CZ SK EN

SKUPINA EFG INVESTUJE DO NOVÝCH JEDNOTEK PRO VÝROBU BIOMETANU, DO ROKU 2024 CHCE MÍT ČTYŘI

Vydáno dne: 22. 11. 2022 8:34 ENERGY FINANCIAL GROUP

Investiční skupina Energy financial group a.s. (EFG) bude za účelem navýšení produkce biometanu v příštích dvou letech instalovat tři nové jednotky výroby tohoto zeleného plynu. Díky investicím do upgradingu pro několik zdrojů, které mají překročit 120 milionů korun, se do konce roku 2024 chystá provozovat celkem čtyři produkční místa. Jejich celková kapacita včetně stávající rapotínské stanice má přesáhnout 90 GWh/rok.

V Evropské unii se v rámci plánu REPowerEU počítá s navýšením produkce biometanu do roku 2030 na 35 miliard metrů krychlových jakožto udržitelné a lokálně vyráběné alternativy ke zhruba 20 % zemního plynu dováženého z Ruska. Biometan by se tak v blízké budoucnosti měl stát jednou z velmi důležitých součástí evropské produkce. V Česku jej nicméně doposud vyrábějí a zároveň dodávají přímo do sítě pouze dvě stanice, včetně naší odpadářské bioplynky v Rapotíně.

„Je nezpochybnitelné, že pro naplnění ambiciózních evropských cílů je nutné rozběhnout další bioplynové sta-nice pro výrobu biometanu. Jednou z našich priorit je tak investovat v této oblasti do pořízení a instalace technologií, které budou zajišťovat stabilitu elektrické sítě, dodávek plynu a tepla, čímž povedou k výraznější energetické soběstačnosti. Již v příštím roce chystáme další rozvoj portfolia EFG, a to jak výrazným rozšiřováním kapacit našich současných projektů, tak prostřednictvím nových akvizic doma i v zahraničí," řekl místopředseda správní rady a výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

S cílem rozšířit proces výroby biometanu se skupina EFG rozhodla investovat do pořízení tří nových jednotek na úpravu bioplynu na biometan. Ty mají spolu s EFG Rapotín BPS dodávat do sítě lokální biometan o celkové roční kapacitě přesahující 90 GWh. Modernizací a rozšířením projde v první řadě stávající bioplynová stanice EFG Vyš-kov BPS. Projekt instalace dalších dvou jednotek na nové zdroje bude probíhat v průběhu let 2023-2024. I nadále se skupina EFG bude zaměřovat na výrobu biometanu především z biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstovaných plodin. Nově instalované výrobny mají přitom disponovat ještě větší kapacitou, než má v současné době ta v Rapotíně. Celkové investice do nákupu těchto jednotek, které již byly zahájeny, mají včetně stavebních prací v rámci jejich instalace přesáhnout 120 milionů Kč.

Skupina EFG by tak do roku 2024 měla mít v provozu celkem čtyři jednotky pro výrobu biometanu. Kromě toho plánuje i další podobné projekty, čímž reflektuje stále se zvyšující poptávku po plynu vyráběném z lokálních obnovitelných zdrojů. Bioplynové stanice, které projdou konverzí na výrobu biometanu, mohou zároveň pracovat s akumulací energie nebo stabilizací energetické soustavy tak, abychom všichni mohli více využívat energii ze slunce, větru, vody a dalších obnovitelných zdrojů. Jsou tak vhodným doplňkem k energetickému mixu, který má ambici stát se méně závislým nejen na importu, ale také na uhelných zálohách.

Pro více informací kontaktujte:
Kamila Žitňáková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 725 544 106
e-mail: kamila.zitnakova@crestcom.cz

O skupině EFG:
Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a pro-vozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energe-tického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOS-TEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené" energie konco-vým zákazníkům a „tridimgastro.cz" umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost EFG Educa, z.ú. se věnuje tvorbě vzdělávacích seminářů pro žáky předškolního věku, základních i středních škol, které jsou zaměřeny na enviro-mentální témata a ochranu životního prostředí. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Soubory ke stažení

Obrázky
Jednotka upgrandingu pro výrobu biometanu.jpeg
Jednotka upgradingu pro výrobu biometanu
vyroba-biometanu-rapotin.JPG
Výroba biometanu Rapotín
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.