CZ SK EN

SKUPINA MTX GROUP PETRA OTAVY KOUPILA PODÍL MIROSLAVA JELÍNKA VE STROJMETALU

Vydáno dne: 24. 3. 2020 12:00 Strojmetal Aluminium Forging

Dnes, tj. 23.3.2020 byla podepsána smlouva o převodu 4/6 podílu ve společnosti Strojmetal & KSP s.r.o. z pana Miroslava Jelínka na MTX Group. Na základě této smlouvy získává MTX Group plnou kontrolu nad skupinou Strojmetal. Hodnotu transakce se strany rozhodly nezveřejnit.

Uzavření smlouvy je výsledkem jednání mezi Miroslavem Jelínkem a Petrem Otavou a jejich týmy a její součástí je i dohoda o smírném urovnání všech sporů, které mezi oběma stranami v posledních měsících vyvstaly. Díky této transakci a smírnému vyřešení korporátních sporů může Strojmetal plně využít svůj potenciál k dalšímu významnému rozvoji v oblasti hliníkových bezpečnostních dílů především pro podvozky osobních automobilů vyšších tříd, a to zejména na mezinárodní úrovni.

Pan Miroslav Jelínek zůstane ve funkci generálního ředitele do 30.6.2020 a poskytne skupině MTX Group plnou podporu a součinnost v předání řízení společnosti. „Rád bych poděkoval panu Jelínkovi za konstruktivní a korektní jednání, která vedla k uzavření této transakce. Zároveň si pan Jelínek zaslouží také ocenění a poděkování za dosavadní nasazení a řízení skupiny Strojmetal, která patří mezi klenoty českého strojírenství se silnou pozicí na trhu," říká Petr Otava.

Miroslav Jelínek k tomu uvádí: „Budování a rozvoji Strojmetalu jsem zasvětil celou svoji profesní kariéru. Společně s mým synem a zaměstnanci Strojmetalu se nám podařilo vybudovat špičkovou firmu mezinárodního významu, která patří rovněž k technologickým lídrům ve svém oboru. Přeji, aby se Petru Otavovi podařilo na tyto úspěchy navázat a věřím, že se se svým týmem zaslouží o její další rozvoj."

Ing. Petr Otava, předseda představenstva MTX Group a Ing. Miroslav Jelínek

Soubory ke stažení

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.