CZ SK EN

SKUPINA EFG CHYSTÁ PROJEKTY K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VÝKONOVÉ ROVNOVÁHY

Vydáno dne: 16. 8. 2022 10:05 ENERGY FINANCIAL GROUP

Energy financial group a.s. bude poskytovat služby výkonové rovnováhy. Pilotní projekt bude spuštěn v elektrárně na biomasu MOSTEK energo s.r.o. Na něj by pak měly navázat poskytováním podpůrných služeb i bioplynové stanice skupiny EFG v Rapotíně a ve Vyškově.

Na českém trhu s elektřinou je podle Energetického regulačního úřadu nedostatek poskytovatelů podpůrných služeb. Sezonní regulaci poskytují téměř výhradně uhelné elektrárny. Poptávka po těchto službách by navíc do budoucna měla růst s tím, jak se bude v energetickém mixu zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. Skupina EFG na tuto situaci reaguje a chce přispět ke stabilitě elektrické sítě. Poskytování služeb výkonové rovnováhy z obnovitelných zdrojů energie navíc plně zapadá do dlouhodobé koncepce skupiny.

Pilotní projekt tohoto druhu bude EFG spouštět ve své elektrárně MOSTEK energo s.r.o. „Je to první krok v rámci dlouhodobě zvolené strategie poskytování podpůrných služeb a využívání jejich synergických efektů. V rámci projektu instalace nového elektrokotle se budeme snažit využívat přebytků elektrické energie v síti pro vytápění přilehlého areálu,“ popisuje místopředseda správní rady a výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr. Tento podpůrný projekt by měl být prvním, avšak ne jediným v rámci energetických zařízení společnosti. „Do budoucna počítáme s tím, že služby výkonové rovnováhy budou poskytovat i naše bioplynové stanice. Ty jsou díky svým vlastnostem pro tento účel ideální,“ doplňuje Voltr.

České sdružení pro biomasu CZ Biom udává, že české bioplynky v sobě ukrývají potenciál podobný výkonu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Navíc je výroba bioplynu regulovatelná a předvídatelná. Právě to dělá z bioplynových stanic velice vhodné poskytovatele podpůrných služeb. Ty jsou schopny nabízet jak na denní bázi, kdy mohou vykrývat kolísavou výrobu jiných obnovitelných zdrojů, tak v rámci sezóny.

Předseda asociace CZ Biom Jan Habart k tomu říká: „Bioplynové stanice mohou řešit akumulaci energie nebo stabilizaci energetické soustavy tak, abychom mohli více využívat energii ze slunce, větru nebo vody a nemuseli se při tom spoléhat na uhelné zálohy. To je velmi důležité pro dekarbonizaci energetiky a snížení závislosti na fosilních zdrojích.” Zároveň dodává, že by problematice prospěla úprava legislativy: „Je potřeba připravit podmínky pro provozovatele a urychleně projednat změnu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Sousední Německo na této problematice pracuje již několik let a jejich bioplynky již běžně flexibilitu poskytují.

Rozvoj flexibility umožňuje novela zákona o POZE, která vstoupila v platnost 1. ledna 2022, do té doby využití potenciálu bioplynových stanic zákony do značné míry znemožňovaly.

Pro více informací kontaktujte:

Kamila Žitňáková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 725 544 106
e-mail:
kamila.zitnakova@crestcom.cz

O skupině EFG:

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Soubory ke stažení

Obrázky
EFG_Rapotin_2.jpg
EFG_Rapotin_2.jpg
efg-rapotin-bps (kopie 2).JPG
efg-rapotin-bps (kopie 2).JPG
EFG-Rapotin-BPS.jpg.webp
EFG-Rapotin-BPS.jpg.webp
mostek-energo-efg.jpeg
mostek-energo-efg.jpeg
mostek-energo-efg.jpeg.webp
mostek-energo-efg.jpeg.webp
Vyškov_3-scaled-e1597396241623.jpg.webp
Vyškov_3-scaled-e1597396241623.jpg.webp
Vyškov_13.JPG
Vyškov_13.JPG
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.