CZ SK EN

Výdaje na údržbu silnic v České republice dosahují 11 miliard korun ročně, využití technologie FUTTEC může přinést výrazné úspory

Vydáno dne: 9. 6. 2020 10:51 FUTTEC

Podle údajů Registru smluv přesahují roční náklady na údržbu k silnic a dálnic ve správě ŘSD částku 9 miliard korun. Náklady na opravu silnic II. a III. třídy (silnice ve správě krajů) se dle SFDI pohybují na úrovni 800 miliónů korun. Údržba ulic v obcích je odhadována na 900 milionů korun , celkem se tedy u nás za údržbu silnic utratí každý rok cca 10,7 miliard Kč. Významnou úsporu těchto nákladů a také výrazně lepší kvalitu našich ulic, silnic i dálnic může přinést nová mikrovlnná technologie oprav výtluků od společnosti FUTTEC.

Technologie FUTTEC je založena na mikrovlnném hloubkovém ohřevu opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Asfaltová vrstva je při opravě ohřívána do hloubky na teplotu, která umožňuje homogenní spojení oddělených ploch, tj. okraje výtluku s doplňovanou asfaltovou směsí. Díky tomu nevznikají žádné spáry, které v souvislosti se změnami teplot vlivem počasí vedou u tradičních metod relativně brzy k obnovení poruchy.

Popisovaná metoda je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na všech typech pozemních komunikací, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky principu mikrovlnného ohřevu asfaltové vrstvy může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.

Výše uvedené náklady na údržbu v sobě samozřejmě zahrnují jak opravy výtluků tak - a to zejména - celkové rekonstrukce silnic či dálnic. V případě, že bude technologie FUTTEC uvedena šířeji do běžné praxe stavebních firem, lze díky dlouhodobé trvanlivosti těchto oprav ušetřit v obou segmentech. Trvanlivé opravy nebudou vyžadovat opakované zásahy, jak je tomu v současnosti. A lépe udržovaná silnice vydrží déle, prodlouží se intervaly mezi nutnými generálními rekonstrukcemi. Analýza amerického výzkumného centra Minnesota Technology Transfer Center, University of Minnesota, uvádí, že preventivní opravy povrchu vozovek se nákladově vyplatí více než šestinásobně. Jednoduše řečeno, každá koruna investovaná do včasných oprav či údržby se vrátí nejméně šestkrát na následných úsporách.

Zakladatel společnosti Jiří Rušikvas k tomu dodává: „Unikátní technologii FUTTEC vyvíjíme a stále zlepšujeme ve spolupráci s Akademií věd České republiky. Věříme, že by mohla postupně proniknout do celého světa. Ve všech zemích, kde je rozšířena automobilová doprava, mají potíže s výmoly či výtluky. Ekonomická výhodnost našich zařízení je neoddiskutovatelná. Jenom je nutné vzít v úvahu všechny aspekty. Na prvním místě je to rychlost a trvanlivost opravy a navíc i možnost provést opravu také v zimě. V porovnání s tradičními metodami oprav je ta naše ekologičtější. Neodstraňujeme zbytečně materiál v okolí výtluku, který není potřeba odvážet a likvidovat. Materiál určený na opravy je ohřívaný v minimálně potřebném množství. Nejsou tedy potřeba další vozidla na jeho přepravu."

Z pohledu investiční politiky obce, kraje či státu je vhodné se zamyslet i nad náklady na celkovou životnost liniové stavby (Whole Life Costing, WLC), jako je například silnice nebo dálnice. Vezměme v úvahu období 25 let jakožto dobu, při níž se nepočítá, že by docházelo k zesílení vozovky nebo s její rekonstrukcí. Budou pouze obnovovány parametry provozní způsobilosti, tj. rovnost, protismykové vlastnosti a poruchy běžnou údržbou. Jak uvádí ve své práci Veronika Vacková z VUT Brno , u tohoto životního cyklu liniové stavby představují náklady na údržbu a opravy (bez nákladů na provoz) 23 % z celkového WLC. Je tedy zřejmé, že i z pohledu investičního je tady obrovský prostor pro úsporu nákladů, které mohou být investovány do nové výstavby. Například na tolik potřebné dobudování české silniční a dálniční sítě.


O společnosti FUTTEC:
Společnost FUTTEC a.s. byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR.
Je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky tomuto principu může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.
Tato technologie je ukryta v srdci unikátního zařízení FT3, které nyní společnost nabízí zákazníkům k prodeji. Ve druhé polovině roku 2020 bude na trh uveden inovovaný model FT4.

Další informace:

Crest Communications
Marie Cimplová, tel.: 731 613 602, marie.cimplova@crestcom.cz
Kamila Čadková, tel.: 731 613 609, kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

FUTTEC
Hynek Schmidt, Business Development Manager, tel.: 773 505 339, hynek.schmidt@futtec.cz
www.futtec.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC_01.JPG
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC_01.JPG
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC_02.jpg
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC_02.jpg
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC_03.jpg
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC_03.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.