CZ SK EN

REKONSTRUKCE V DIGITÁLNÍ ÉŘE: OBCHODNÍ DŮM IKEA V BRNĚ SE PROMĚNIL ZA PLNÉHO PROVOZU

Vydáno dne: 12. 4. 2023 10:00 PLANRADAR ČR

Od rozmachu výstavby prvních obchodních domů v tuzemsku již uběhlo přes dvacet let, takže se nyní v řadě případů hlásí ke slovu rekonstrukce. Během uplynulých let totiž došlo nejen k zásadnímu vývoji v oblasti zákaznického chování, ale také k nástupu nových technologií a trendů včetně většího důrazu na design a udržitelnost. Rozsáhlá modernizace tudíž zůstává jedinou možností, jak udržet krok s dobou a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu. Navíc při správném plánování a řízení výstavby, ideálně s využitím digitální platformy, která pomáhá se sdílením dat a informací v reálném čase a současně s efektivní koordinací případných vad a nedodělků, může proběhnout i za plného provozu. Příkladem je právě dokončená rekonstrukce a rozšíření obchodního domu IKEA v Brně, který je součástí nákupního centra Avion Shopping Park. Své zkušenosti a postřehy z výstavby prezentuje Ing. Adam Paulenda, projektový manažer společnosti DELTA Group ČR, která celý projekt koordinovala a řídila s využitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Přestavba obchodního domu IKEA v Brně

Nábytkářský řetězec IKEA zahájil rekonstrukci a rozšíření svého brněnského obchodního domu v únoru 2022 a kolaudace proběhla v závěru března 2023. Přestavba tedy byla realizována po dobu jednoho roku, během něhož probíhaly stavební činnosti 7 dní v týdnu 24 hodin denně, a to při zachování plného provozu. Cílem přestavby byla celková modernizace prostor: úprava prodejny, rekonstrukce samoobslužného skladu, rozšíření restaurace a vylepšení gastro zázemí. Velký důraz byl také kladen na nová udržitelná řešení. Projekt tak aspiruje na mezinárodně uznávaný certifikát BREEAM ve standardu Very Good. Jednou ze zásadních investic bylo pořízení tepelných čerpadel, díky kterým obchodní dům plně přešel na alternativní variantu vytápění, a instalace fotovoltaiky na střeše, která bude dodávat zelenou energii s výkonem 510 kWp. Ta pokryje až 20 % spotřeby energie. Pro zákazníky zde navíc vzniknou nabíjecí stanice pro elektromobily.

Generálním dodavatelem projektu byla společnost IMOS Brno, řízení a koordinaci přestavby zajišťovala DELTA Group ČR. Celková užitná plocha objektu se rozšířila o 1 200 m2. Náklady na straně investora dosáhly cca 0,5 miliardy Kč.

Hlavní odpovědnost DELTA Group ČR při rekonstrukci a rozšíření brněnského obchodního domu IKEA spočívala v kompletním projektovém řízení. Společnost zajišťovala technický dozor a kontrolu nákladů, koordinovala mezinárodní tým zhotovitelů a dohlížela na bezpečnost práce. Přestavba probíhala na přání investora za plného provozu, což s sebou neslo zvýšené požadavky na koordinaci stavebních činností s provozními potřebami obchodního domu. DELTA řídila jednotlivé subdodavatele tak, aby stavební práce co nejméně rušily zákazníky. To mimo jiné zahrnovalo kompletní oddělení stavebních záborů pomocí protiprašných stěn a oplocení, zvýšené nároky na čistotu, provádění hlučných a prašných prací pouze v nočních hodinách mimo otevírací dobu a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. „Každopádně přestavba obchodního domu za stálého provozu byla velkou výzvou i z pohledu velkého množství dílčích přejímek. Ty často vedly k nadměrnému počtu vad a nedodělků za různé profese. Z toho důvodu jsme hledali systémové řešení, které by zefektivnilo veškeré přejímací procesy,“ komentuje Adam Paulenda a pokračuje: „Osobně jsem se s digitální platformou od PlanRadaru poprvé setkal při dokončování výškové budovy Unity Tower v Krakově. Na projektu obchodního domu IKEA jsme ji zavedli v průběhu realizace úvodní fáze, která spočívala v přestavbě samoobslužného skladu, a to především kvůli efektivnímu reportingu při předávání investorovi. Proces zavádění PlanRadaru byl velmi rychlý. Platforma je naprosto intuitivní, takže její používání jsem kolegům vysvětlil přímo na stavbě a hned jsme ji otestovali během první pochůzky na konkrétních případech. Vzhledem k tomu, že se osvědčila, jsme postupně začali využívat i její další funkcionality.“

Nakonec společnost DELTA Group ČR využívala PlanRadar hlavně pro zaznamenávání vad a nedodělků, ale zároveň i pro evidenci požadavků od investora na vícepráce. Adam Paulenda vysvětluje: „PlanRadar umožňuje propojit komunikaci mezi technickým dozorem, investorem a zhotovitelem v rámci jednoho systému pro odstraňování vad a nedodělků na stavbě. To nám velmi usnadnilo celkovou správu a urychlilo tvorbu předávacích protokolů stejně jako vyhodnocování statistických údajů o průběhu stavby pomocí funkcí tiketů a různých variant reportů. Odpadla nám tak práce s vyplňováním řady nepřehledných tabulek a posílání velkého množství e-mailů a fotografií.“

Přínosy PlanRadaru v praxi

Zavedení PlanRadaru přináší celé spektrum benefitů, které jsou patrné zejména v oblasti úspory času, redukci návštěv na stavbě, eliminování papírových dokumentů a zefektivnění komunikace. „U činností, u kterých jsme používali PlanRadar, pozoruji úsporu času o 60 až 70 %. Vytvoření tiketu pro vady a nedodělky je velmi rychlé, přičemž zabere přibližně jednu minutu. Další čas je možné ušetřit díky méně častým návštěvám na stavbě, a to až o polovinu. Tyto procesy by jinak zabraly desítky hodin práce týdně navíc,“ popisuje Adam Paulenda a pokračuje: „Výrazné zlepšení spatřuji i v naší týmové spolupráci a komunikaci. Díky PlanRadaru jsme si nemuseli všechno sdělovat osobně anebo skrze e-maily, ve kterých se spousta detailů ztratí. V PlanRadaru se vše řeší jasně a přehledně na jednom místě. Dále jsme zcela upustili od papírových plánů na stavbě. Používali jsme pouze výkresy v digitálním formátu uložené v aplikaci, kterou jsme si zobrazovali na tabletu či telefonu. Co se týče celkového úbytku papírové dokumentace, tak posun je zcela zásadní. Odhaduji až o 30 %.“

V době kolaudace projektu bylo vytvořeno přibližně 1 700 tiketů vad a nedodělků. Do digitální podoby byla převedena kompletní výkresová část, přičemž v praxi se využívalo cca 5 hlavních výkresů pro zadávání tiketů. V PlanRadaru vzniklo také 100 % reportů týkajících se vad a nedodělků na stavbě, což bylo nejenom praktické, ale taktéž to šetřilo životní prostředí.


Shrnutí – PlanRadar a DELTA Group ČR na projektu IKEA v Brně (rekonstrukce a rozšíření)

*Používání PlanRadaru ušetřilo až 50 % návštěv na stavbě

*Efektivita spolupráce s užíváním PlanRaradu vzrostla o 30 %

*Tvorba a distribuce jednoho tiketu zabrala cca 1 minutu

*Digitalizována byla kompletní výkresová část

*Používáním PlanRadaru se snížilo množství papírů na stavbě až o 30 %

*100 % reportů vad a nedodělků se tvořilo v PlanRadaru

*Na projektu vzniklo cca 1 700 tiketů vad a nedodělků

*Celková úspora času spojená s používáním PlanRadaru byla kolem 60-70 %

*DELTA Group ČR aktuálně používá PlanRadar na dalších 6 projektech v České republice

Snadná cesta k digitalizaci

Navíc rekonstrukce je možné provádět při zachování dosavadního provozu. PlanRadar se ukazuje jako praktický nástroj digitalizace ve stavebnictví jak pro začátečníky, tak pokročilé, jelikož umožňuje snadnou implementaci a nabízí užitečné funkce přizpůsobené každodenním potřebám stavebních profesionálů. „PlanRadar považuji za opravdu jednoduchý nástroj, který je ideální nejen pro koordinaci vad a nedodělků, ale i tvorbu předávacích protokolů atd. Jeho přidaná hodnota je nesporná, a navíc použití zvládne opravdu každý,“ uzavírá Adam Paulenda.

Více o skupině DELTA Group, využívající platformu PlanRadar

DELTA Group ČR je součástí mezinárodní skupiny firem DELTA poskytující komplexní služby v oboru pozemního stavitelství. Svým klientům nabízí služby v oblasti architektury, služby generálního projektanta včetně BIM projekce budov, projektové přípravy, stavebního managementu, výběrového řízení, digitálního datového prostředí, certifikace udržitelnosti budov a IT služeb a podpory. Společnost se zabývá prakticky všemi fázemi plánování a realizace budov od jejich přípravy přes výstavbu, optimalizaci nákladů během následného provozu až po případné ukončení životního cyklu recirkulací použitých materiálů. Z hlediska segmentu realit se zaměřuje jak na rezidenční, tak komerční objekty jako průmyslové a kancelářské budovy, hotely či obchodní centra, ale i stavby veřejného sektoru.

Společnost byla založena v roce 1977 v Rakousku, přičemž na českém trhu působí přes 30 let. Od svého vzniku se vyprofilovala v nadnárodní společnost s pobočkami ve čtyřech zemích: Rakousku, České republice, Slovensku a na Ukrajině, nicméně prakticky působí v celém regionu střední a východní Evropy a dále expanduje. V současné době má přes 400 zaměstnanců a podílí se na realizaci více než 500 projektů ročně o celkové hodnotě 5 miliard eur.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Denisa Kolaříková
Account Manager
Gsm: +420 731 613 606
email:
denisa.kolarikova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Tereza Štosová

Account Executive

Gsm: +420 778 495 239
email:
tereza.stosova@crestcom.cz

PlanRadar GmbH

Radek Vodička

Digital Marketing Manager Czech Republic

email: r.vodicka@planradar.com

www.planradar.com


O PlanRadaru
PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály fungující na bázi SaaS (z anglického Software as a Service neboli „software jako služba“). Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoliv přes internet. Využít ji lze pro stavební dokumentaci a dozor na stavbě, řízení závad a úkolů, při předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu atd. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) je možné sledovat, zaznamenávat a sdílet se svým týmem jakýkoli druh informací prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovního postupu zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje chybovost a šetří čas: zákazníci PlanRadaru hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 120 000 uživatelům z více než 65 zemí sledovat, připojovat se a řešit stavební a realitní projekty po celém světě. Více o společnosti naleznete na
www.planradar.com/cs/.

Soubory ke stažení

Obrázky
Adam Paulenda_WEB_na sirku.jpg
Adam Paulenda_WEB_na sirku.jpg
Ikea Brno_construction supervision_DELTA Group_image (38).jpg
Ikea Brno_construction supervision_DELTA Group_image (38).jpg
Ikea Brno_project koordination_DELTA Group_image (37).jpg
Ikea Brno_project koordination_DELTA Group_image (37).jpg
Ikea Brno_project management_DELTA Group_image (36).jpg
Ikea Brno_project management_DELTA Group_image (36).jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.