CZ SK EN

5 tipů pro firmy, jak být v době krize odolnější

Vydáno dne: 22. 7. 2020 9:38 MANUTAN s.r.o.

Mít specializovaný tým, silný dodavatelský řetězec, hledat nové příležitosti, předvídat a reagovat na chování zákazníků a co nejvíce digitalizovat a modernizovat procesy. To jsou hlavní strategické oblasti, na které by se mělo každé oddělení nákupu zaměřit, aby mohlo pružně reagovat nejen na současnou koronavirovou krizi, ale obecně na jakoukoliv mimořádnou událost zdravotního nebo ekonomického charakteru. Tipy připravili odborníci ze společnosti Manutan, která dodává komplexní řešení moderního digitálního obchodu pro průmyslové podniky nebo veřejné instituce.

Strategie č. 1: Založení specializovaného týmu
Aby nákupní oddělení mohly přijímat pohotová a relevantní opatření v krizovém období, musejí mít k přijímání rozhodnutí soudržné a úplné informace. Z tohoto pohledu je nezbytné pro obdobné situace sestavit specializovaný tým řízení rizik, který by měl úzce spolupracovat s dalšími útvary společnosti a měl by se zaměřovat především na tři klíčové aspekty kontinuity podnikání: 1) Ochranu zaměstnanců poskytováním vybavení přizpůsobeného každému provoznímu kontextu. 2) Udržování strategických dodávek pro pravidelnou výrobu zboží a služeb společnosti. 3) Vytváření nových kapacit na podporu potenciálního rozvoje ekonomického modelu organizace.

Strategie č. 2: Zaměření na sílu dodavatelského řetězce
Zajištění řádného fungování dodavatelského řetězce je v celé společnosti prioritou. „Oddělení nákupu jsou zodpovědná za mapování rizik dodavatelů a samozřejmě za jejich sledování. To umožňuje viditelnost v celém hodnotovém řetězci a identifikaci nejslabších článků. Současně vyvstávají znalosti o možnostech přínosu významných dodavatelů. Hlavní rizika sledujeme podle typu dodávky. V případě selhání partnera je třeba mít alternativní možnosti," uvádí Tomáš Střelský, ředitel společnosti Manutan.

Strategie č. 3: Hledání nových dodavatelů a sítí
Krize je historicky vždy katalyzátorem rozvoje. Přestože stanovení nových způsobů spolupráce v podnikání nezačalo pandemií, nouzová situace posílila tendenci narušující spolupráci mezi nákupním oddělením a ostatním útvary ve firmě. Při řešení krizí je v tomto ohledu nezbytné vymýšlet nové sítě, nová partnerství a nové rozdělení zdrojů napříč společností.

Strategie č. 4: Předvídání a reakce na chování zákazníků
V době krize a mimořádných událostí jsou narušeny tradiční logistické kanály a obvyklá odbytiště pro zákazníky. Aby si firmy udržely svoji obchodní činnost, musí upravit svůj výrobní a distribuční systém, a dokonce i svůj ekonomický model. V krizovém řízení je úkolem nákupního oddělení poskytnout podniku prostředky k podpoře, a ještě lépe usnadnit transformaci zákazníků. Online podnikání a e-procurement řešení se ukazují v tuto dobu jako nejvíce životaschopné.

Strategie č. 5: Digitalizace a automatizace procesů
V klidnějších dobách se digitalizace v nákupních odděleních ukázala jako schopná urychlit procesy a zvýšit jejich spolehlivost. V případě krize je co největší automatizace nákupního procesu ještě účinnější. „Závěrem lze říci, že odpovídající reakce oddělení nákupu ve většině organizací musí inspirovat nové přístupy k řízení rizik. Vážnost a globální povaha COVID-19 jsou v některých ohledech testem odolnosti oddělení nákupu," dodává Tomáš Střelský.

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.