CZ SK EN

PREVENTIVNÍ OPRAVY SILNIC JSOU NUTNÉ, PASPORTIZACE VÝTLUKŮ A TRHLIN ALE CHYBÍ. ŘEŠENÍM JE INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A DIGITÁLNÍ APLIKACE FUTTEC

Vydáno dne: 23. 7. 2020 12:45 FUTTEC

Mimořádná situace, spojená s pandemií Covid-19, podtrhla neocenitelný přínos digitalizace a inovativních technologických řešení. Aktuální vývoj vytváří silný tlak na zrychlení digitální transformace nejen ve firmách, ale také ve státní správě. Jedním z příkladů moderních technologií, které mohou mít celospolečensky pozitivní dopad, je softwarová aplikace pro záznam poruch a oprav vozovek mikrovlnnou technologií FUTTEC App. Jde o zcela transparentní nástroj k pasportizaci poruch na asfaltových pozemních komunikacích a dokumentaci způsobu a výsledku jejich oprav. Právě podobná inovativní řešení, jako jsou preventivní opravy českých vozovek pomocí technologie FUTTEC s využitím její digitální aplikace, mohou přispět k větší efektivitě, snížení nákladů na údržbu silnic – a především ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silniční dopravy.

Samotná technologie FUTTEC je založena na mikrovlnném hloubkovém ohřevu opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi, který zajistí homogenní splynutí přidávaného materiálu s okolním povrchem bez vzniku spár a následně i výtluků. Tato metoda je zatím jediná, jež dokáže zacelit lokální poruchu (výtluk nebo trhlinu) beze změny původních vlastností vozovky. A právě za účelem transparentní dokumentace poruch a následných oprav pomocí mikrovlnného záření vznikla softwarová aplikace FUTTEC. Tu si lze nainstalovat do libovolného chytrého telefonu, tabletu, notebooku nebo počítače.

Aplikace slouží k evidenci poruch asfaltových vozovek, záznamu jejich polohy a podrobné dokumentaci všech aspektů opravy (včetně času zahájení a dokončení, klimatických podmínek, typu a spotřeby použitého materiálu, technologické teploty nebo jmen pracovníků). Mezi její další funkce patří schopnost vygenerovat závěrečný Protokol o opravě. Ten slouží jako záruční list provedené opravy pro správce komunikace, který lze v elektronické formě sdílet mezi údržbářskou firmou a zadavatelem nebo ho vložit do jiných evidenčních softwarů správců.

Aplikace FUTTEC App může přispět k evidenci, zadávání a dokumentování oprav prováděných také jinými technologiemi. Umí tak podstatně zrychlit a zlevnit celý cyklus preventivní údržby pozemních komunikací: od jejich prohlídky a evidence poruch přes rychlý zásah až po záznam všech důležitých informací o opravě kvůli případné budoucí veřejné kontrole. Vše je pak transparentní a zpětně snadno dohledatelné. Velkým problémem současné preventivní údržby totiž je, že jí není věnována patřičná pozornost: než dojde k provedení údržby je už vozovka v tak špatném stavu, že je nutný radikální zásah s dlouhou uzavírkou příslušné silnice nebo ulice. Výtluky a trhliny se evidují velmi málo, a tím pádem ani nemůže dojít k opravě. A pokud už správci silnic nebo ulic preventivní opravy dělají, neexistuje k nim opravdu komplexní, transparentní pasportizace. Aby bylo i za několik let jasné, lehce dohledatelné a fotograficky zdokumentované, co se vlastně opravilo, a správci silnic mohli s těmito daty dále efektivně pracovat," komentuje zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas.

O společnosti FUTTEC:
Společnost FUTTEC a.s. byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VÚT v Brně. Společnost FUTTEC za ni získala ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno. Navíc se jí z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 mil. euro na komercionalizaci této inovativní technologie, kterou tak díky získaným financím bude moci dále zdokonalovat a uvádět ji v širším měřítku na český i zahraniční trh.

Technologie FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky tomuto principu může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.

Tato technologie je ukryta v srdci unikátního zařízení FT3, které nyní společnost nabízí zákazníkům k prodeji. Ve druhé polovině roku 2020 bude na trh uveden třikrát výkonnější model FT4, který opravy zrychlí.

Další informace:

Crest Communications:

Marie Cimplová, tel.: 731 613 602, marie.cimplova@crestcom.cz
Kamila Čadková, tel.: 731 613 609, kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

FUTTEC
Hynek Schmidt, Business Development Manager, tel.: 773 505 339, hynek.schmidt@futtec.cz
www.futtec.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
FUTTEC_Schéma efektivního přístupu k preventivním opravám výtluků a trhlin na asfaltových komunikacích.png
FUTTEC_Schéma efektivního přístupu k preventivním opravám výtluků a trhlin na asfaltových komunikacích.png
Ukázka z aplikace FUTTEC App_01.png
Ukázka z aplikace FUTTEC App_01.png
Ukázka z aplikace FUTTEC App_02.jpg
Ukázka z aplikace FUTTEC App_02.jpg
Ukázka z aplikace FUTTEC App_03.jpg
Ukázka z aplikace FUTTEC App_03.jpg
Ukázka z aplikace FUTTEC App_04.jpg
Ukázka z aplikace FUTTEC App_04.jpg
Ukázka z aplikace FUTTEC App_05.png
Ukázka z aplikace FUTTEC App_05.png
Ukázka z aplikace FUTTEC App_06.png
Ukázka z aplikace FUTTEC App_06.png
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC.jpg
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.