CZ SK EN

UZAVÍRKY, ZÁCPY, DOPRAVNÍ NEHODY A ROZČILENÍ ŘIDIČI: TRADICE KONCE PRÁZDNIN NA ČESKÝCH SILNICÍCH. JAK TOMU V BUDOUCNU PŘEDCHÁZET?

Vydáno dne: 27. 8. 2020 11:16 FUTTEC

Vyjádření Jiřího Rušikvase, zakladatele společnosti FUTTEC, nejen k blížícímu se konci letních prázdnin a s tím souvisejícím hustým provozem na tuzemských komunikacích, ale i ke špatnému technickému stavu silnic, nekonečnému cyklu uzavírek a dopravních kolon nebo velké nehodovosti.

Vždy se začátkem jara začíná atmosféra na českých silnicích a dálnicích povážlivě houstnout. Nastává totiž pravidelný cyklus oprav asfaltových povrchů, kvůli nimž roste počet uzavírek a s nimi spojených dopravních kolon, špatně vyznačených objížděk, a především nebezpečných reakcí unavených a vystresovaných řidičů. Tento výbušný koktejl mívá za následek zvyšující se počet dopravních nehod, kterých bylo jen v minulém roce Policii ČR nahlášeno celkem 107 572: 20 % z nich se zraněním nebo úmrtím. Popsaná situace graduje na začátku a na konci letních prázdnin, kdy je doprava na českých silnicích nejintenzivnější. Tedy právě teď.

Podle mluvčího Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) Igora Siroty bylo letos jen na českých dálnicích 40 hlavních uzavírek. Co je příčinou tohoto stavu? Špatný technický stav vozovek a jejich nedostatečná preventivní údržba: tedy cyklus, který by měl správně zahrnovat jejich pravidelnou prohlídku, evidenci všech vad, rychlý, ale přitom kvalitní zásah a na závěr zcela transparentní evidenci všech provedených oprav. To, že se v České republice neklade opravdu silný důraz na preventivní údržbu, považuji za velkou chybu. Právě zanedbaná péče o pozemní asfaltové komunikace má totiž za následek postupné rozšiřování trhlin a výtluků (vlivem změn povětrnostních podmínek a mechanického působení) a nevratné poškození asfaltového povrchu, kdy je již nutný radikální zásah - včetně dlouhodobé uzavírky a vyfrézování celého povrchu silnice. A jsme na začátku celého cyklu, jenž může vyústit v několikahodinové kolony nebo smrtelnou dopravní nehodu.

Existuje nějaké flexibilní, rychlé, ale především dlouhodobé řešení, které by výrazně omezilo množství nutných uzavírek? Ano. Důraz na rychlou preventivní údržbu. Příkladem je preventivní oprava poruch asfaltových vozovek pomocí mikrovlnné technologie, jež funguje na principu mikrovlnného hloubkového ohřevu opravovaného místa bez degradace původní ani nově dodávané asfaltové směsi. Díky této metodě je prostřednictvím stroje FT3 možné trvale opravit i minimální trhlinu na vozovce hned po jejím objevení a bez vzniku spáry, zvýšit tak životnost silnice a snížit celkové náklady na případnou generální opravu. A co považuji za nejdůležitější výsledek možné preventivní údržby vozovek touto technologií? Především zvýšení bezpečnosti provozu a spokojené řidiče na českých silnicích.O společnosti FUTTEC:

Společnost FUTTEC a.s. byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Společnost FUTTEC za ni získala ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno. Navíc se jí z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 mil. euro na komercionalizaci této inovativní technologie, kterou tak díky získaným financím bude moci dále zdokonalovat a uvádět ji v širším měřítku na český i zahraniční trh.

Technologie FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky tomuto principu může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.

Tato technologie je ukryta v srdci unikátního zařízení FT3, které nyní společnost nabízí zákazníkům k prodeji. Ve druhé polovině roku 2020 bude na trh uveden inovovaný model FT4.

Další informace:


Crest Communications
Marie Cimplová, tel.: 731 613 602, marie.cimplova@crestcom.cz
Kamila Čadková, tel.: 731 613 609, kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

FUTTEC
Hynek Schmidt, Business Development Manager, tel.: 773 505 339, hynek.schmidt@futtec.cz
www.futtec.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
ČSÚ_tabulka nehodovosti v silniční dopravě.png
ČSÚ_tabulka nehodovosti v silniční dopravě.png
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC.jpg
Zařízení FT3_údržba silnic technologií společnosti FUTTEC.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.