CZ SK EN

OPEN SOURCE – INOVÁCIA AKO FILOZOFIA

Vydáno dne: 29. 9. 2022 11:07 DACHSER SLOVAKIA

Softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom vedie k neustálemu vytváraniu nových IT systémov a obchodných modelov. Spoločnosti musia čeliť trendu open-source v oblasti digitalizácie.

Spoločnosti už analyzujú Open source je jedným z najpôsobivejších vývojových trendov v histórii digitalizácie. Tento termín, ktorý vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi a ktorému sa mnohí v prvých rokoch vysmievali, dnes označuje jednu z najúspešnejších metód globálneho vývoja softvéru. Ide o filozofiu inovácií, ktorá sa vyznačuje predovšetkým transparentnosťou, spoluprácou a prístupnosťou - ktokoľvek má právo používať, šíriť a upravovať zdrojový kód softvéru prakticky bez obmedzenia. O tom, aký dôležitý je open source pre rozvoj digitalizácie, svedčí skutočnosť, že mnoho kľúčových IT infraštruktúr vo verejných orgánoch a podnikoch je založených na komponentoch s otvoreným zdrojovým kódom. Otvorený zdrojový kód sa používa aj v tak známych aplikáciách, ako sú programovacie jazyky Java a Python, operačné systémy Linux a Android, webový prehliadač Firefox alebo služba pre zasielanie správ Signal.

Self-driven

Zatiaľ čo veľké, predovšetkým americké technologické spoločnosti už dávno pochopili význam tohto spôsobu vývoja a distribúcie a využili jeho výhody pre svoje podnikanie, ostatní majú často stále problém aktívne využiť potenciál open source pri vývoji softvérových inovácií. Hlavná výhoda pre firmy ako užívateľov softvéru s otvoreným zdrojovým kódom spočíva v možnosti rýchlo zavádzať nové zaujímavé súčasti kódu a aplikácie bez veľkých počiatočných investícií alebo licenčných zmlúv. Aktívny vývoj, zdokonaľovanie a "darovanie" open-source kódu navyše pomáha stanovovať IT štandardy, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k zníženiu nákladov na vývoj a údržbu. To zase pomáha účastníkom vytvárať podiel na trhu a zavádzať nové obchodné modely.

Úspech v tejto oblasti samozrejme závisí od toho, či si spoločnosti uvedomujú základnú filozofiu open source: vývojári softvéru sú vnútorne motivovaní - často na základe vnímateľnej (budúcej) pridanej hodnoty - na začatie projektov open source alebo na účasť na prebiehajúcich aktivitách. Kreatívni programátori, ktorí udržujú a zdokonaľujú vytvorené nástroje, to nerobia primárne pre peniaze, ale pre nadšenie z toho, že vytvárajú niečo nové a sú súčasťou zmysluplnej komunity.

Hlavná výhoda pre spoločnosti ako užívateľov softvéru s otvoreným zdrojovým kódom spočíva v možnosti rýchlo zavádzať nové zaujímavé súčasti kódu a aplikácie bez veľkých počiatočných investícií alebo licenčných zmlúv. Aktívny vývoj, zdokonaľovanie a „darovanie" kódu s otvoreným zdrojovým kódom navyše pomáha nastaviť IT štandardy, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k zníženiu nákladov na vývoj a údržbu.

Hnutie open-source získalo obrovskú podporu vďaka výkonným platformám, ktoré mnohým programátorom a priaznivcom uľahčujú spoluprácu na projektoch. Celosvetovo najznámejšou a najúspešnejšou platformou je GitHub, ktorá v súčasnej dobe registruje viac ako 200 miliónov repozitárov (úložísk pre open-source projekty) a viac ako 73 miliónov vývojárov. Využíva napríklad TensorFlow alebo Kubernetes, kde sú umiestnené základné technológie budúcnosti pre aplikácie umelej inteligencie a cloud computing. GitHub zároveň slúži ako platforma, kde vývojári môžu získať uznanie komunity a nadviazať kontakt s firmami. GitHub jasne ukazuje, aké očakávania a peňažné hodnoty sú s open source spojené. Softvérový gigant Microsoft kúpil tento start-up za 7,5 miliardy dolárov v roku 2018, kedy mala platforma GitHub iba desať rokov.

Projekty s open source kódom sú často financované neziskovými nadáciami a združeniami, ako sú Cloud Native Computing Foundation, Eclipse Foundation alebo Apache Software Foundation. Tieto organizácie sú tiež podporované mnohými spoločnosťami zvučných mien, ako sú AWS, Microsoft, Google, Apple, SAP, IBM, Bosch, Daimler alebo Siemens. Okrem finančnej podpory ponúkajú tieto nadácie a združenia aj možnosť spolupracovať naprieč spoločnosťami a podieľať sa na formovaní vývoja príslušných nástrojov a štandardov. Vďaka nadácii Open Logistics Foundation - ktorú koncom roka 2021 založila spoločnosť Dachser spolu s ostatnými poskytovateľmi logistických služieb a ktorá je prístupná pre všetky spoločnosti - sa teraz aj európsky logistický priemysel púšťa do aktívneho využívania open source kódu pre ďalší rozvoj.

Filozofia s potenciálom

Rovnako ako každý inovačný projekt, ani projekty s open source kódom nemajú zaručený úspech a spája sa s nimi množstvo problémov. Základným východiskom všetkých projektov je výber správnej licencie na použitie, ktorá bude vyhovovať požiadavkám firiem a zároveň bude akceptovaná komunitou vývojárov. Existujú pre to osvedčené celosvetové štandardy, ako sú Apache v2, GNU a MIT, ale je dôležité porozumieť právnemu rámcu a správne ho používať. Kľúčové je tiež nadchnúť pre projekt kreatívnych vývojárov a priaznivcov a zabezpečiť ich dlhodobý záväzok k projektu. Pokiaľ sa firmám podarí aj toto, urobia dva veľmi dôležité kroky na ceste k úspešnému open-source projektu.

V budúcnosti budú globálne informačné systémy stále častejšie ovplyvňované softvérom založeným na otvorenom zdrojovom kóde. Napríklad Európska komisia koncom roka 2021 oznámila, že celý svoj softvér sprístupní v podobe open source v centrálnej databáze pre všeobecné použitie a vývoj. Tento nezvratný trend smerom k vývoju slobodného a otvoreného softvéru ovplyvní aj dodávateľské reťazce všetkých priemyselných odvetví. Každý, kto sa podieľa na logistickom reťazci, by preto mal preskúmať potenciál a výzvy tejto mocnej metódy a pokiaľ je to možné, aktívne sa podieľať na utváraní tejto digitálnej budúcnosti.

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.

Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com

DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Soubory ke stažení

Obrázky
obr.1_rdax_65.jpg
Rubrika “Z laboratória budúcnosti“ predstavuje zistenia z divízie korporátneho výskumu a vývoja, ktorá úzko spolupracuje s rôznymi oddeleniami a pobočkami, ako aj s laboratóriom DACHSER Enterprise Lab vo Fraunhofer IML a ďalšími výskumnými a technologickými partnermi.
obr.2_rdax_65.jpg
Open source je jedným z najpôsobivejších vývojových trendov v histórii digitalizácie.
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.