CZ SK EN

SLUŽBA „TŘÍDÍM GASTRO“ SLAVÍ DVA ROKY PROVOZU. ZE SKLÁDEK ODKLONILA UŽ PŘES 1 200 TUN KUCHYŇSKÉHO ODPADU

Vydáno dne: 23. 5. 2023 9:27 ENERGY FINANCIAL GROUP

Projekt „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), který se zaměřuje na separaci, svoz a recyklaci kuchyňského odpadu od komerčních i komunálních původců, letos oslavuje druhé výročí založení. Mnohé obce a města po pilotním sběru rozšířily počty recyklačních nádob. Nejvíc se jich nachází v Šumperku a v Opavě.

Ke dvaceti českých měst a obcí je zapojeno do projektu „Třídím gastro" skupiny EFG, který odstartoval v květnu roku 2021 v Šumperku. Za dva roky provozu se z měst a obcí, ale také ze školních jídelen a komerčních gastroprovozů, podařilo vytřídit z více než 3 000 nádob přes 1 200 tun gastroodpadu. V bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS byl tento odpad recyklován jako obnovitelný zdroj pro produkci zelené elektřiny, tepla a biometanu, který je jedinou dostupnou alternativou fosilního zemního plynu.

„Rozšíření třídění využitelných surovin o kuchyňské odpady jsme v Šumperku vnímali jako přirozený vývoj snahy zmírnit zatížení životního prostředí našeho města. Další motivací byl i neustále se zvyšující poplatek za skládkování v následujících letech. Služba nám umožnila rozmístit po městě v pilotním sběru okolo čtyř desítek nádob na gastroodpad a díky vysoké aktivitě občanů tento odpad třídit, letos jejich počet navýšíme až na téměř 140," vysvětluje Dana Krňávková, vedoucí odboru životního prostředí Šumperka.

Stejné motivy vedly ke zřízení projektu recyklace také například představitele města Opavy, která se k projektu připojila v dubnu loňského roku. I tady byl sběr po pilotní fázi rozšířen. „Kvůli rostoucím cenám za ukládání vyu-žitelného odpadu na skládky jsme od letošního dubna třídění kuchyňských odpadů rozšířili na všechna sídliště. Celkově jsme tak počet nádob na sběr oproti pilotnímu projektu za pouhý rok více než ztrojnásobili," uvádí Albert Červeň, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady města Opava.

Za dva roky fungování projektu „Třídím gastro" si třídění kuchyňských zbytků osvojili i obyvatelé dalších českých obcí a měst. Navyšování počtu sběrných nádob tak bylo nedávno dokončeno nebo se na něm pracuje také v Novém Jičíně, Kopřivnici, Uherském Brodě i dalších obcích a městech Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Do označených tmavě hnědých sběrných nádob o objemu 120 l mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, a to i s původním obalem (kromě skla).

Služba „Třídím gastro" je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad již mohou využívat například obyvatelé Šumperka, Olomouce, Opavy, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína či Přerova. Svou činností dokazují, že pokud je gastroodpad správně vytříděn, přináší to obcím nejen ekologické, ale také ekonomické výhody. Gastroodpad, a také separované jedlé tuky a oleje, sváží EFG kromě měst a obcí z firem se stravovacími zařízeními jako jsou školní jídelny či komerční gastroprovozy. Bilanci svozů chce přitom nadále navyšovat.

Pro více informací kontaktujte:
Kamila Žitňáková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 725 544 106
e-mail: kamila.zitnakova@crestcom.cz

O skupině EFG:
Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energe-tického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené" energie konco-vým zákazníkům a „Třídím gastro" umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Soubory ke stažení

Obrázky
Mapa_třídimgastro_EFG.png
Mapa obcí zapojených do projektu "tridimgastro.cz"
popelnice TG (1).png
Nádoby na gastroodpad u stanice v Rapotíně
tridimgastro.cz.png
tridimgastro.cz
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.