CZ SK EN

Millenium Technologies uvádí reaktor třetí generace do provozního testování

Vydáno dne: 8. 2. 2022 8:28 Millenium Technologies

Společnost Millenium Technologies, člen skupiny JRD, uvádí ve svém vědecko-technickém parku v Dubé plazmový reaktor třetí generace (R3) do fáze reálného provozního testování. Tato fáze finálně ověřuje veškeré technické parametry, fungování v ostrém provozu a vše potřebné k finalizaci reaktoru čtvrté generace. Ten již bude zcela připraven pro komerční využití a uvedení na trh. Doposud reaktor R3 procházel prototypovým testováním, který reálnou zátěž simuloval.

Konstrukce reaktoru třetí generace vychází ze zkušeností a poznatků spojených s provozováním předešlých typů reaktorů. R3 je primárně určen k testování procesu plazmového zplyňování a vitrifikace různých druhů vstupní suroviny. Zároveň se na něm bude ověřovat provozní spolehlivost klíčových komponent a potvrzovat kalkulace kapacity zpracování vstupní suroviny s podílem zhruba 60 % organické části a 40 % anorganické, která je nyní odhadována na 140 kg/hod. Výsledky ze zkoušek reaktoru R3 budou využity při výrobě reaktoru čtvrté generace. Ten je navržen pro zplyňování a vitrifikaci sušených kalů z ČOV s kapacitou 500 kg za hodinu, ale bude použitelný pro širokou škálu materiálů s obdobnými fyzikálními a chemickými parametry. Kapacitně se bude jednat o reaktor plně vyhovující komerčnímu využití. Zahájení komplexního testování technologie, bezprostředně před uvedením na trh, je plánováno na přelom května a června.

Plazmové zplyňování je inovativní technologie, která prostřednictvím plazmatu (výron má teplotu 3 000 - 5000 °C) velice efektivně převede chemickou energii vstupní suroviny na energii syntézního plynu a současně dokáže vitrifikovat její anorganickou část. Provozní teploty v reaktoru jsou na úrovni 1 200 °C až 1 400 °C v části dna reaktoru, kde se shromažďuje roztavená struska. Vytvářený syntézní plyn může být využit jako zdroj energie nebo k výrobě široké škály chemických produktů. O vitrifikovanou strusku je zájem pro výrobu izolačních materiálů nebo jako plnivo do speciálních betonových směsí. Technologie plazmového zplynování může být využita například ke zpracování odpadních plastů, sklolaminátu, průmyslového, nemocničního či nebezpečného odpadu, čistírenských kalů, ale poradí si i s vysloužilými rotory z větrných elektráren či obtížně likvidovatelnými součástmi elektromobilů.

„Technologie plazmového zplynování odpadu je v České republice unikátní. Snažíme se se ji v našem výzkumném parku v Dubé neustále rozvíjet a testovat všechny její možnosti. Technologie je vhodná nejen pro likvidaci běžného organického odpadu, zvládne zpracovat také čistírenské kaly či nebezpečný odpad. Provozní testování je finálním krokem před zahájením provozu reaktoru čtvrté generace, který už bude možné zakoupit a využívat přímo v areálech průmyslových podniků, obcích, nemocničních zařízeních. Zkrátka všude tam, kde je otázka efektivní a ekologické likvidace odpadu na denním pořádku. Vzniklou energii navíc mohou firmy rovnou využít ve svém provozu,“ uvádí Miroslav Trybuček, výkonný ředitel Millenium Technologies.

Reaktory na plazmové zplyňování jsou prostorově úsporné a jejich provoz je šetrný k životnímu prostředí. Můžou také vhodně doplnit provoz velkých spaloven odpadu o vitrifikaci popílků.

O společnosti Millenium Technologies:
Společnost Millenium Technologies a. s. se zaměřuje na vývoj a výrobu technologie pro plazmové zplyňování a vitrifikaci vstupních surovin s různým podílem energie a anorganické části. Jedná se například o efektivní, environmentálně šetrné a zcela bezpečné zpracování odpadních látek různého stupně nebezpečnosti, jejichž produktem je syntézní plyn a sklovitá struska. Oba produkty jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál. Společnost Millenium Technologies provozuje vědecko-technický park v Dubé, kde probíhá výzkum a testování technologie, a to ve spolupráci s odborníky z vědeckých pracovišť a vysokých škol. Společnost vedle výzkumu a testování připravuje komerční projekty ve spolupráci s řadou potenciálních klientů, např. samospráv měst a obcí, ČOV či zdravotnických zařízení.

O skupině JRD Group:
JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD Land, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 37 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového zplyňování (environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).

Pro více informací kontaktuje:
Kamila Žitňáková
Crest Communications a.s.
kamila.zitnakova@crestcom.cz
+420 725 544 106

Soubory ke stažení

Obrázky
210813Millenium 042_hdrzrawcopy1920b.jpg
210813Millenium 042_hdrzrawcopy1920b.jpg
MN5A0143.JPG
MN5A0143.JPG
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.