CZ SK EN

UNIKÁTNÍ „MIKROVLNKA“ FT4 JIŽ BRZY DOKÁŽE OPRAVIT VÝTLUK ČI TRHLINU NA SILNICI ZA POUHÝCH 15 MINUT – A TO TRVALE!

Vydáno dne: 24. 6. 2021 12:18 FUTTEC

Česká společnost FUTTEC, autor patentu na unikátní systém celoročních oprav poruch asfaltových vozovek (výtluků a trhlin) prostřednictvím mikrovlnné technologie, se ve spolupráci se státním podnikem VOP CZ blíží k významnému milníku. Tím je dokončení prototypu zařízení FT4, které přináší opravdovou revoluci do oprav českých i evropských silnic. Nový stroj FT4 totiž bude třikrát výkonnější než stávající zařízení FT3: výtluk o velikosti 60 x 80 cm dokáže kompletně opravit za pouhých 15 minut. Tedy velmi rychle, a navíc celoročně, ekologicky a trvale. Společnost FUTTEC předvede stroj FT4 při práci již letos na podzim. A chystá jeho široké využití, které by mohlo významně přispět k prodloužení životnosti vozovek, omezení uzavírek a zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Patentovaná technologie FUTTEC®, ukrytá v srdci stávajícího zařízení FT3, je jediná, která dokáže zacelit poruchu bez vzniku spáry, změny původních parametrů komunikace a nutnosti dlouhodobých uzavírek, spojených s objížďkami a dopravními kolonami. A to pouze s použitím jediného mikrovlnného stroje (FT3), malého kontejnerového vozidla na jeho přepravu a dvou pracovníků Odlišuje se tak od jiných technologií, které zbytečně rozšiřují opravenou plochu frézováním či bouráním, dodávají do vozovky materiál o jiné zrnitosti s nižší nosností anebo zálivkou spáry zhoršují protismykové vlastnosti vozovky. Stroj FT4, nástupce stávající „eftétrojky", bude mít mnohem vyšší výkon, díky čemuž se opravy asfaltových komunikací výrazně zrychlí.

Opravy technologií FUTTEC® jsme dosud zajišťovali zejména na objednávku regionálních správ a SSÚD ŘSD a městských technických služeb. Jejímu širšímu využití na českých, resp. zahraničních, silnicích však bránila rychlost opravy, protože prohřátí porušené asfaltové vrstvy z teploty vozovky na požadovanou technologickou teplotu 145 °C trvalo cca 35 minut, při teplotách pod bodem mrazu pak 50 minut. S nově vyvinutým strojem FT4 je tomu však konec: celý proces se zkrátí na 10 minut a kompletní oprava na 15 minut. FT4 navíc bude oproti současné verzi FT3 plně autonomní: jeho součástí je mikrovlnná pec i aplikátor a také zdroj elektrické energie, takže nepotřebuje být spojen s elektrocentrálou kabelem. V rámci naší spolupráce bude státní podnik VOP CZ po dokončení vývoje a montáže prototypu FT4 zajišťovat budoucí výrobu a servis tohoto stroje a podílet se na jeho prodeji v rámci České republiky i zahraničí," komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti FUTTEC.O společnosti FUTTEC:

Společnost FUTTEC a.s. byla založena v roce 2011 s cílem vyvinout unikátní systém opravy výtluků na silnicích. Technologie, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VUT v Brně. Společnost FUTTEC za ni získala ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno. Navíc se jí z Evropské komise v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 mil. euro na komercionalizaci této inovativní technologie, kterou tak díky získaným financím bude moci dále zdokonalovat a uvádět ji v širším měřítku na český i zahraniční trh.

Technologie FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na pozemních komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky tomuto principu může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období.

Tato technologie je ukryta v srdci unikátního zařízení FT3. V roce 2021 bude na trh uveden třikrát výkonnější model FT4, který opravy ještě zrychlí. Na jeho dokončování FUTTEC od března 2021 spolupracuje se společností VOP CZ.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications
Marie Cimplová, tel.: 731 613 602, marie.cimplova@crestcom.cz
Kamila Čadková, tel.: 731 613 609, kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

FUTTEC
Hynek Schmidt, Business Development Manager, tel.: 773 505 339, hynek.schmidt@futtec.cz
www.futtec.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
FUTTEC_detaily zařízení FT4_01.jpg
FUTTEC_detaily zařízení FT4_01.jpg
FUTTEC_detaily zařízení FT4_02.jpg
FUTTEC_detaily zařízení FT4_02.jpg
FUTTEC_detaily zařízení FT4_03.jpg
FUTTEC_detaily zařízení FT4_03.jpg
FUTTEC_stroj FT3_předchůdce zařízení FT4.jpg
FUTTEC_stroj FT3_předchůdce zařízení FT4.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.