CZ SK EN

REALITNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY RADÍ, JAK NEPŘIJÍT O NEMOVITOST EXEKUCÍ

Vydáno dne: 11. 5. 2015 17:17 REALITNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY

- Delší výpadek příjmu může vést k neschopnosti splácet hypotéku, půjčku či úvěr a může hrozit exekuce; v Česku počet exekucí v posledních letech stále stoupá - Řešením může být prodej nemovitosti ještě před exekucí, který přinese finance na splacení dluhu - K hypotéce je dobré si sjednat pojištění schopnosti splácet

Půjčky jsou stále dostupnější a bere si je čím dál větší počet lidí. V některých případech se pak stává, že splácení je nad jejich síly a dostávají se do problémů. Důkazem je stále narůstající počet exekucí, při kterých dlužník může přijít o movitý i nemovitý majetek. „I přesto, že sněmovna právě projednává novelu exekučního řádu, která by mohla přinést pevně daný plán zabavování věcí, ve kterém by nemovitosti měly přijít na řadu až v posledním kroku, doporučujeme nastalou situaci řešit v předstihu a pokusit se nemovitost prodat dříve s pomocí zkušeného realitního makléře. Ten zajistí její prodej za co nejvýhodnější cenu. Je zde tedy šance, že za ni dlužník získá více peněz, ze kterých splatí dlužnou částku a v ideálním případě mu zbyde ještě část na pořízení skromnějšího bydlení, nebo pronájmu," radí Martin Němeček předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny (RSČS).

Do těžké finanční situace se může dostat každý, a to poměrně snadno. Stačí výpadek příjmu kvůli ztrátě zaměstnání či nemoci nebo velké nečekané výdaje a splácení půjčky či hypotéky je pak velmi obtížné. Schopnost splácet je dnes ovšem možné nechat si pojistit. Pojistka pak představuje pomoc při dlouhodobém výpadku příjmu vlivem pracovní neschopnosti či zranění. Tuto možnost banky a pojišťovny nabízejí k hypotékám a úvěrům a k jejímu uzavření klienty motivují i snížením úrokových sazeb.

V případě nesplácení hrozí exekuce na majetek dlužníka. Čím vyšší dluh, tím spíše bude zabaven hodnotnější majetek. Exekuce je velmi vážná situace a procesy, které jsou s ní spojeny, je lepší řešit prostřednictvím prověřené neziskové organizace či advokáta. Pokud se nepodaří exekuci zastavit zaplacením dluhu (jakož i nákladů a odměny soudního exekutora), navrhnou specialisté kroky, které ji pomohou alespoň zmírnit. Exekutor se zabavením majetku otálet nebude. Pokud má možnost vydražit nemovitost, nebo rychle zajistit hodnotný majetek, srážet ze mzdy či zabavit finanční aktiva, učiní tak. Jediným východiskem, jak zastavit exekuci, je zaplatit svůj dluh.

Každému exekučnímu řízení zpravidla předchází soudní rozhodnutí, které dává dlužníkovi poslední šanci k zaplacení pohledávky. Pokud dlužnou částku nezaplatí, je bezpředmětné, aby pohledávku zpochybňoval nebo se vymlouval na to, že neobdržel obsílku a o ničem nevěděl. Za určitých podmínek je však možné získat odklad exekuce k získání času pro konsolidaci finanční situace. „V návrhu musí dlužník prokázat, že se bez svého zavinění ocitl přechodně v situaci, že by exekuce pro něj či jeho rodinu mohla mít zvlášť nepříznivé následky. Současně nesmí být věřitel odkladem exekuce vážně poškozen," upřesňuje Jiří Froněk, ředitel franšízové pobočky RSČS/Fresh Reality.

Další možností, jak bojovat s exekucí, je její částečné zastavení. „Pokud se dlužník domnívá, že exekutor zvolil nevhodný způsob exekuce, může podat návrh na částečné zastavení a navrhnout jinou formu, jako například postižení jiného majetku či srážky ze mzdy. Zároveň může navrhnout odklad exekuce do doby rozhodnutí o částečném zastavení," radí Jiří Froněk. V některých velmi výjimečných případech lze požádat o oddlužení. Ani ty však exekuci nezastaví, pouze ji nebude možné provést na majetku spadajícím do majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Pokud bude do majetkové podstaty spadat nemovitost, bude následně zpeněžena v rámci insolvenčního řízení (nejčastěji prostřednictvím veřejné dražby).

Dluhové problémy je především vždy nutné řešit včas. Rozhodně není čas otálet a spoléhat se na to, že se situace nějak vyřeší sama. „Nejúčinnějším způsobem, jak předejít exekuci a neohrozit tak svou nemovitost, je pravidelné splácení všech závazků. A pokud dlužník již nemá finanční prostředky na splátky, měl by zvážit včasný dobrovolný prodej své nemovitosti prostřednictvím realitních odborníků, ze kterého pokryje své dluhy a vyhne se tak hrozbě exekuce," doplňuje Jiří Froněk.

Realitní společnost České spořitelny
Na tuzemském realitním trhu působí Realitní společnost České spořitelny od roku 2002. Pro své klienty zajišťuje komplexní realitní služby, zahrnující pořízení, prodej či nájem nemovitosti. Poskytuje také doprovodný právní a finanční servis. V současnosti své služby nabízí prostřednictvím svých poboček franšízové sítě na většině území České republiky. Opírá se přitom o silné zázemí Finanční skupiny České spořitelny.

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice · Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů · Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní a korporátní klienty · Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice · Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití · Další zajímavé informace o České spořitelně zde.

Česká spořitelna - Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů · 1 450 000 000 Kč jsme vložili do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice · 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích · 1 879 zaměstnanců se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců · 376 našich poboček má bezbariérový přístup a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty · 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro charitu · Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.

Erste Corporate Banking - mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů

Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů · Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování · Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty · Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic · Největší obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem · Jeden z nejvýznamnějších partnerů Evropské investiční banky ve střední Evropě · Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru · Největší obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru · Největší správce aktiv pro firemní a institucionální klienty · Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.

Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU · Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) · Ke konci roku 2014 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %.


Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Kukaňová
Account Manager
Tel.: + 420 222 927 119
Gsm : + 420 731 613 618
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz
www.crestcom.cz


Crest Communications, a.s.
Lenka Vybulková
Tel.: + 420 222 927 111
Gsm : + 420 731 613 602
e-mail: lenka.vybulkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.