CZ SK EN

FIDELITY INTERNATIONAL: PROBÍRÁNÍ TROSKAMI, AKCIE PO AKCII

Vydáno dne: 14. 6. 2022 13:14 FIDELITY INTERNATIONAL

Obavy z pokračující války mezi Ruskem a Ukrajinou, napjaté dodavatelské řetězce, rostoucí inflační tlaky a obavy z možného recesivního zpomalení, tedy recese, vedly k oslabení všech trhů. „Nedávný vývoj na trhu je pro správce fondů velkou výzvou. Nyní se začínají objevovat příležitosti,“ vysvětluje Jeremy Podger, portfolio manager Fidelity International.

Dramatická korekce trhu, jaká nedávno proběhla, může být pro manažery fondů pokořující zkušeností. Do 20. května 2022 klesl index NASDAQ, který je měřítkem pro růstové investory o téměř 30 % ze svého maxima z listopadu loňského roku a za krátkou dobu od konce března o 20 %.

Podle některých jsou na vině rostoucí výnosy dluhopisů (a zejména rostoucí reálné výnosy), které matematicky znehodnocují výnosy v dlouhodobém období více než výnosy za krátkodobé období. "Dnešní výnos" se stává atraktivnějším ve srovnání s "výnosem zítra". Oceňovací spready v rámci trhu tak mají tendenci se zmenšovat, což také bylo vidět.

„Není však pochyb o tom, že masivní monetární stimuly na trzích způsobily distorze a euforii, které jsme nezažili od opojných dnů technologické bubliny v roce 2000. V USA jsme byli svědky nejen nadšené účasti drobných investorů, ale také makléřů, kteří se předháněli v ospravedlňování astronomických cen pomocí kreativních oceňovacích technik," vysvětluje Jeremy Podger.

Stojí za to připomenout si, co se stalo před dvaceti lety. NASDAQ dosáhl svého vrcholu v březnu 2000 a následně dosáhl až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 (navzdory šoku z 11. září a několika záporných čtvrtletních hodnotách HDP) absolutních i relativních minim. Celý cyklus trval přibližně pět let. Od začátku roku 1998 do konce roku 2002 měl index NASDAQ nižší výkonnost než index S&P 500, což znamenalo konec o 150 % lepší výkonnosti, která byla zaznamenávaná do března 2000. To neznamená, že by se špatně dařilo všem technologickým akciím. Podmínky způsobující bublinu však samozřejmě přivedly na trh obrovské množství společností v rané fázi vývoje, které vstoupily na růstový svět při neuvěřitelně vysokém ocenění, a jejich pády byly obecně pozoruhodné, což korekci ještě zhoršilo.

Nyní jsme svědky něčeho podobného. Index Renaissance IPO, který měří výkonnost nových emisí za poslední dva roky, se letos šokujícím způsobem snížil na polovinu2 (o cca 48 %). To nutí k zamyšlení, co si investoři mysleli, když se těchto IPO účastnili.

Možná to byla částečně touha napodobit úspěch, jaký v posledních letech zažilo mnoho investorů do rizikového kapitálu. Ti doufali, že ovládnou díky ranému vstupu na trh specializované odvětvové niky. Problém byl ale v tom, že mnoho emisí bylo oceněno tak, jako by již této dominance dosáhly. Stejně jako v roce 2000 se trh rozhodl ignorovat hrozby konkurence a zastarávání (připomeňme si smutné zániky společností AOL, Nokia a mnoha dalších). Toto uvažování však nyní neplatí. Medvědí trh láme trendu kosti a na tuto cestu se ještě nějakou dobu nevrátí.

Zatímco ocenění růstových akcií obecně a zejména technologií se ještě nezkorigovalo na své dlouhodobé průměry, zdá se, že je čas začít hledat nové příležitosti mezi dlouhým seznamem obětí. „Poslední dva roky jsme se většinou vyhýbali vysoce růstovým akciím, protože jsme se domnívali, že jejich ocenění v příštích několika letech pravděpodobně klesne. Toto riziko sice nezmizelo, ale je nyní menší hrozbou než dříve," vysvětluje Jeremy Podger.

„Například minulý týden jsme se sešli s jedním z našich analytiků, abychom diskutovali o společnostech zabývajících se genomikou. Genomika je fascinující oblast lékařské technologie, která je základem detekce a terapie rakoviny a diagnostiky genetických poruch. Tato oblast nás loni zaujala, ale nedokázali jsme ji srovnat s oceněním. Z deseti společností, které jsme zkoumali, jich sedm doposud kleslo o více než 60 %. Jedná se o rychle se měnící odvětví a konkurenční prostředí se neustále vyvíjí. Větší společnosti jsou zapojeny do patentových sporů a menší společnosti se snaží přeskočit zavedené firmy lepšími a levnějšími řešeními. Rizika u jednotlivých jmen zůstávají vysoká a v žádném případě není jasné, zda se v této oblasti setkáváme se skutečně výhodnými nabídkami," uzavírá Jeremy Podger.

Jsou tu stále některé dlouhodobější problémy trhu. Za prvé jsou to technologie. Mnoho technologických společností zaznamenalo během pandemie obrovské zrychlení růstu a nyní se musí přizpůsobit zpomalení a v některých případech i obratu. V příštích letech se v oblasti technologií jistě objeví mnoho nových příležitostí, ale stejně důležité bude, jak netechnologické společnosti začlení technologie a využijí je ke své konkurenční výhodě.

Za druhé, růst není jediná možnost. Jak bylo vidět za poslední půl rok, trest za zklamání u vysoce hodnocených růstových akcií může být mnohem větší než u levnějších hodnotových akcií. I po nedávné korekci jsou růstové akcie dražší (oproti očekávaným krátkodobým ziskům) než před pěti lety a hodnotové akcie jsou levnější, než byly. Manažery růstových fondů to letos zabolelo, ale lze pochybovat, že by některý z nich skutečně změnil svůj investiční postup. Takže zatímco se nyní rozbíhá hledání dobrých růstových akcií, které postihla tržní rutina, stále existuje mnoho hodnotových akcií, které vypadají atraktivně. Je to jeden z těch okamžiků, kdy se zdá, že je nejlepší začít hledat výjimečné příležitosti jak v růstových, tak v hodnotových táborech než se snažit schovávat uprostřed.

Zdroje a poznámky pod čárou:
1) Source: Fidelity International, Bloomberg, 20 May 2022. Returns for NASDAQ Composite Index in USD.
2) Source: Fidelity International, Bloomberg, 20 May 2022. Returns for The Renaissance IPO Index in USD. It is a diversified portfolio of US-listed newly public companies that provides exposure to securities under-represented in broad benchmark indices. IPOs that pass a formulated screening process are weighted by float, capped at 10% and removed after two years.


Pro více informací kontaktujte:

Eliška Krohová
Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 720 406 659
www.crestcom.cz
e-mail: eliska.krohova@crestcom.cz

Informace pro editory:
Fidelity International byla založena v roce 1969 a poskytuje investiční služby a produkty soukromým a institucionálním investorům. Od ostatních globálních investičních společností se liší zejména formou vlastnictví. Jedná o čistě privátní, soukromou společnost vlastněnou přímo členy zakládající rodiny a managementem firmy. Společnost klade veliký důraz na provádění podrobných analýz, na jejichž základě pak identifikují pro klienty nejvýhodnější investiční příležitosti. Její speciální týmy investičních analytiků a odborníků působí ve všech hlavních finančních centrech světa - v Londýně, Frankfurtu, Paříži, Hongkongu, Tokiu, Singapuru, Soulu, Dillí, Bombaji a v Sydney. V současné době administruje aktiva ve výši 87 mld. USD (assets under administration) a globálně pro klienty investovala 290 mld. USD ve 25 zemích napříč Evropou, Asií, Tichomořím, středním Východem a jižní Amerikou. V České republice Fidelity působí od roku 2012 a mezi její klienty patří celá řada významných institucionálních i privátních klientů, všechny významné banky, pojišťovny, finanční společnosti a nezávislí finanční poradci, kteří koncovým investorům zprostředkovávají investiční fondy této globální investiční společnosti.

Důležité upozornění
Toto je propagační materiál. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován.
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.
Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.
Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.
Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) - dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Fidelity Funds "FF" je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků.
Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).

MKAT10666

Soubory ke stažení

Obrázky
Graf_1_Index Renaissance IPO USA.png
Index Renaissance IPO USA vs. index S&P 500 přepočtený na výkonnost (1. ledna 2019 – 20. května 2022)
Grag_2_MSCI ACWI Value Index.png
MSCI ACWI Růst/Value Index vs. 10letý reálný výnos % (TIPS) – 1. ledna 2017 až 20. května 2022
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.