita – ano, ale bezpečně!“, je společnost Lindab - přední světový výrobce a prodejce vzduchotechniky a dalších stavebních komponent z tenkostěnné oceli, lehkých střešních krytin, fasádních a okapových systémů.

V rizikovém stavebnictví - a přesto bezpečně

Lindab v České republice zaměstnává na 800 pracovníků, což je nejvíce hned po mateřském Švédsku. Z nich více než dvě třetiny tvoří manuální pracovníci - operátoři výroby, klempíři, svářeči, lakýrníci, zkrátka všechny profese, které mají co do činění s výrobou vzduchotechniky, plechových střešních krytin a okapů. Právě u nich může v průběhu plnění každodenních pracovních úkolů snadno dojít i k vážnému poranění. „Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsme se soustředili od počátku zahájení provozu výrobního závodu Lindab v ČR. Ještě větší důraz na bezpečnost a s tím související preventivní opatření jsme začali klást v roce 2013. Již tehdy se nám naše snaha ihned projevila poklesem počtu pracovních poranění. Letos evidujeme výrazně méně pracovních úrazů a pouze několik vážnějších - s absencí v pracovní docházce déle než jednu směnu. To je pro nás v porovnání se statistikou Státního úřadu inspekce práce velmi potěšující. Potvrzuje to, že má smysl, aby bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci byla i nadále v Lindabu na prvním místě," uvedl Karel Kleinmond, jednatel společnosti Lindab s. r. o. v České republice.

Ekonomický zisk? Ano - ale ne na úkor bezpečnosti a zdraví zaměstnanců!

Zájem o zdraví zaměstnanců je v Lindabu absolutní prioritou. A to i za cenu, že by bezpečnější postupy při práci vedly ke zpomalení některých pracovních procedur. "Velmi pečlivě jsme analyzovali, co je pro společnost ekonomické. Na jedné straně stojí rychlost výroby za každou cenu bez striktního dodržování BOZP a s tím související pracovní úrazy i dlouhodobé absence. Na straně druhé pak důsledné dodržování BOZP a tím zpomalení výroby na některých výrobních linkách, což přináší nulovou úrazovost bez absencí v práci. Pokud porovnáme tyto dvě cesty, kloníme se jednoznačně k té druhé. Právě ta je totiž pro společnost mnohem ekonomičtější," dodává Karel Kleinmond.

Lindab neposkytuje svým zaměstnancům pouze ty ochranné pomůcky, které jsou pro práci nepostradatelné. Protiřezné návleky na ruce, ochranné rukavice proti chemikáliím, štíty, přilby pro manipulaci ve skladu, svářečské kukly, ochranné brýle proti různým negativním vlivům, protihluková sluchátka či respirátory a celoobličejové masky pro lakýrníky jsou ve výrobních závodech Lindabu samozřejmostí. Zaměstnanci dostávají podle pracovního zařazení tři druhy pracovní obuvi, pracovní oděv (např. overaly pro lakýrníky), různé typy ochranných zástěr, reflexní vesty a pokrývky hlavy. Veškeré oblečení má každý v letní a zimní variantě. Navíc se Lindab snaží minimalizovat rizika i jinými způsoby: například vysokozdvižné vozíky jsou opatřeny speciálními modrými světly zářícími 6 metrů před vozíkem ve směru jízdy. Tak jsou skladníci upozorněni na vozidlo, jehož příjezd nemusí být mezi regály předvídatelný. Zaměstnanci skladu se na pracovišti musí pohybovat pouze po vyznačených trasách. Na nejrizikovějších pracovištích vždy zajišťuje dohled speciálně vyškolený pracovník, který dohlíží na dodržování správných postupů.

Jak bojovat s lehkomyslností na pracovišti a zamezit pracovním úrazům? Například důsledným hlášením „skoronehod".

„Víme, že minimálně polovina úrazů na pracovišti je způsobena nedostatečnou ostražitostí zaměstnanců vůči možným rizikům. Proto integrujeme do naší strategie BOZP různá preventivní opatření," vysvětluje Michal Klimovič, výrobní manažer Lindab s. r. o. Jedním z nich jsou tzv. bezpečnostní zrcadla potištěná slogany „Bezpečnost práce začíná u Vás" nebo „Odpovědná osoba za Vaší bezpečnost". Na každém stroji jsou umístěny piktogramy, které znázorňují, jaké osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) má zaměstnanec při manipulaci použít. Účinné je také promítání fotodokumentace pracovních úrazů přímo na pracovišti a hlášení tzv. „skoronehod", kdy jsou zaměstnanci motivováni, aby sami upozorňovali na konkrétní situace, které by za určitých okolností mohly vést ke zranění. Pravidelná školení o BOZP, stejně jako audity bezpečnosti a zdraví ve výrobě, jsou v Lindabu také na denním pořádku. Společnost navíc zřídila speciální pracovní pozici koordinátora, který na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dohlíží.

Lindab: průkopník nových řešení v oblasti BOZP

Stejně jako je Lindab jedním z lídrů na trhu vzduchotechniky a dalších stavebních komponent od střech až po fasádní systémy, chce být také o krok napřed při zavádění bezpečnějších pracovních postupů. U ochranných pracovních prostředků vždy hledá jejich nejnovější typy, které zaměstnancům lépe chrání zdraví (nedávno byly například v hledáčku společnosti ochranné dioptrické brýle). Některá řešení pro bezpečnost práce dokonce Lindab nechává sám vyvíjet. Tak vznikly např. pomůcky k výrobě ručních tvarovek, které umožňují pracovat se strojem bez potřeby přidržovat materiál vlastní rukou. Počet úrazů při tomto úkonu se díky tomu rapidně snížil.

Lindab do bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců stále investuje. Jako podklad pro plánování financí do ochranných pracovních prostředků slouží společnosti pravidelně vedená evidence nebezpečných událostí a analýza rizik. V posledních letech společnost investuje do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhruba 10 mil. Kč ročně.

O mezinárodním koncernu Lindab AB:
Lindab AB má své sídlo ve Švédsku ve městě Grevie. Společnost vznikla v roce 1956 ve švédském Linghultu jako malá klempířská firma. V roce 1984 vstoupil Lindab na švédskou burzu, v roce 1992 také na dánskou. V roce 2006 byla mateřská společnost přejmenována na Lindab International AB. Koncern Lindab působí v současné době na trzích 32 zemí a zaměstnává téměř 4600 lidí. Je jedním z největších světových designérů, výrobců a prodejců kovových profilů pro stavební účely - ocelových plechů, lehkých střešních krytin, okapových systémů a dalších montážních prvků z tenkostěnné švédské oceli, jakož i vzduchotechnických potrubních systémů. Tím je schopen poskytovat komplexní systémová řešení pro široké spektrum požadavků. V roce 2014 dosáhl koncern Lindab čistých tržeb ve výši 7,003 miliard švédských korun (tj. zhruba 739 mil. EUR).

www.lindabgroup.com

O společnosti Lindab s. r. o.:
V České republice působí Lindab s.r.o. od roku 1993 v oblasti střešních a stěnových systémů. Ta se specializuje na výrobu a prodej tenkostěnných ocelových plechů, lehkých střešních krytin, okapových systémů, v nichž je lídrem na českém trhu, a také na výrobu systémů zastřešení plochých střech. V roce 1996 přibyla oblast vzduchotechnických systémů. V roce 2003 Lindab otevřel nový výrobní, skladový a administrativní areál v Praze - Ruzyni. Základ podnikání společnosti tvoří jak vývoj, výroba a prodej hotových výrobků, tak poskytování komplexních řešení projektů pod názvem Lindab Stavby. Svým partnerům nabízí nejen kvalitní komponenty, ale i stavební systémy, které tyto komponenty využívají. Poskytuje poradenství, navrhuje koncepci a detaily, specifikuje a nacení potřebný materiál. Dále připraví podrobnou montážní dokumentaci, poskytne orientační i autorizované statické posouzení projektu, zaškolí pracovníky pro samotnou montáž, k níž opět poskytne poradenství a odborný dohled. Disponuje také prvotřídním distribučním systémem díky velkým skladovým zásobám a široké síti prodejců a montérů. V únoru 2015 otevřel Lindab svou novou pobočku v Brně, která se specializuje na vzduchotechniku a nabízí ve vzorkovně také široký sortiment lehkých střešních krytin a okapů.

www.lindab.cz

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
PhDr. Kamila Čadková
Account Director
Tel.: + 420 222 927 111
Gsm : + 420 731 613 609
e-mail: kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Soubory ke stažení

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.