CZ SK EN

VÝSLEDKY VGP ZA PRVÝ POLROK 2022

Vydáno dne: 31. 8. 2022 13:13 VGP SK

VGP NV („VGP“ alebo „Skupina“), európsky poskytovateľ špičkových logistických a semiindustriálnych nehnuteľností, oznamuje výsledky za prvú polovicu roka, ktorá skončila 30. júna 2022:

Silný prevádzkový výkon viedol k čistému zisku vo výške 153,1 milióna EUR. Bola dosiahnutá hodnota 35,4 milióna EUR v podpísaných a obnovených nájomných zmluvách za prvú polovicu roka 2022, čo znamená celkový výnos z prenájmu po prepočte na rok vo výške 281,1 milióna EUR (+ 9,7 % doteraz za tento rok). K 30. júnu 2022 bolo vo výstavbe 40 projektov s celkovou plochou 1 346 000 m2, čo znamená ďalších 88,1 milióna EUR v ročných nájmoch po tom, čo budú projekty dostavané a plne prenajaté (87,4 % prenajaté vopred). Celkovo 206 000 m2 plochy projektov začatých v prvej polovici roku 2022 z 81,7 % bolo prenajatých vopred, čo predstavuje 11,1 milióna EUR v nájmoch po tom, čo budú projekty dostavané a plne prenajaté. Za prvú polovicu roku 2022 bolo dodaných 17 projektov s celkovou rozlohou 334 000 m2, z ktorých je 99,3 % prenajatých, čo predstavuje príjem 17,1 milióna EUR v nájmoch.

Silná likvidná pozícia v hodnote 730 miliónov EUR bude zrejme ďalej pozitívne ovplyvňovaná uzavretím počiatočného portfólia Štvrtého spoločného podniku a dokončením prác na VGP Parku Mníchov v druhej polovici roku 2022. Stav hotovosti bol podporený treťou transakciou s Druhým spoločným podnikom s čistými príjmami v hodnote 215 miliónov EUR za prvý štvrťrok roku 2022 a zahŕňa hrubé príjmy v hodnote 82 miliónov EUR ďalších dvoch transakcií uzavretých so spoločným podnikom k 1. júlu 2022. Očakávané sú minimálne hrubé príjmy v hodnote 73 miliónov EUR za dokončenie prác vo VGP Parku Mníchov v štvrtom štvrťroku 2022. Uzavretie počiatočného portfólia Štvrtého spoločného podniku je naplánované na štvrtý štvrťrok 2022. Revolvingový úver bol zvýšený o 50 % na 300 miliónov EUR (zatiaľ úplne nečerpaný).

Miera zadlženosti bola 35,2 % (33,5 % podľa pro forma²).

„Spolu s obnovením existujúcich a podpisom nových nájomných zmlúv v hodnote 35 miliónov EUR sme v prvom polroku zaznamenali silný rast, čo zapríčinilo výrazné zvyšovanie nájomného vo väčšine krajín. Tento rast nastal aj napriek obozretnejšiemu prístupu sektora e-commerce, v ktorom mnoho významných hráčov vyčkává s prenájmom na rok 2024 a ďalej,“ hovorí Jan Van Geet, výkonný riaditeľ VGP, a pokračuje: „Nestabilné trhy s energiami nielenže významne zvýšili náš potenciál príjmov z obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež umocnili záujem našich nájomcov prejsť na spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem zavedených bášt v Nemecku a Holandsku teraz rozbiehame solárne projekty takmer vo všetkých regiónoch na základe priameho dopytu nájomcov.“

„Hoci sme v prvej polovici roka pristupovali k akvizíciám pozemkov opatrnejšie, dôležitým vedľajším efektom nestabilných energetických trhov je, že pre nás vytvárajú obrovské príležitosti na rast. Koniec koncov to urýchľuje potrebu energeticky neefektívnych priemyselných odvetví prebudovať sa a prejsť na udržateľnejšie a energeticky úspornejšie zázemia a prevádzky. Jedným z ďalších dôsledkov je, že dávajú do predaja svoje staré továrne stojace väčšinou v lukratívnych lokalitách, čo pre VGP predstavuje zaujímavé príležitosti na prestavbu týchto brownfieldov,“ dodáva Jan Van Geet a sumarizuje: „Silná kapitálová pozícia je dôležitá najmä teraz, keď sa takéto atraktívne príležitosti v oblasti brownfieldov objavujú stále častejšie. Významná recyklácia finančných zdrojov prostredníctvom uzavretých a očakávaných transakcií so spoločnými podnikmi posilňuje našu súvahu a podporuje našu flexibilitu, aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať čo najlepšie služby. Zároveň tiež vytvára významnú hodnotu pre všetky zúčastnené strany.“

Plné znenie správy: VGP's results for first half 2022

O spoločnosti VGP

VGP je celoeurópsky developer, manažér, a vlastník špičkových logistických a semi-industriálnych nehnuteľností. Prevádzkuje plne integrovaný podnikateľský model s kapacitou a dlhodobou expertízou naprieč dodávateľským reťazcom. Spoločnosť má rozvinuté portfólio pozemkov (vo vlastníctve alebo zaistených) s rozlohou 11.28 milióna m² a strategicky sa zameriava na výstavbu business parkov. Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako belgický rodinný developer nehnuteľností v Českej republike. Dnes, s viac ako 360 zamestnancami, VGP vlastní a prevádzkuje aktíva v 16 európskych krajinách, a to ako priamo, tak prostredníctvom niekoľkých 50:50 spoločných podnikov. K decembru 2021 predstavovala hrubá hodnota aktív spoločnosti VGP, vrátane 100% spoločných podnikov, sumu 5,75 miliardy EUR a čistá hodnota aktív (EPRA NTA) spoločnosti predstavovala 2,33 miliardy EUR. Spoločnosť VGP je kótovaná na burze Euronext Brussels.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.vgpparks.eu

Kontaktné údaje pre médiá:

Anna Palfiová

Crest Communications, a.s.

Tel: +421 903 664 575

e-mail: anna.palfiova@crestcom.sk

Naďa Kováčiková

VGP - Industriálne stavby, s.r.o.

Tel.: +421 (0) 908 110 002

e-mail: nada.kovacikova@vgpparks.euV porovnaní s 31. decembrom 2021 a vrátane 100 % hodnoty spoločných podnikov.

² Vrátane 82 miliónov EUR v hotovosti pripočítaných k 1. júlu 2022 v rámci dvoch transakcií uzavretých so spoločným podnikom. Stav hotovosti k 30. júnu 2022 predstavoval 648 miliónov EUR.

Soubory ke stažení

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.