CZ SK EN

PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PODPORUJE NOVĚ I FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Vydáno dne: 19. 11. 2015 15:32 DZ DRAŽICE + NIBE

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vyhlásily 3. výzvu programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných domů mohou od 22. 10. 2015 zasílat žádosti o dotace. Tato výzva přináší řadu novinek, které povedou k dalšímu snižování energetické náročnosti domů, většímu využívání obnovitelných zdrojů a snižování závislosti na fosilních palivech. Mezi nejzásadnější z nich patří možnost zažádat o příspěvek také na malé fotovoltaické systémy, které dosud nebyly do programu zahrnuty. Co nové opatření přinese, přiblíží největší český výrobce ohřívačů vody společnost Družstevní závody Dražice, která vyvinula ve spolupráci s firmou Logitex bojlery uzpůsobené k fotovoltaickému ohřevu vody.

Do programu Nová zelená úsporám byla zařazena řada podstatných změn. Vůbec poprvé se nejedná o krátkodobou akci, která je ukončena po několika měsících, případně při dočerpání poskytnutých finančních prostředků. Výzva je nyní kontinuální, přijímání nových žádostí o dotace na podporu energeticky úsporného bydlení bude uzavřeno až v roce 2021. Inovován byl rovněž příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva. Ten je vyplácen v rámci tzv. kotlíkových dotací, které je ovšem možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Do něj byla nově zahrnuta podpora instalace malých fotovoltaických systémů. „Výhodou kontinuální výzvy je, že si žadatel může vše pečlivě naplánovat a přizpůsobit svým časovým i finančním možnostem. Za velmi pozitivní považujeme, že se program postupně rozšiřuje na další ekologické způsoby výroby a využívání energie. Na jaře do něj byla zařazena tepelná čerpadla, nyní fotovoltaický systém pro ohřev vody nebo výrobu elektřiny k přímé spotřebě," popisuje výhody této výzvy Karel Pacourek, generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice.

Díky fotovoltaice ohřev vody zadarmo
Kromě příspěvků na celkové snížení energetické náročnosti stavby mohou zájemci žádat o podporu na dílčí úpravy - výměnu oken a dveří, zateplení domu, instalaci systému řízeného větraní a výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární termické a fotovoltaické systémy. Výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % doložených způsobilých výdajů. Maximální výše je stanovena na 5 mil. Kč. V programu bude v průběhu let rozděleno celkem 27 mld. korun, pro příští rok se počítá s částkou 2,85 mld. Kč. „Na fotovoltaický systém určený primárně pro ohřev vody bude možné získat až 35 000 korun. Základem tohoto ekologicky šetrného systému je využití sluneční energie, jež se mění pomocí fotovoltaických článků na stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. V případě dražických ohřívačů vody je v něm umístěna unikátní suchá topná spirála, která je vyrobená speciálně na zpracování dodaného stejnosměrného proudu. Při tomto způsobu napojení na fotovoltaické panely nevznikají žádné ztráty elektrické energie. Navíc je zajištěna tepelná ochrana, bezpečná regulace celého systému a úspora energie i výdajů. Ještě výraznější úspory nákladů je možné dosáhnout instalací našeho LXDC Power Boxu, což je elektrické zařízení sloužící k dosažení maximálního energetického zisku. Jeho instalací se splní podmínka pro získání dotace, která určuje, že fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci," říká Karel Pacourek.

Vývoj jde kupředu - nový hybridní ohřívač vody
Fotovoltaický systém, který sestavila společnost Družstevní závody Dražice spolu s firmou Logitex, obdržel během svého vývoje řadu certifikátů. Vše začalo v roce 2012, kdy byly představeny nové modelové řady "M" a "M+K". Brzy poté zhotovila ohřívač vody LX ACDC/M+KW 200 l. „V loňském roce jsme uvedli na trh inteligentní systém výroby elektřiny a přímého ohřevu vody z fotovoltaiky s cílem maximálního využití takto vyrobené energie v domácnosti. Hybridní ohřívač vody LX ACDC/M+K z Družstevních závodů Dražice lze napojit na dva samostatné okruhy. Jeden na elektřinu ze sítě a druhý na elektřinu z fotovoltaických panelů. Stačí k bojleru připojit dva kabely a otočit termostatem, čímž se aktivuje okruh na fotovoltaický zdroj," vysvětluje Karel Pacourek.

Dotace na fotovoltaický systém až 100 000 Kč
Počáteční investice se majitelům fotovoltaických panelů a připojených zařízení vrátí formou státní podpory a v podobě nižších plateb za energie. Systém je navíc možné využít nejen k ohřevu vody, ale také jako malou elektrárnu pro potřeby vlastní domácnosti. V tomto případě lze po splnění všech podmínek programu Nová zelená úsporám zažádat o dotaci až 100 000 Kč. „Při ohřevu vody pomocí fotovoltaických systémů z DZ Dražice je možné řídit vzniklé přebytky energie. Naším patentovým řešením je regulace tepelných ochranných prvků a dvou spirál, které lze zcela bezpečně odpojit od zdroje a využít nadbytek proudu jiným způsobem. Činnost fotovoltaických panelů totiž nemusí být přerušena po ohřátí vody v zásobníku. Přebytečná elektrická energie může být poté přesměrována do měniče, kde se změní stejnosměrný proud na střídavý. Ten je následně dodáván do vnitřní sítě domu, kde je využíván při spotřebě v domácnosti," dodává Karel Pacourek.

O společnosti Družstevní závody Dražice a skupině NIBE
Družstevní závody Dražice, člen skupiny NIBE, jsou největším výrobcem ohřívačů vody v České republice, známým po celé Evropě. Své výrobky s jedinečným systémem topných keramických těles vyvážejí do 40 zemí celého světa. V Česku mají více než 50% podíl na trhu. Historie společnosti se píše již od roku 1900. Ohřívače vody pod značkou DZ Dražice začala vyrábět v roce 1956. V roce 2006 se firma stala součástí švédské společnosti NIBE Industrier AB, která má tři divize. Jednou z nich je NIBE Energy Systems, která dodává výrobky pro vytápění, ohřev vody a ventilaci pro domácnosti i průmyslové objekty. Do této divize spadají tepelná čerpadla NIBE, jejichž výhradním dodavatelem pro Českou republiku a Slovensko je společnost Družstevní závody Dražice.
Základní činností společnosti DZ Dražice je výroba a prodej ohřívačů vody a akumulačních nádrží. Jedná se o modely v provedení svislém, vodorovném, stacionárním, elektrickém a kombinovaném v objemech od 5 l do 1000 l. Dále pak vyrábí nepřímotopné stacionární zásobníky (výměníky) vody o objemech od 100 l do 1000 l. DZ Dražice nabízí rovněž hybridní ohřívače vody, které lze napojit na elektřinu ze sítě i na fotovoltaické panely. Neméně důležitým předmětem činnosti je i výroba zásobníků vody s nepřímým ohřevem pro výrobce plynových kotlů. DZ Dražice vlastní výrobní závod s několika linkami v Dražicích a Luštěnicích nedaleko Benátek nad Jizerou.
Cílem DZ Dražice je upevnit vedoucí postavení na trhu s bojlery v České republice a posílit svou pozici mezi nejlepšími evropskými firmami v oboru. Společnost stojí na pevných základech, kterými jsou dlouholetá tradice, vysoká kvalita produktů, nadstandardní služby zákazníkům a zodpovědnost společnosti vůči životnímu prostředí.


Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Kukaňová
Tel.: +420 731 613 618
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Crest Communications, a.s.
Marie Cimplová
Tel.: +420 731 613 602
e-mail: marie.cimplova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

www.dzd-fv.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
DZD_fotovoltaika_LX ACDC_M_KW 200 ABC.jpg
Ohřívač vody LX ACDC/M+KW 200 ABC
DZD_Schéma fotovolt. systému.png
Schéma zapojení fotovoltaického systému
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.