CZ SK EN

TRANSFORMATIVNÍ ROK A VÝRAZNĚ SILNĚJŠÍ PLATFORMA POSKYTUJE ZÁKLAD PRO DOBRÝ ROK 2021

Vydáno dne: 26. 2. 2021 11:15 VGP

Antverpy (Berchem), Belgie: VGP NV („VGP” nebo „Skupina”), evropský poskytovatel špičkových logistických a semiindustriálních nemovitostí dnes oznamuje výsledky za finanční rok ukončený k 31. prosinci 2020:

Výkonný ředitel VGP Jan Van Geet, řekl: „Loňský rok byl pro VGP v mnoha ohledech transformativní. Navzdory nečekaným výzvám jsme vytvořili základ pro růst vlastního kapitálu, který vzrostl ze 700 milionů EUR loňském roce na dnešních 1,3 miliard EUR, čímž jsme překonali mnoho trendů a významně zvýšili počet povětšinou předem pronajatých projektů ve výstavbě, což bylo výsledkem silného nárůstu v pronájmech a umožněno díky recyklaci hotovosti v rámci čtyř transakcí uzavřených se společnými podniky a díky dvěma úspěšným nabídkám akcií. Co se týče roku 2021, vidíme, že provozní trendy jsou stejně silné a pokračují, což nás vede k přesvědčení, že tento rok by mohl být rovněž dobrý.”

Jan Van Geet pokračuje: „V loňském roce jsme zahájili výstavbu několika ikonických projektů, včetně našich nových parků v Laatzenu (Hanover) a Bratislavě. Kromě toho je několik milníkových projektů ve fázi plánování včetně VGP Parku Moerdijk – největšího developerského projektu v Nizozemsku – a stále častějších brownfieldových projektů, včetně Giessenu, kde jsme získali bývalé vojenské letiště americké armády o rozloze 32 hektarů a Wieslochu u Heidelbergu, kde redevelopmentem projde 13 hektarů pozemků na historickém místě Heidelberger Druckmaschinen AG.”

Jan Van Geet shrnul: „Posílili jsme naše týmy napříč celým spektrem, včetně last mile logistiky a expertízy v oblasti obnovitelných zdrojů, která vylepší nabídku našich produktů a prohloubí spolupráci s klienty. Také jsme dále investovali do našich komunit – například skrze příspěvek na

prvních 16 projektů, které vybrala nadace VGP Foundation. Chtěl bych zakončit poděkováním našim kolegům a partnerům, kteří se během pandemické situace rychle adaptovali a bezpečně pomáhali našim stávajícím nájemníkům, komunitám, ve kterých působíme, a také zajištěním toho, že naše projekty byly klientům dodány včas.”

KLÍČOVÉ PROVOZNÍ a finanční ÚDAJE

Růst v nových pronájmech pokračuje

- Za příjmy z podepsaných a obnovených nájemních smluv ve výši 45,2 milionů EUR stojí nově podepsané nájemní smlouvy, které zahrnují 625 000 m² (odpovídá 34,0 milionům EUR nových příjmů z nájmů po přepočtu na rok) v kombinaci s obnovenými nájemními smlouvami na 209 000 m² (odpovídá 11,3 milionům EUR po přepočtu na rok)

- Nově podepsané nájemní smlouvy jsou geograficky dobře rozložené: Německo 13,3 milionů EUR (39 %), Nizozemsko 5,9 milionů EUR (17 %), Španělsko 3,9 milionů EUR (12 %), Slovensko 3,0 miliony EUR (9 %), Rumunsko 2,4 milionů EUR (7 %) a zbytek v Itálii, České republice a Litvě (po 5 %) a Maďarsku (1 %)

- Ukončené smlouvy představují celkem 3,7 milionů EUR nebo-li 71 000 m2 (ze kterých je 65 000 m2 v portfoliu společných podniků)

- Podepsané nájemní smlouvy představují celkem 185,2 milionů EUR1 v příjmech z pronájmů po přepočtu na rok (tj. 3,22 milionů m² pronajímatelné plochy), což je 19,5% nárůst od prosince 2019

Rekordní množství stavebních aktivit

- Během roku 2020 jsme dodali rekordních 27 projektů o celkové rozloze pronajímatelné plochy 531 000 m², což se rovná 29,1 milionům EUR v příjmech z podepsaných závazků k pronájmu po přepočtu na rok

- Koncem roku jsme měli ve výstavbě rekordních 33 projektů nebo-li 869 000 m² budoucích pronajímatelných ploch, které až budou dodány a plně pronajaty vynesou 55,2 milionů EUR v příjmech z podepsaných závazků k pronájmu po přepočtu na rok; portfolio ve výstavbě bylo ke konci roku ze 79 % pronajato předem2

Dopady pandemie Covid-19

- Celý tým VGP pokračoval během krize v práci s plným přístupem k centrálním systémům. Nikdo z pracovníků VGP nebyl na nucené dovolené a Skupina nepobírala žádnou vládní podporu

- Lockdown a opatření, která byla zavedena vládami celé Evropy za účelem omezení šíření viru, vyústila v rozsáhlá narušení mnoha sektorů ekonomiky. V některých případech měla dopad i na provoz a cash flow zákazníků VGP, což se v několika málo případech odrazilo na výši nájmů, kterou jsme od takových zákazníků vybrali. Zákazníky, kteří čelí skutečným problémům s cash flow, VGP konstruktivně podporuje nabídkou restrukturalizace nebo reprofilace plateb nájemného

- Výběr nájmů pokračoval dobře, od začátku pandemie Covid-19 se výše vybraného nájemného rovná 99,7 % nájemného, které bylo účtováno

Rekordní expanze pozemkového fondu

- Nabytí 2,57 milionů m² developerských pozemků a dalších 2,2 milionů m² s podmínkou získání příslušných povolení, což znamená, že pozemkový fond (vlastněné a přislíbené pozemky) dosáhl 7,65 milionů m² (čistý nárůst ve výši 23,2 % od prosince 2019), které v budoucnu vytvoří 3,60 milionů m² pronajímatelných ploch

- V pozemkovém fondu je započítáno i více než 450 000 m2 hrubé pronajímatelné plochy související s VGP parkem Moerdijk. Dne 26 listopadu 2020 uzavřela společnost VGP partnerství s  Roozen Landgoederen Beheer za účelem rozvoje Logistického parku Moerdijk („LPM”), který bude probíhat společně s Port Authority Moerdijk v poměru 50:50. Celková plocha k rozvoji LPM zaujímá asi 140 ha s  potenciálem vytvořit celkem asi 900 000 m² pronajímatelných ploch

- Kromě vlastněných a zajištěných pozemků probíhají jednání ohledně dalších 1,49 milionů m² nových pozemků, které mají potenciál vytvořit 0,66 milionů m² pronajímatelných ploch

- Častěji než v předchozích letech jsme získali také brownfieldy, vč. našeho nového projektu v Giessenu, kde jsme získali 32 hektarové bývalé vojenské letiště americké armády a Heidelbergu, kde proběhne redevelopment 13 hektarů na místě Heidelberger Druckmaschinen AG. Brownfieldové projekty zahrnujeme díky jejich často strategické lokalitě v blízkosti metropolitních oblastí a kvůli ochraně přírody. Vyhodnocujeme také několik dalších brownfieldových projektů

Významné posílení týmu

- Nabrali jsme dalších 40 lidí napříč celou organizací, čímž se tým se rozrostl na více než 260 ekvivalentů plných pracovních úvazků

- Posílili jsme naše týmy napříč celým spektrem, vč. last mile logistiky a expertů na obnovitelnou energii, kteří vylepší nabídku našich produktů a prohloubí spolupráci s klienty

Významně posílená rozvaha

- V červnu 2020 založila VGP a Allianz Real Estate nový společný podnik v poměru 50:50 za účelem rozboje VGP Parku München. Jedná se o třetí společný podnik s Allianz Real Estate

- Manažerské a správní nastavení nového partnerství je podobné prvním dvěma společným podnikům, VGP funguje v novém podniku jako jediný správce aktiv, nemovitostí a jejich rozvoje. Na rozdíl od dvou již existujících společných podniků, které se soustředí na akvizici aktiv, jsou rozvíjeny VGP a vytvářejí výnos, tento nový společný podnik bude od začátku zaměřen na rozvoj VGP Parku München

- Také byly dokončeny čtyři úspěšné transakce v rámci společných podniků o celkové hrubé hodnotě aktiv 666 milionů EUR. U prvního společného podniku proběhla transakce v hodnotě 166 milionů EUR v říjnu 2020, u druhého společného podniku pak v listopadu 2020, její hodnota byla 258 milionů EUR. Třetí společný podnik úspěšně ukončil svou startovací transakci v hodnotě 187 milionů EUR v červnu 2020 a v prosinci 2020 uzavřel svou první transakci v hodnotě 55 milionů EUR. Zmíněné čtyři transakce dohromady vynesly 405,6 milionů EUR čistých peněžních příjmů

- 21. dubna 2020 VGP úspěšně dokončila nabídku nových akcií v hodnotě 200,0 milionů EUR (odpovídá 10,8 % vydaných akcií) se slevou 4,6 % ve srovnání s poslední obchodovanou cenou akcií. Dne3. září 2020 VGP úspěšně dokončila nabídku 929 153 existujících akcií (odpovídá 109 milionům EUR nebo-li 4,5 % vydaných akcií) se slevou 4,2 % ve srovnání s poslední obchodovanou cenou

- Všechny tyto příjmy a nevyužitý dlouhodobý revolvingový úvěrový nástroj poskytují společnosti VGP významný prostor pro reinvestice do dalších developerských plánů a umožnují další růst podnikání. Míra zadluženosti ke konci roku 2020 byla 25,2 %, což opět poskytuje významný manévrovací prostor

Významný nárůst produkce obnovitelné energie

- VGP Renewable Energy N.V. byla založena Skupinou v roce 2020, aby rozšířila možnosti Skupiny poskytovat asistenci zákazníkům, kteří chtějí přeměnit své podnikání na udržitelné nákladově efektivním způsobem. To se děje nabídkou zelené energie, chytrého managementu energií a usnadněním přechodu na zelený kamionový a vozový park

- Celková produkční kapacita fotovoltaických zařízení je 42.5MWp je nyní ve 36 již dokončených projektech nebo projektech ve výstavbě, čehož bylo dosaženo investicí v dosavadní výši 16,2 milionů EUR. Kromě toho, plánované projekty aktuálně vykazují dodatečnou produkční kapacitu ve výši 53,3 MWp

Pokrok v oblasti Cílů udržitelného rozvoje

- V Cílech udržitelného rozvoje jsme učinili významný pokrok. Pro rok 2021 jsme stanovili nové cíle, vč. čisté uhlíkové neutrality naší stopy pro emise rámce 1 a 2 v souladu se standardem PAS 2060 do roku 2025 a dodržování standardů CDP climate change disclosure

Výhled na rok 2021

- Do roku 2021 a dále hledíme s jistotou. Developerské aktivity by měly v roce 2021 pokračovat v navýšeném tempu díky solidní poptávce ze strany potenciálních nájemců. Očekáváme technologické změny i to, že e-commerce bude nadále významným motorem poptávky napříč celou platformou. Naše současné pozemkové portfolio poskytuje základ pro růst v následujících letech a VGP očekává, že v roce 2021 budou příjmy z pronájmu i portfolio majetku nadále růst díky dokončování stávajících a spouštění nových stavebních projektů

- Zaměření na rozšíření nabídky služeb skrze VGP Renewable Energy, navýšení produkce zelené energie a asistence klientům při přechodu na zelenou energii

- Konečně očekáváme, že v průběhu roku 2021 budeme moci oznámit detaily další expanze našeho prvního společného podniku s Allianz Real Estate nad rámec rozšířeného cíle 2 miliard EUR a předpokládáme, že v průběhu tohoto roku budeme schopni v rámci společných podniků uskutečnit několik dalších transakcí

KONFERENČNÍ HOVORY PRO INVESTORY A ANALYTIKY

VGP bude pořádat konferenční hovor dne 26. února 2021 v 10:30 (CET)

Konferenční hovor bude k dispozici na následujících číslech:

- Belgie: 0800 58228 (bez poplatku) / +32 (0)2 404 0659

- Velká Británie: 0800 358 6377 (bez poplatku) / +44 (0)330 336 9105

- Spojené státy: 888 394 8218 (bez poplatku) / +1 323 701 0225

- Potvrzovací kód: 1934802

Prezentace je k dispozici na webu VGP pod Financial & Operating Results přes VGP’s Investor Relations:

www.vgpparks.eu/en/investors/publications/

FINANČNÍ KALENDÁŘ

Výroční zpráva 2020

13. dubna 2021

Obchodní aktualizace za 1. čtvrtletí 2021

14. května 2021

Valná hromada akcionářů

14. května 2021

Rozhodný den pro výplatu dividendy

21. května 2021

Datum vyplacení dividend

25. května 2021

Pololetní výsledky 2021

27. srpna 2021

Obchodní aktualizace za 3. čtvrtletí 2021

19. listopadu 2021

Kontaktní údaje pro investory a média

Martijn Vlutters

(VP – Business Development & Investor Relations)

Tel: +32 (0)3 289 1433

Petra Vanclova

(Vnější komunikace)

Tel: +42 0 602 262 107

Anette Nachbar

Brunswick Group

Tel: +49 152 288 10363

O VGP

VGP je celoevropský developer, manažer, a vlastník špičkových logistických a semi-industriálních nemovitostí. VGP provozuje plně integrovaný podnikatelský model s kapacitou a dlouhodobou expertizou napříč dodavatelským řetězcem. Společnost má rozvinuté portfolio pozemků (vlastněných nebo přislíbených) o aktuální rozloze 7,65 milionů m² a strategicky se zaměřuje na výstavbu business parků. Společnost byla založena v roce 1998 jako rodinný developer nemovitostí v České republice. Dnes, s více než 260 zaměstnanci, VGP vlastní a provozuje aktiva v 12 evropských zemích a to jak přímo, tak prostřednictvím několika společných podniků v poměru 50:50. K prosinci 2020 dosáhla hrubá hodnota aktiv skupiny VGP, včetně 100 % společných podniků, 3,84 miliardy EUR a čistá hodnota aktiv společnosti (EPRA NAV) 1,35 miliard EUR. Společnost VGP je kótována na burze Euronext Brussels a na Pražské burze cenných papírů (ISIN: BE0003878957).

Pro více informací navštivte prosím: http://www.vgpparks.eu

Výhledová prohlášení: Tato tisková zpráva může obsahovat výhledová prohlášení. Taková prohlášení odrážejí současný názor managementu na budoucí události a zahrnují známá i neznámá rizika, nejistoty, a další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou výrazně odlišovat od budoucích výsledků, výkonů nebo úspěchů vyjádřených nebo naznačených v takových výhledových prohlášeních. Skupina VGP poskytuje informace v této tiskové zprávě k tomuto datu a nijak se nezavazuje k aktualizaci jakýchkoli výhledových prohlášení obsažených v této tiskové zprávě, s ohledem na nové informace, budoucí události apod. Informace v tomto oznámení nepředstavují nabídku k prodeji nebo pozvání ke koupi cenných papírů VGP ani pozvánku nebo výzvu k jakýmkoli jiným investičním aktivitám. Skupina VGP se zříká odpovědnosti za prohlášení třetích stran nebo prohlášení zveřejněná třetími stranami a nijak se nezavazuje opravovat nepřesné údaje, informace, závěry nebo názory, které třetí strany vydávají v souvislosti s touto tiskovou zprávou skupiny VGP nebo jinými jejími zprávami.


1 Při započtení společných podniků ze 100 %

2 Kalkulace na základě uzavřených smluv a odhadu tržního nájemného pro volné prostory.

Vypočítáno jako čistý dluh / celkové vlastní jmění a závazky

4 Vypočítáno jako čistý dluh / celkové vlastní jmění a závazky

Soubory ke stažení

Obrázky
Klíčové finanční údaje.jpg
Klíčové finanční údaje.jpg
Shrnující informace_body.jpg
Shrnující informace_body.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.