CZ SK EN

VÝRAZNÝ POKROK V PLNENÍ CIEĽOV UDRŽATEĽNOSTI – VGP ZVEREJŇUJE SPRÁVU O ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI ZA ROK 2021

Vydáno dne: 5. 4. 2022 9:22 VGP SK

VGP NV (ďalej „VGP” alebo „Skupina”), európsky poskytovateľ špičkových logistických a semi-industriálnych nehnuteľností, ktorý realizuje jeden zo svojich najrozsiahlejších projektov práve na Slovensku pri Bratislave, dnes zverejnil Správu o zodpovednosti spoločnosti za rok 2021. Správa podrobne popisuje úspechy a pokrok Skupiny vzhľadom na ciele, ktoré si stanovila, a zdôrazňuje jej záväzok posilniť snahu o udržateľnosť v rámci každodenných činností. Kľúčovým cieľom VGP je zladiť výkonnosť svojich portfólií s cieľmi Parížskej dohody. Svojich klientov podporuje v realizácii ich dekarbonizačných stratégií – úsilie, ktoré má v blízkej dobe viesť k opatreniam, ktoré pomôžu nasmerovať svet na cestu dosiahnutia čistých nulových emisií uhlíka do roku 2050.

„Udržateľnosť je jednou z našich základných hodnôt a odráža sa aj v našej hlavnej zásade: „building tomorrow today“. Som hrdý na to, že napriek náročným podmienkam VGP v roku 2021 ďalej pokročila v kritických oblastiach ako je ochrana klímy, udržateľné stavebníctvo a recyklovateľné materiály,“ povedal Jan Van Geet, výkonný riaditeľ spoločnosti VGP. „Pandémia, čoraz badatelnejšie dôsledky klimatických zmien ako aj vojna prebiehajúca na Ukrajine, majú a budú mať hlboké a trvalé dopady na podnikanie a spoločnosť, ako ich poznáme dnes. V súčasnej dobe je viac ako inokedy nutné zamerať sa na udržateľnosť, ktorá je kľúčovým faktorom dlhodobého obchodného úspechu. Nesmieme stratiť zo zreteľa to, čo je pre prežitie našej planéty najdôležitejšie: čo najskôr dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.”

Použitie najmodernejších technológií a energetická účinnosť sú hlavnými parametrami komerčných nehnuteľností, ktoré VGP stavia. Spoločnosť sa zaviazala znížiť do roku 2030 čisté emisie uhlíka vo svojom „in-use“ portfóliu o 55 % a čo sa týka novostavieb, kladie si za cieľ získať certifikáciu udržateľnosti úrovne DGNB Gold alebo jej ekvivalentu.

Skupina je aj naďalej odhodlaná dosiahnuť vo svojich prevádzkach do roku 2025 uhlíkovú neutralitu, čo bolo podporené aj virtuálnou zmluvou o nákupe elektrickej energie pre kancelárie VGP v celej Európe, ktoré sú tak od 1. januára 2022 napájané na 100 % solárnou energiou.

Sociálne prostredie predstavuje dôležitý pilier nášho úsilia o udržateľnosť. Dnes sa Skupina viac ako inokedy snaží prepojiť s komunitami aj zainteresovanými subjektmi a v úsilí o vytváranie spoločných hodnôt stavať na silných stránkach, ktoré každý z nich má. Nadácia VGP, ktorá bola založená v roku 2019, sa angažuje v oblasti podpory biodiverzity, nových príležitostí pre znevýhodnené komunity i zachovania európskeho kultúrneho dedičstva. Nadácia už vytipovala 29 projektov, ktoré sa zaoberajú sociálnymi otázkami a ochranou prírody a kultúrneho bohatstva, pričom doteraz od VGP získala finančné prostriedky vo výške viac ako 7 miliónov EUR. VGP sa naďalej angažuje v budovaní inkluzívneho pracovného prostredia, ktoré podporuje diverzitu jej ľudí.

Ďalšie podrobnosti o opatreniach a iniciatívach spoločnosti VGP v oblasti udržateľnosti aj o jej celkovej stratégii nájdete v podrobnej Správe o zodpovednosti spoločnosti na odkaze: https://www.vgpparks.eu/en/investors/publications/

Kontaktné údaje pre médiá:

Anna Palfiová
Crest Communications, a.s.

Tel: +421 903 664 575
e-mail:
anna.palfiova@crestcom.sk

Naďa Kováčiková

VGP - Industriálne stavby, s.r.o.

Tel.: +421 (0) 908 110 002

e-mail: nada.kovacikova@vgpparks.eu

O spoločnosti VGP

VGP je celoeurópsky developer, manažér, a vlastník špičkových logistických a semi-industriálnych nehnuteľností. Prevádzkuje plne integrovaný podnikateľský model s kapacitou a dlhodobou expertízou naprieč dodávateľským reťazcom. Spoločnosť má rozvinuté portfólio pozemkov (vo vlastníctve alebo zaistených) s rozlohou 10,94 milióna m² a strategicky sa zameriava na výstavbu business parkov. Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako belgický rodinný developer nehnuteľností v Českej republike. Na slovenský trh vstúpila v roku 2007 a aktuálne tu buduje tri parky s ďalšími lokalitami v príprave. Dnes, s viac ako 350 zamestnancami, VGP vlastní a prevádzkuje aktíva v 14 európskych krajinách, a to ako priamo, tak prostredníctvom niekoľkých 50:50 spoločných podnikov. K decembri 2021 predstavovala hrubá hodnota aktív spoločnosti VGP, vrátane 100 % spoločných podnikov, sumu 5,75 miliardy EUR a čistá hodnota aktív (EPRA NTA) spoločnosti bola 2,33 miliardy EUR. Spoločnosť VGP je kótovaná na burze Euronext Brussels. Ďalšie informácie nájdete na: http://www.vgpparks.eu.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.vgpparks.euSoubory ke stažení

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.