CZ SK EN

REALITNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY UPOZORŇUJE NA PRÁVNÍ RIZIKA SPOJENÁ S NÁKUPEM NEMOVITOSTI

Vydáno dne: 28. 5. 2015 16:21 REALITNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY

- Nejčastější právní rizika nákupu nemovitosti: zástavní právo, exekutorské zástavní právo, věcná břemena (služebnost, reálná břemena), plomba - Mnoho potencionálních rizik odhalí již list vlastnictví v katastru nemovitostí - Při koupi bytu či domu na vlastní pěst může kvůli neznalosti dojít ke ztrátě investice i nemovitosti - Zkušený realitní makléř a další odborníci pomohou zabezpečit bezproblémovou koupi

Na některých věcech se nevyplatí šetřit. Naopak, čím dražší si pořizujeme, tím více obezřetní bychom měli být. Zejména pak u nemovitosti, za kterou zaplatíme i miliony korun. „K nákupu auta si dnes běžně přibereme zkušeného člověka, který nám vůz prověří. V případě nemovitosti, která stojí mnohem více peněz, toto většinou neplatí. S vidinou úspory prodávající a kupující často řeší převod bytu či domu na vlastní pěst bez asistence odborníků. Není výjimkou, že tyto případy pak končí velkými problémy, ztrátou peněz či dokonce soudem. Přitom s pomocí právníka a zkušeného makléře může prodej proběhnout zcela bezpečně. Kupní smlouva připravená podle vzoru z internetu a bez znalosti věci bezproblémový převod nezaručí," říká Martin Němeček, předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny (RSČS).

Navíc neznalost veřejných zápisů stejně jako neznalost zákona neomlouvá. Proto by měl kupující před podepsáním smlouvy znát veškeré informace nejen k technickému, ale také faktickému právnímu stavu nemovitosti. Nestačí vědět, kdo ji vlastní, ale důležité jsou i informace o případných zástavách, exekucích, břemenech apod. Právě ty mohou způsobit velké nepříjemnosti a právní potíže. „Pozornost kupujícího by měla směřovat v prvé řadě do listu vlastnictví, který vydá příslušný katastrální úřad nebo kterýkoli Czech POINT. Dozví se zde základní údaje o vlastníkovi a o aktuálním právním stavu nemovitosti. Je potřeba být obezřetný, pokud je na nemovitosti tzv. plomba. Znamená to, že právě prochází nějakou změnou, například probíhá zápis nového majitele, v případě rozvodu rozdělení majetku apod. List vlastnictví odhalí také případná věcná břemena, zástavní práva či exekuční tituly," uvádí Petr Hrubý, ředitel pobočky RSČS/Absoluta Real.

K nejčastějším omezením patří zástavní práva, která upozorňují na to, že nemovitost figuruje jako záruka pro případ nesplácení dluhu. „Pokud se zástavní právo vztahuje na nemovitost, o kterou má kupující zájem, měl by se podrobně seznámit s obsahem zástavní smlouvy a podmínkami výmazu zástavy. Převod takové nemovitosti je možný, ale vyžaduje promítnutí této skutečnosti do kupní smlouvy, příp. kupní ceny," upozorňuje Petr Hrubý. Častým omezením je také exekutorské zástavní právo, které informuje o tom, že majitel má určité závazky, které řádně nehradí a jejichž zaplacení se věřitelé domáhají. Takovou nemovitost však nelze koupit od vlastníka, ale je nutné jednat s exekutorem.

Další omezení s sebou nesou věcná břemena, která se podle nového občanského zákoníku dělí na reálná břemena a služebnosti. Reálná břemena se pojí s různými povinnostmi, jako například dávat polovinu úrody sousedovi. U služebnosti musí vlastník „pouze" něco strpět, nejčastěji např. položený kabel, potrubí apod. „V praxi se velmi často setkáváme s věcnými břemeny v podobě doživotního užívání objektu třetí osobou či nutnosti umožnit přístup na cestu vedoucí přes pozemek. Takováto omezení mohou plnohodnotné užívání koupené nemovitosti minimálně znepříjemnit, někdy i dokonce znemožnit," dodává Petr Hrubý.

A jak rizika spojená s právní problematikou co nejvíce snížit? Prvním a nejjednodušším krokem je nejednat na vlastní pěst. Vyplatí se přizvat právníka či zkušeného makléře. Důležité je prověřit všechny detaily, které by mohly ukazovat na nějaký problém. „Před nákupem bytu či domu doporučuji kupujícímu, aby se seznámil s kupní smlouvou, na základě které prodávající nemovitost nabyl. Pokud ji nevlastnil dlouho, je potřeba v katastru ověřit, zda nemovitost neměnila majitele nezvykle často. V takovémto případě je třeba zkontrolovat všechny kupní smlouvy a vyloučit tak účelovost těchto převodů a rizika z toho vyplývající," radí Petr Hrubý. Některé věci ovšem na katastru ověřit nelze. U rodinných domů třeba to, jestli k pozemku patří přístupová cesta, u bytových jednotek pak například informace o vlastnících sousedních bytů. „Zejména u investičních bytů se setkáváme s nízkým zájmem vlastníků o správu svých nemovitostí, který pak v extrémních případech může vést k problematickému fungování společenství vlastníků jednotek i bytových družstev," uzavírá Petr Hrubý.

Zásadním krokem, jak veškerá rizika omezit, je převod finančních prostředků za nemovitost až po zápisu do katastru. Kupující by měl proto své peníze svěřit nejlépe na jistotní účet v bance, případně do úschovy notáře či prověřeného advokáta. Teprve poté, co se stane vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí, popřípadě až zmizí omezení v podobě zástav, exekucí a břemen, by peníze měly být převedeny prodávajícímu.

Pozor na tyto zápisy v katastru:

· Zástavní právo - slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dlužník nebude řádně splácet své závazky

· Exekutorské zástavní právo - slouží k zajištění pohledávky v případě, že je na vlastníka nemovitosti uvalena exekuce

· Reálné břemeno - vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat

· Služebnost - vlastník je povinen něco strpět, případně omezit některé činnosti, které by za běžných okolností provádět mohl

· Plomba - upozorňuje na fakt, že nemovitost aktuálně prochází nějakou změnou

Realitní společnost České spořitelny
Na tuzemském realitním trhu působí Realitní společnost České spořitelny od roku 2002. Pro své klienty zajišťuje komplexní realitní služby, zahrnující pořízení, prodej či nájem nemovitosti. Poskytuje také doprovodný právní a finanční servis. V současnosti své služby nabízí prostřednictvím svých poboček franšízové sítě na většině území České republiky. Opírá se přitom o silné zázemí Finanční skupiny České spořitelny.

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice · Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů · Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní a korporátní klienty · Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice · Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití · Další zajímavé informace o České spořitelně zde.

Česká spořitelna - Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů · 1 450 000 000 Kč jsme vložili do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice · 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích · 1 879 zaměstnanců se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců · 376 našich poboček má bezbariérový přístup a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty · 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro charitu · Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.

Erste Corporate Banking - mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů

Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů · Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování · Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty · Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic · Největší obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem · Jeden z nejvýznamnějších partnerů Evropské investiční banky ve střední Evropě · Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru · Největší obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru · Největší správce aktiv pro firemní a institucionální klienty · Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.

Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU · Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) · Ke konci roku 2014 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %.


Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Kukaňová
Account Manager
Tel.: + 420 222 927 119
Gsm : + 420 731 613 618
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz
www.crestcom.cz


Crest Communications, a.s.
Lenka Vybulková
Tel.: + 420 222 927 111
Gsm : + 420 731 613 602
e-mail: lenka.vybulkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.